Copy
Primera convocatòria d'ajudes econòmiques Fundació Bizcabar

El Patronat de La Fundació Bizcabar ha resolt, en la seva reunió del mes de setembre, la primera Convocatòria d’ajuts  a col·lectius en risc d’exclusió social.
 
Hi han participat 126 entitats amb 126 projectes, tots ells desenvolupats al municipi de Barcelona i actuant en àmbits molt diversos: gent gran, infància, joventut, toxicomanies, exreclusos, suport a  malalts i famílies, persones amb discapacitat, persones amb trastorns mentals, víctimes d'agressions sexuals, violència de gènere...
 
Des de la Fundació Bizcabar volem agrair la vostra participació en aquesta primera convocatòria d'ajuts. Valorem molt positivament la feina que realitzeu amb cadascun dels vostres projectes, per això us donem les gràcies per explicar-nos-els i us encoratgem a seguir fent-nos arribar les vostres propostes. 

I finalment, les entitats i projectes guanyadors dels ajuts econòmics són:

Entitat Nom projecte Col·lectiu beneficiari
Associació 
La formiga
Món Barri: Promoció de la integració social i l'accés als drets bàsics per a dones immigrades Dones immigrades en risc d'exclusió social
Associació
Punt de Referència
Mentoria per a joves en situacions de risc social Joves extutelats
Fundació
Àmbit Prevenció
Decidim la nostra salut Prostitució
Fundació CECAS Grup de patologia dual a un centre d'atenció a drogodependències Persones amb addiccions
Fundació Roure Àpats en família Persones sense llar
Fundació
Taller de Músics
Taller obert de música per a la reinserció social Joves en risc d'exclusió social
Fundació
Vicki Bernadet
Servei d'atenció a la sexoafectivitat en l'àmbit de la discapacitat - SASDI Discapacitat
Obra Mercedaria Servei d'atenció i acolliment a exreclusos Exreclusos
Projecte Home Rehabilitació de persones drogodependents de Barcelona Persones amb addiccions
Aquesta primera Convocatòria... 

Permetrà que tirin endavant 9  projectes que beneficiaran a més de 7.000 persones que es troben en risc d’exclusió social.
 
Facebook
Pàgina web
Copyright © 2015 Premi Bizcabar