Copy
Lees deze e-mail in je browser


Redactie: Saskia van Eenbergen
 

N i e u w s b r i e f
 
maart 2021
Deze uitgave:
We popelen, hebben nog even geduld en zijn intussen hard bezig

Hans Oomen, hoofdcoördinator, staat te trappelen om Museum Slager weer te kunnen openen voor bezoekers. Maar helaas, voorlopig blijft de deur aan de Choorstraat tot en met 15 maart dicht. Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn. De Museumvereniging verwacht, dat musea in de komende periode mogelijk in het weekend weer open kunnen, maar dat van een echte heropening pas in de zomer sprake zal zijn.
Dat is een tegenvaller. En pittig is het ook. Hans Oomen en de twee andere professionele medewerkers zijn ZZP-ers. In deze coronaperiode worden zij met fors minder inkomsten geconfronteerd. Des te mooier, bewonderenswaardiger, is het om te zien hoe medewerkers, bestuur en vrijwilligers van Museum Slager actief, optimistisch en goed gehumeurd blijven. En niet bij de pakken neerzitten.
Eerder berichtten we al, dat we achter de schermen, thuis en in het museumgebouw, werken we aan veel verbeteringen en vernieuwingen. Duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen. De museumzalen zijn zeer fraai opgeknapt. Archief en depot zijn bijna helemaal op orde. Nu is ook een nieuwe audiotour gereed. Ria Simons heeft een nieuwe informatieve bundel over de levens en werken van de acht kunstenaars Slager gemaakt, die gastvrouwen en – heren helpt bij hun toekomstige rondleidingen. Het educatief programma en de samenwerking met het onderwijs kan in de tweede helft van 2021, bij het begin van het nieuwe schooljaar, starten. Nieuwe gastvrouwen en –heren en vrijwilligers hebben zich gemeld. En in deze nieuwsbrief presenteren we nog een nieuw initiatief: de Paas-Kleur-Wedstrijd voor kinderen.
Bijzonder is ook dat we op dit moment stagiaires hebben. De Franse Chloé le Roux (zie verderop in deze nieuwsbrief) werkt aan de opdracht: wat kan Museum Slager leren van andere musea? De Duitse Katrin Vollenkemper, die studeert aan Breda University (de vroegere NHTV) gaat ons helpen met haar onderzoek naar mogelijkheden om met culturele instellingen in het Jeroen Boschkwartier in ’s-Hertogenbosch nog beter samen te werken. Ook de samenwerking met Avans wordt geïntensiveerd.
Dit allemaal om als we straks weer open mogen nog beter aan de slag te kunnen gaan, u en andere bezoekers te kunnen verwelkomen en nog meer met elkaar te kunnen genieten van de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER en de andere programma’s die voor 2021 op de rol staan.
Kleurplaat "Suusje"

Kleurplaat "Familiezaal Museum Slager"
Paas-Kleur-Wedstrijd voor kinderen: doe mee!

Museum Slager organiseert een Paas-Kleur-Wedstrijd voor kinderen in de leeftijden van 5 tot 8 en van 8 tot 12 jaar. Met de kleurwedstrijd zijn leuke prijsjes te winnen. Inleveren kan tot en met zaterdag 10 april.

Geïnspireerd door de enthousiaste reacties op het kinderatelier en op de tekeningen van de kunstenaars Slager, heeft de Werkgroep Educatie van Museum Slager het initiatief genomen tot een eerste Paas-Kleur-Wedstrijd voor kinderen.
De werkgroep heeft hiervoor twee kleurplaten gemaakt:
  • ‘Suusje aan het schilderen’: voor kinderen van 5 tot 8 jaar
  • ‘De familiezaal’: voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
De kleurplaat “Suusje aan het schilderen” is geïnspireerd op een tekening van Piet Slager. Afgebeeld is zijn dochter(tje) Suze, werkend aan een schilderij. De ‘familiezaal’ is een tekening van de oranje zaal in Museum Slager, waarin veel portretten hangen van de acht kunstenaars en hun ouders. De kleurplaten zijn direct te downloaden door op de gewenste tekening te klikken, maar natuurlijk ook via de website van het museum www museumslager.com. Daar vindt u trouwens meer kleurplaten voor kinderen.

Kinderen kunnen de kleurplaten naar eigen fantasie inkleuren met kleurpotloden of verf. Meedoen kan tot en met uiterlijk zaterdag 10 april bij Museum Slager. Inleveren van de kleurplaten c.q. kunstwerken kan per post (Museum Slager, Choorstraat 8, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch) of bij het museum, aan de achterzijde, St. Jans Kerkhof 13 op woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Graag bij deelname de adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en emailadres achter op de tekening vermelden.
Een deskundige jury zal de kleurplaten beoordelen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Voor beide prijsvragen zijn drie prijzen beschikbaar van respectievelijk € 15, € 10 en € 7,50 euro, te besteden in de museumwinkel.
De resultaten zullen wij ook op andere wijze laten zien in het museum, op de website en in een van de volgende nieuwsbrieven.
Stage Chloé le Roux: wat kan Museum Slager leren van andere, vergelijkbare musea?
Begin februari is Chloé le Roux als stagiaire gestart bij Museum Slager. Chloé is Française, afkomstig uit Bretagne, waar zij Marketing Techniques studeert. Momenteel doet zij in samenwerking met Avans mee aan het programma Erasmus, in Den Bosch. Ze was op zoek naar een stageplaats op het gebied van sales en management.
In overleg met Chloé zijn we tot een stage-opdracht gekomen die enerzijds bestaat uit het uitpluizen van digitale data en anderzijds uit interviews. Met als centrale vraag: wat kan Museum Slager leren van andere, vergelijkbare musea?
Als erkend museum moet Museum Slager jaarlijks gegevens over bezoekers, tentoonstellingen, inkomsten, organisatie en andere gegevens doorgeven aan de Museumvereniging. De data van en over alle Nederlandse (erkende) musea zijn, in combinatie met demografische gegevens, beschikbaar in Museana. Museana is beschikbaar als analyse- of benchmarksysteem, maar tot op heden heeft het Museum Slager aan tijd ontbroken om een goede analyse te maken en daaruit mogelijke verbeteringen voor Museum Slager te destilleren.
Chloé gaat dit nu voor ons doen! En zij zal na het analyseren van de data vervolgens ook interviews houden met een aantal vergelijkbare musea, zoals Museum de Wieger (Deurne), Museum Henriëtte Polak (Zutphen), het Dordrechts Museum en Museum Kranenburgh (Bergen). Chloé moet haar opdracht voor de zomer afronden en wij zullen haar dan in de nieuwsbrief vragen naar haar bevindingen. 
Gastvrouw Geertje Vogel: “Je moet kunnen aanvoelen wat iemand wil!”
Geertje Vogel is deze woensdag graag naar Museum Slager gekomen en vertelt enthousiast over haar (vrijwilligers)werk als gastvrouw. Vijf jaar is ze nu actief voor het museum. En veel bezoekers reageren op het museum zoals ook zijzelf bij haar eerste bezoek reageerde: “Jeetje, wat een mooi museum!
Meestal hoor ik: dat had ik nooit gedacht! Ook de lange gangen. Zo’n klein museum, hoe dit eruit ziet. Bezoekers zijn verwonderd. En zeggen vaak: oh, wat is dit mooi!”
Geertje werkte als verpleegkundige in Coudewater en Waalwijk en als ziekenhuishygiëniste.  Ze voltooide haar eerder begonnen studie theologie en ging vervolgens aan de slag als geestelijk verzorger in verpleeghuis de Nieuwe Hoeven in Schaijk. Geertje is getrouwd met Ton Vogel, “die alles van ’s-Hertogenbosch weet”, actief is bij de Kring Vrienden en vanuit de werkgroep Kerken en Kloosters meeschreef aan vele publicaties. Ton en Geertje woonden geruime tijd in Drunen en keerden acht jaar geleden, de kinderen uit huis, terug naar ’s-Hertogenbosch.
Na haar pensioen vroeg woon-zorgcentrum Nieuwehagen in het centrum van de stad Geertje of ze daar voorganger wilde worden. “Na enig nadenken heb ik ‘ja’ gezegd en ook dat was een goede keus. Nieuwehagen is van oorsprong protestants, maar ze vroegen mij voor een katholieke viering. Waarom doet u geen Mariadienst vroegen bewoners aan mij? Ik heb zelf een groot Mariabeeld meegenomen en mensen vinden het fantastisch. Ik voel me als een vis in het water. Ik bereid voor, maak aantekeningen op papier, maar vertel vervolgens alles wat in me opkomt. En je voelt de interactie met bewoners. Dat is heerlijk om te doen.”
Geertje is nu vijf jaar actief als gastvrouw in Museum Slager. Ik kreeg het dikke boek ‘Acht Bossche kunstenaars en een museum’ en heb geprobeerd dat helemaal in mijn hoofd te krijgen, want ik wilde persé rondleidingen geven. Je kunt heel technisch over de kunst praten, over classicisme en moderne schilderkunst, maar ik vind het net zo belangrijk om bezoekers die hier komen ook bijzonderheden te vertellen.
Over de oude Piet Slager die schilderles kreeg van een buurman en dat die als vergoeding een maaltijd kreeg van zijn vader. Of over de gouden dasspeld die Piet Slager kreeg als dank voor zijn schilderij ‘Oud-strijders van Waterloo’. Over Alexander Pechtold die hier was en dan de vraag stellen wie op het schilderij een van de voorouders van Pechtold zou kunnen zijn. Over het verschil tussen bloemen en landschappen. Op een gegeven moment bezocht een achter-achter-kleinkind van moeke Simons het museum. Moeke Simons had hier naast het kleinste cafeetje van den Bosch een kruidenierswinkeltje. Ik liet de bezoekers de foto’s van het winkeltje uit het boek zien en zei: ‘Maak er rustig een foto van.’ Ze waren enthousiast en daar word ik zo blij van. Dat je dit soort dingen meemaakt en mee kunt geven.”
“Als ik iets niet weet, zeg ik dat ik dat ga navragen, want ik hoef niet alles te weten. Maar ik probeer wel over de achtergrond te vertellen, over de stamboom van de familie Slager en over het gebouw, want dat vind ik heel boeiend. Daarom vraag ik altijd: vindt u het leuk om even een kleine introductie te krijgen? Dan merk je heel snel of mensen dat leuk vinden of niet. Daar ben ik dus kritisch in. Als je dat niet voelt, dan schiet je tekort als gastvrouw. Je moet heel goed aanvoelen wat iemand wil. En als mensen niet reageren, dan moet je gewoon loslaten!”
Crowdfunding: Zolder voor educatief programma: helpt u mee?

Terwijl we het museum nog steeds gesloten moeten houden, zijn we achter de schermen hard bezig met vernieuwing en verduurzaming. We schreven daarover in vorige nieuwsbrieven.
Eén van de laatste stappen is het opknappen van de zolder. De zolder werd tot nu toe vooral als opslagplaats gebruikt. Nu willen we hem inrichten als werkruimte voor de Werkgroep Educatie. De zolder-werkruimte zal dan worden gebruikt voor het educatief programma en de ontmoetingen met scholieren, waarover we in eerder nieuwsbrieven van november en december 2020 schreven en dat hopelijk in de loop van 2021 van start kan gaan.  
Museum Slager ontving eind 2020 een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds voor de aanschaf van materialen voor programma’s met scholieren en kleuters. Uit eigen middelen willen we de zolder opknappen. De schoorsteen moet verwijderd worden en daarvoor zullen we een aannemer inschakelen. We gaan het licht verbeteren door een grote dakkapel aan te brengen en we passen de muren, vloer en inrichting aan. Om dit op korte termijn mogelijk te maken, zijn we nu een crowdfunding actie gestart. We streven naar een bedrag ad € 10.000 om de beoogde verbouwing en aanpassingen goed, duurzaam en toch ook zuinig te realiseren.
Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage wilt leveren, klein of groot. Dat kan door een geldbedrag over te maken op IBAN NL22INGB0001025399 ten name van Stichting PM Slager onder vermelding van “bijdrage zolder”. Wij houden u dan op de hoogte van de vordering en zullen u bij de opening graag verwelkomen!
Gastvrouw Bea van de Sande: “Ik verheug me zó op de heropening!”
Bea van de Sande houdt van ’s-Hertogenbosch. “Als ik geen Bosschenaar mag zijn, ben ik niks”. Het is een opvallende uitspraak voor een vrouw die lange tijd in Eindhoven woonde en werkte en haar vakanties opspaarde om zo veel en zo ver mogelijk te kunnen reizen.
Bea groeide op in ’s-Hertogenbosch en vertrok toen ze 17 jaar was naar Eindhoven. “Ik heb twee HBO-opleidingen gedaan, de OK opleiding en Brede Basis Intensive & Cardio Care, en werkte lange tijd bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. En ik voelde me van jongs af aan een globetrotter. Ik ben altijd op zoek gegaan naar oude dingen. Opgravingen. Egypte. Syrië. Jordanië. Libanon. Iran. De Persepolis bijvoorbeeld. Ik reisde bijna altijd alleen. Soms moest ik me wel bij een groep aansluiten. In Kenia kun je niet in je eentje een safari doen. Soms gingen we met zijn tweeën, met een vriend of vriendin, en dan deden we alles zelfstandig.”
Ruim 16 jaar geleden is Bea terug verhuisd naar haar stad en vanaf 2018 is zij gastvrouw bij Museum Slager. “Ik ben ook vrijwilliger bij de Kring Vrienden. Daar begeleid ik stadswandelingen of rondleidingen in de St. Jan. Op een gegeven moment had de Kring zoveel gidsen opgeleid, dat ik nog maar een keer in de 14 dagen werd gevraagd voor een rondwandeling. Ik wilde meer, dus ben gaan kijken en het eerste wat ik zag was: gastvrouwen en – heren gevraagd voor Museum Slager. Ik heb een email geschreven. Een uur later kreeg ik antwoord,  snel daarna zat ik hier bij Hans Oomen en binnen anderhalf uur was ik kandidaat gastvrouw.“
“Wat ik het leukste vind in het museum? Wat denk je? De mensen! De mensen die hier komen kijken. Hen informatie geven en rondleiden. En als mensen staan te debatteren bij een schilderij ga ik vragen of ze misschien iets willen weten. Je hebt gauw genoeg in de gaten of ze dat willen of eigenlijk vragen: ga jij nou maar weg, want we doen het zelf wel.”
Schilderijen van Frans Slager: Op en bij de Hoef

Ook van het samenwerken met het team en andere vrijwilligers kan Bea flink genieten. En van de schilderijen. “De schilderijen van ’s-Hertogenbosch vind ik prachtig. En ik heb een zwak voor Frans Slager. Ik heb nu een boekje dat hij heeft geschreven. Hij schrijft eigenlijk net zo mooi als hij schildert.” Bea schrijft zelf ook veel. Ze heeft een eigen website met een pagina over Frans Slager. Bea’s website is hier in te zien en bevat en citaten van Frans Slager, zoals:
GROOTE HOEVE. Nog is het groote, eenzaam land het eigen land! Eindeloos strekken zich de gronden uit, omzoomd van dichte elzenstruiken en hooge peppels, waartusschen rieten daken van boerenhuizen en hooischelften opduiken en in het dal kleurt het smaragdgroen van de beemden te midden  van struweel en wilde bloemen.
Bea heeft een lange professionele loopbaan. In het museum ziet ze de vrijwilligers wel eens worstelen met nieuwe digitale middelen. De kassa. De betalingen. Het beste werkt het, aldus Bea, als vrijwilligers in een klein team samen aan het werk zijn, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en helpen. Zelf zou ze graag meer in en voor het museum doen. De coronatijd vindt ze vreselijk. Ik verheug me zo op de heropening. En ook op mijn stadswandelingen voor de Kring. Mensen vertellen over de stad, dingen vertellen. Dat mis ik verschrikkelijk.”
Het Kruithuis in wintertooi
In de zomer maakte ik een serie “vroeger en nu”: foto’s van plekken, gebouwen en landschappen die de kunstenaars Slager vroeger hebben geschilderd. Hoe zien die plekken er nu uit? Eén icoontje ontbrak nog: 'Het Kruithuis in wintertooi' van Piet Slager uit ca 1923. Op zaterdag 13 februari had ik de kans, bijna 100 jaar nadat Piet Slager het schilderij maakte.
Wandelgids ‘De Familie Slager in ’s-Hertogenbosch’

Meer plekken zien waar de Slagers woonden of hun schilderijen maakten? Dat kan met de wandelgids ‘De Familie Slager in ’s-Hertogenbosch’. De wandelgids kan worden besteld bij Museum Slager. Kosten (slechts) €2.00 (exclusief verzendkosten).
Deze nieuwsbrief wordt meerdere keren per jaar verstuurd naar abonnees, vrienden en vrijwilligers van Museum Slager. Om u goed op de hoogte te houden van activiteiten in het museum worden soms ook nieuwsflitsen verstuurd.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt! Reacties en suggesties stuurt u naar info@museumslager.com.
Vriend worden van Museum Slager? Meer informatie en mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier

Copyright © 2021 Winkel Museum Slager, Alle rechten voorbehouden.


Inschrijven     Uitschrijven    Voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp