Copy
Lees deze e-mail in je browser


Redactie: Saskia van Eenbergen
                  Marijke van Kerkhoven

 

N i e u w s b r i e f
 
oktober 2022
Deze uitgave:
Koen Nieuwendijk tijdens de Meet & Greet op 4 september jl.

Finale weken expositie ‘Met Dank aan Jheronimus!’ en op 2 oktober Meet&Greet

De expositie ‘Met Dank aan Jheronimus!’ van Galerie Lieve Hemel - zeer goed bezocht en gewaardeerd - is nog te zien tot en met zondag 9 oktober. Galerie Lieve Hemel is gespecialiseerd in hedendaags realisme en in de expositie ‘Met dank aan Jheronimus’ is een selectie van werken te zien van kunstenaars zoals Theo Voorzaat, Anneke van Brussel, Olav Cleofas van Overbeek, Karel Sirag, C.B. Muller, Alex de Vrede, Peter van Poppel en Erik van der Esch.
Op zondag 2 oktober is Koen Nieuwendijk, galeriehouder, zelf aanwezig voor een Meet&Greet.
Koen Nieuwendijk kan fraai vertellen over de kunstenaars en hun werken die in de expositie te zien zijn. Tijdens de vorige Meet&Greet op 4 september maakte hij met bezoekers een ronde langs de schilderijen.
Op de foto’s boven dit artikel zien we Koen Nieuwendijk informatie geven bij de schilderijen van Erik van Esch, Ben Snijders, Johan Scherft en Francisco Roa. Koen Nieuwendijk beantwoordt ook graag vragen, zoals “wat betekenen de ballen of bollen op de schilderijen van Theo Voorzaat?” Koen Nieuwendijk: “Er zitten in het werk van Voorzaat veel symbolen. Een goed voorbeeld daarvan is de bolvorm. Die bol verstoort romantische sferen in zijn schilderijen. Het is onduidelijk uit welk materiaal de bol bestaat.
Theo Voorzaat. Stadsgezicht nabij Caen. 2018

Het is ook een raadsel of, wanneer en hoe de bol tot actie zal overgaan. In het ene schilderij ligt hij loodzwaar en onaantastbaar terneer, in een andere barst hij uit een muur te voorschijn, in een derde zweeft een formatie bollen op het centrum van het schilderij aan, of juist daar vandaan. De ene keer onderstreept de bol de angst voor het onbekende, voor vernieuwing, die het vertrouwde verdringt. Een andere keer is het de onbestemde angst voor wezens uit de ruimte. Maar net zo makkelijk verwijst Voorzaat naar de spoken in onze gedachten, zoals die opgeroepen worden door dreigende gebeurtenissen om ons heen.”

 
Vanaf 16 oktober 2022: expositie ‘Verbonden Vrijheid’ van Ans Markus
Op zondag 16 oktober opent de expositie ‘Verbonden Vrijheid’ met werken van Ans Markus. Ans Markus schildert en exposeert ruim 45 jaar. Haar werken zijn geliefd en van hoge kwaliteit. Met haar nieuw realisme plaatst Ans Markus zich in de traditie van Frida Kahlo en Charley Toorop. Ans Markus ontwikkelde zich sterk en dat is te zien in de werken: van omgaan met onzekerheden naar een steeds bredere oriëntatie en opener blik op de wereld. We zien een steeds zelfverzekerder vrouwbeeld. Vrouwen die geraakt zijn door het leven, vrij willen zijn, maar die ook verbinding aan willen gaan. Vandaar de titel: ‘Verbonden Vrijheid’
 
De expositie in Museum Slager biedt een overzicht van de verschillende periodes en cycli in het werk van Ans Markus, zoals ‘Hommages aan moderne klassieken’, ‘Handen van mijn Moeder’, ‘Medea’, ‘Godshuizen’, ‘Sterrenbeelden’ en uiteraard de ‘Windsels’ waardoor ze grote bekendheid kreeg. Het 24-luik ‘De cirkel is rond’ toont flitsen uit ieders leven, vanaf de geboorte tot aan de dood. In ‘Verborgen verdriet’ zien we portretten van dakloze mannen, geschilderd nadat Ans Markus 5 jaar les had gegeven aan dak- en thuislozen bij het Leger des Heils in Amsterdam. “Verbonden vrijheid” is Ans Markus’ eerste expositie na een overzichtstentoonstelling in Museum de Fundatie zo’n 5 jaar geleden. In augustus 2020, tijdens de Corona-epidemie, overviel haar de ziekte kanker. Na enkele operaties en zes chemobehandelingen is zij weer te vinden in haar geliefde atelier op het Prinseneiland in Amsterdam.
Naast de olieverfschilderijen zijn er ook bronzen beelden en broches in perspex te zien en te koop, evenals het boek “Wat als...” dat zij schreef over haar ziekte en het herstelproces.
Ans Markus ziet uit naar de nieuwe expositie: “’Verbonden Vrijheid’ is de goede titel. Die past bij deze tijd, omdat we weer verbinding zoeken. Vanwege corona, maar ook vanwege andere ontwikkelingen in de wereld.”
 
Ans Markus zal zelf regelmatig aanwezig zijn in het museum voor een lezing en/of Meet & Greet. Zie voor meer informatie de website www.museumslager.com.
Een bezoek aan de expositie graag vooraf reserveren via de website van Museum Slager.
4 oktober 2022: Lezing Carla van Bree over kunstenaar Suze Robertson, “Toegewijd, eigenzinnig, modern”
Suze Robertson. Oudhedenstalletje

De commissie Vrienden van Museum Slager organiseert in de komende periode nieuwe lezingen. Op dinsdag 4 oktober zal Carla van Bree van 9.30 tot 11.30 uur een lezing verzorgen over Suze Robertson (1855 – 1922) en haar werken. Ter ere van het honderdste sterfjaar van deze Haagse kunstenaar presenteert Museum Panorama Mesdag een unieke overzichtstentoonstelling van ruim 75 van haar schilderijen en tekeningen. Niet eerder waren zoveel van haar schilderijen en tekeningen bijeen te zien, waaronder ook veel onbekend werk afkomstig uit museale- en privécollecties.
Suze Robertson werd en wordt gerekend tot de grote kunstenaars van haar tijd. Ze was een radicale vernieuwer: met haar expressieve manier van schilderen en tekenen, gedurfde materiaalkeuze en uitbundige kleurgebruik. Robertson studeerde, als één van de eerste vrouwen, aan de Haagse kunstacademie. Haar werk beweegt zich binnen de bekende realistische genres: figuren, meestal vrouwen, interieurs, stillevens en dorpsgezichten. De onderwerpen zijn vertrouwd, de sfeer verstild en geconcentreerd.
Stilistisch was Robertson een vernieuwer, die met de kennis van nu als een voorloper van het expressionisme beschouwd kan worden. Handschrift, materiaalkeuze en -gebruik lijken belangrijker dan het onderwerp. Robertsons werk staat aan het begin van de moderne kunst van de 20e eeuw.
Carla van Bree doorliep de kunstacademie in Tilburg en universiteit in Utrecht. Sinds 1996 is zij actief als freelance kunstdocent. Carla van Bree is kunstkenner én heeft een sprekerstalent. In 2010 brengt zij deze twee kwaliteiten samen in haar onderneming ‘Kunstoog’. Sindsdien treedt zij op als all round docent en kunstgids voor organisaties, musea en bijzondere gezelschappen, waar zij vertelt over het hoe en waarom van uiteenlopende kunststromingen en thema’s.
De lezing over Suze Robertson is Carla van Bree’s eerste optreden in Museum Slager. Op 1 november volgt een tweede lezing over Gustav Klimt, wiens werk vanaf oktober te zien zal zijn in het Van Goghmuseum, Amsterdam.
 
Aanmelden voor de lezing van Carla va Bree kan via de website www. museumslager.com. Vrienden van Museum Slager hebben gratis toegang. De entreeprijs voor andere deelnemers bedraagt € 9, per persoon. Bezoekers met  een museum- of icomkaart betalen een toeslag van € 5,-.
Ook tweede Piet Slager concert groot succes
Op 3 september jl. vond in Museum Slager het tweede Piet Slager concert plaats. Met dank aan Tessa van Buuren, violiste en muziekdocent, Vincie Faas, altviool en muziektherapeut, Cor Coppoolse, aanvoerder van de celli bij het Ars Musica Orkerst en muziekdocent, en initiatiefnemer Lucas Hagemans. Lucas Hagemans speelt viool en was actief voor verschillende orkesten en verricht onderzoek naar het Bossche muziekleven. Lucas: “Onder andere Piet Slager jr. was bekwaam op de piano, zijn broer en diens zonen speelden viool. De schilder familie Slager, muziekfamilie Bouman en classicus-componist Alphons Diepenbrock waren belangrijke doorgevers van kennis en cultuur op de scholen waar ze lesgaven.”
In zijn onderzoek doet Lucas Hagemans meer ontdekkingen. Zo vond hij fraai vorm gegeven bladmuziek van Pedro Clignett, militair en componist van een serie van vier (kleine) nummers, walsen: Extase, Idolâtre, Affolante en Tentatrice.  De bladmuziek was toentertijd te koop voor 25 cent. Het omslag van Affolante is gemaakt door Piet Slager jr.

 
Renée Spermon (Museum Slager, l) en Lucas Hagemans na het 2e concert met het titelblad van 'Affolante'
De Provinciale Noordbrabantsche en –‘s-Hertogenbossche Courant schreef daarover in 1906: “Van den musicus, den heer Clignett, ter Zwolle, die reeds verschillende muziekstukken het licht deed zien, welke zeer gunstig door de pers werden beoordeeld – wij herinneren onder meer aan Extase en Idolâtre – is thans weer een nieuwe wals verschenen: “Affolante”. Onze stadgenoot, de kunstschilder Piet Slager Jr., sierde deze uitgaaf met een mooi en waarlijk artistiek titelblad, dat de aantrekkelijkheid dezer uitgave zeker verhoogt.” Wij zijn benieuwd naar het verdere onderzoek en vondsten van Lucas Hagemans!
Educatieve samenwerking Museum Slager en Huis 73: een cultuur-en leesroute

Dit schooljaar is Museum Slager betrokken bij een nieuw educatief project van  Huis 73, centrum voor bibliotheek, kunst en cultuur. Huis 73 wil elk kind in de gemeente ’s-Hertogenbosch toegang geven tot kwalitatieve en betekenisvolle cultuur-en leeseducatie. Voor het schooljaar 2022-2023 is daarvoor een cultuur-en leesroute opgezet. Via deze route leren kinderen in de basisschoolleeftijd hun eigen culturele omgeving kennen. In de basisroute hoort het ‘Erfgoedproject in de klas’. Voor dit project is de samenwerking met Museum Slager aangegaan. Fanny le Blanc, medewerker van de werkgroep Educatie van het museum, gaat dit schooljaar uitvoering geven aan dit project. Fanny bezoekt in totaal 21 groepen en geeft telkens een serie van drie lessen aan de groepen 3 en 4. De eerste lessen starten in de week van 26 september.
Samen met Fanny le Blanc gaan de klassen op ontdekking. Een koffer van Museum Slager gaat mee. Het belang van bewaren is een belangrijk thema. De kinderen denken na over welke spullen zij in huis hebben die voor hen van onschatbare waarde zijn. Waarom bewaren mensen, zoals de familie Slager, allerlei zaken? De leerlingen gaan ook aan de slag met hun eigen familiegeschiedenis en maken een familiewapen. Dit laatste is bedoeld om te laten zien dat elke familie zijn eigen geschiedenis heeft.
 
Fanny le Blanc
Op deze manier leren leerlingen meer over hun eigen culturele omgeving. Het is mooi dat Museum Slager hieraan mede vorm kan geven.
Uit het archief: een aquarel met vlinders van Corry van Dam-Slager
In de nieuwsbrief van maart 2022 stond een bericht over Wim Kievits en zijn werkzaamheden in het archief van museum Slager. Wim is de afgelopen maanden gestaag verder gegaan met de beschrijving en ordening van het archief. In de nieuwsbrieven van mei en augustus hebben wij bericht over een aantal vondsten. Wim vindt in het archief zaken zoals documenten en brieven. Hij beschrijft deze in volgorde en ordent alles vervolgens op een logische manier. Samen met hem zetten we regelmatig een vondst in de schijnwerpers.
Deze maand richt die schijnwerper zich op een prachtige tekening van Corry Slager. De keuze voor juist deze tekening  is gemaakt omdat het in oktober, de maand van deze nieuwsbrief, Werelddierendag is. De familie Slager is vooral bekend van de vele portretten en landschappen die zij geschilderd hebben. Jeanette en Corry Slager legden zich met name toe op stillevens van bloemen. Natuurlijk zijn er ook de paarden, koeien en schapen die Frans Slager schilderde, want hij richtte zich in zijn tijd aan het Antwerpse Hoger Instituut op het schilderen van dieren. De tekening van Corry Slager laat zien dat zij, naast bloemen, tevens dieren schetste. In dit geval waren dat vlinders, bijen en libellen. De schetsjes zijn op de achterkant van de tekening te zien. Op de tekening zelf zien we anjers met daartussen twee vlinders: blauwtjes.
Corry Slager (1883-1927) is de jongste kunstenares van het gezin van Petrus Marinus Slager en al op jonge leeftijd succesvol. Het is vooral Corry’s techniek die geprezen wordt. De kleur blauw komt vaak in haar werk voor en wat opvalt is dat deze koele kleur bij haar juist warm overkomt. Kort na haar huwelijk in 1916 vertrekt Corry met haar man, Ir. Louis van Dam, naar het toenmalig Nederlands-Indië.
Helaas is de tekening die Wim Kievits vond ongedateerd. Uit het onderwerp is wellicht af te leiden dat de tekening in Nederland en niet in Nederlands-Indië is gemaakt. Dat zou dan vóór 1916 zijn gebeurd. De anjer komt weliswaar wereldwijd voor, maar vooral in streken met een gematigd klimaat. De soort die Corry tekende lijkt gekweekt. Vanaf de jaren 10 van de vorige eeuw werden bloemen op de veiling verkocht en kon Corry deze dus kopen voor het maken van een tekening of aquarel. Verscheping van bloemen overzee was vanaf de 20e eeuw wel mogelijk, maar of het erg waarschijnlijk is dat Corry haar anjers op deze manier in Nederlands-Indië bij een bloemenzaak of markt kon uitzoeken is nog maar de vraag. Als we naar de vlinder op de tekening kijken, zien we het blauwtje, een soort die veel in Nederland voorkomt.
Welke soort het precies is, is echter met deze tekening niet vast te stellen. Het kan inderdaad een inheemse soort zijn, zoals het heideblauwtje, maar ook een uitheemse soort. De satijnen vlinder die Corry noemt op de achterkant is een nachtvlinder die vooral in populieren en wilgen voorkomt. Maar ook daarvan kunnen we niet met zekerheid vaststellen welke soort er precies mee is bedoeld. Met deze gegevens is het dus moeilijk een conclusie te trekken of de tekening in Nederland is gemaakt of in Nederlands-Indië. Als de tekening in Nederland is gemaakt zijn er nog twee mogelijkheden: de tekening kan vóór de komst van Corry naar Nederlands-Indië zijn gemaakt, dus voor 1916. Het jaar 1923 is echter ook nog een mogelijkheid. Corry kwam in 1923 met haar man Louis en dochter Else voor een jaar verlof terug naar Europa. Daar bezocht het gezin Corry’s broers Piet en Frans en hun echtgenotes. Ze maakten kennis met hun Vughtse huizen. Wie weet dat Corry daar geïnspireerd raakte voor het maken van deze tekening van vlinders in hun leefomgeving in de buurt van haar geboortegrond. Wat in elk geval uit de tekening wederom blijkt, is dat Corry Slager een kundig tekenares was en dat het typerende gebruik van het blauw bij beide vlinders er prachtig uitspringt.
Herfstvakantie met nieuwe kinderspeurtochten

Museum Slager is een museum voor oud én jong. Met ook voor kinderen veel speciale activiteiten. Voor de herfstvakantie wordt de kinderspeurtocht aangepast aan de nieuwe tentoonstelling van Ans Markus. Kinderen met ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms zijn van harte welkom. Meer informatie over de activiteiten voor kinderen: zie de website www.museumslager.com of hier.
Deze nieuwsbrief wordt meerdere keren per jaar verstuurd naar abonnees, vrienden en vrijwilligers van Museum Slager. Om u goed op de hoogte te houden van activiteiten in het museum worden soms ook nieuwsflitsen verstuurd.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt! Reacties en suggesties stuurt u naar info@museumslager.com.
Vriend worden van Museum Slager? Meer informatie en mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier

Copyright © 2022 Museum Slager, Alle rechten voorbehouden.


Inschrijven     Uitschrijven    Voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp