Copy
Lees deze e-mail in je browser


Redactie: Saskia van Eenbergen

N i e u w s b r i e f
 
december 2020
Inhoudsopgave
Ook Museum Slager komende weken gesloten

Museum Slager volgt de richtlijnen van het kabinet en de Museumvereniging. En daarom kan ook Museum Slager (tenminste) tot en met 19 januari geen bezoekers ontvangen. Dat vinden we jammer, want we hebben ons zeer verheugd op deze decembermaand met de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER! en een speciaal kinderprogramma. Maar uw en onze gezondheid gaat boven alles!
Wilt u nu meer informatie over Museum Slager en de werken van de acht kunstenaars uit deze bijzondere familie, dan verwijzen wij graag naar onze website en een korte introductiefilm.
Prins Bernhard Cultuurfonds steunt uitbreiding educatief

In 2020 heeft Museum Slager haar programma voor kinderen en jongeren uitgebreid met speurtochten en een kinderatelier. In 2021 wil het museum zijn educatieve activiteiten nog verder uitbreiden met programma’s voor het kleuteronderwijs en de bovenbouw van basisscholen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft eind 2020 financiële middelen (€ 5.000) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van materialen en programma-ontwikkeling. In oktober stemde de Bossche gemeenteraad al in met het voorstel om Museum Slager op te nemen in de Bossche Culturele Basisstructuur.
Trekkers van het programma zijn de leden van de werkgroep Educatie - Fanny le Blanc,  Hanne van Oorschot en Jaike van den Berge. Samen met hoofdcoördinator Hans Oomen en bestuurslid Marie Antoinette Aarts zorgden zij ook in de maand december al voor extra activiteiten voor kinderen. De werkgroep Educatie heeft in samenhang met de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER! twee nieuwe speurtochten ontwikkeld: één voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar en één voor kinderen van 8 tot 12 jaar. En er is een speciaal atelier, waar kinderen en jongeren een eigen zelfportret kunnen tekenen en/of kleuren. In 2021 komen daar dus nieuwe programma’s voor het kleuteronderwijs en de bovenbouw van basisscholen bij.
Enthousiaste reacties op expositie en activiteiten

De expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER! werd in de weken dat we weer open konden zijn goed bezocht en kreeg enthousiaste reacties. Bezoekers die een tijdlang niet in het museum zijn geweest, zijn verrast over de nieuwe kleuren en sfeer. De informatie van onze gastvrouwen en –heren wordt zeer op prijs gesteld. Ze vertellen het en we lezen het ook in het gastenboek. Enkele citaten: Prachtige tentoonstelling. Mooi ingericht. En wéér nieuwe schilderijen ontdekt. Het achter glas: zeldzaam mooi!” en “Schitterende expositie! Wat een getalenteerde familie, de Slagers. Zoveel prachtig werk zie je tegenwoordig niet zo veel meer. Heb echt genoten!”
Op zondag 13 december, de laatste zondag voor de sluiting, bezochten Ronny, Kristy en Caro Boerboom Museum Slager. De familie Boerboom woont in Oss en bezoekt in de weekenden regelmatig musea in Brabant die extra aandacht geven aan kinderactiviteiten. Het was de eerste keer dat ze Museum Slager bezochten en ze waren zeer verrast. En ze hebben genoten van de schilderijen, het zelf tekenen en kleuren én van de speurtocht.
Hein Bergé: met humor doortastend en vol wilskracht
Olaf Smit portretteerde in 2004 Hein Bergé naast het schilderij van Piet Slager met Suze als klein meisje op de schoot van haar moeder. Foto overgenomen uit Bossche Bladen 2010 nr. 2
In de entrée van Museum Slager, achter de balie, hangen de portretten van Hein Bergé en Suze Bergé-Slager. Als een eerbetoon aan deze twee mensen die zich met volle kracht voor de totstandkoming van het museum hebben ingezet. In het kader van de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER!, georganiseerd ter gelegenheid va het 45-jarig bestaan van het museum, hebben we in de nieuwsbrieven aandacht gegeven aan de acht kunstenaars Slager en aan Suze Bergé-Slager. Ter afronding van deze serie geven we nu aandacht aan Hein Bergé. Zonder hem was Museum Slager er niet gekomen, aldus Jac. J. Lynx, oud chef stadsredactie van het Brabants Dagblad-‘s-Hertogenbosch: “want (…) zonder de doortastendheid van Hein had de dromerige Suze ‘haar’ museum nooit kunnen realiseren.”
Hein Bergé, in 1999 verkozen tot “Bosschenaar van de eeuw, is in ’s-Hertogenbosch en Brabant vooral bekend als de man die zich, met zijn kompaan Jan van der Eerden, vanaf 1964 verzette tegen plannen om de Bossche binnenstad te vernieuwen en de Binnendieze te dempen. Eerst vanuit Comité Behoud Binnenstad, later als gemeenteraadslid Beter Bestuur. Ook heeft hij zich ingezet voor behoud en restauratie van de Moerputtenbrug en voor de perronoverkapping CS.
Hein Bergé (1916-2010) werd geboren in het huis op de hoek van de Hinthamerstraat en het Rozenmarijnstraatje. Zijn vader was Henri Bergé, winkelier in porselein en aardewerk. Hein groeide op in een zeer katholieke familie. Hij studeerde rechten, werd advocaat, rechter, politicus én museumbeheerder. Daarnaast had hij een enorm aantal nevenfuncties in de monumentenzorg, heemkundekringen, de omroepwereld en in de stad bij o.a. de Kring Vrienden en de Sociëteit. Hij ontving veel onderscheidingen en was zeer trots op zijn koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Hein Bergé overleed in 2010, vlak voordat Museum Slager na een grootscheepse verbouwing heropend zou worden. Bij de uitvaartdienst typeerde Nel van der Heijden, auteur van standaardwerk over de kunstenaars Slager, hem als een “spitse en ambitieuze Bosschenaar met een gevoel voor humor, een eigenschap die hem - tot het laatst - niet in de steek liet.” Else van Helmond, die hem tot het laatst verzorgde en ook mede zijn uitvaartdienst had geregeld, zei in het Brabants Dagblad: “Hein Bergé was een bijzondere man. Vol wilskracht. Hij kon zich tot het einde opwinden over de plaatselijke politiek. Hij vond het belachelijk dat de kastanjes op de Parade zouden verdwijnen. (…) Hij wilde graag dat de dingen gingen zoal hij dat wenste. Hij probeerde zoveel mogelijk te regisseren. Zo was hij bijvoorbeeld gewend dat elke dag de duiven van de St Jan om 12 uur bij hem thuis te eten kregen. De dames die hem verzorgden kregen duidelijke instructies over hoe dat volgens hem het beste gedaan moest worden.”
Hein Bergé bij het portret van Suze, gemaakt door Jan Asselbergs. Foto (2009) uit het archief van Museum Slager
Bij de uitvaart sprak ook Len de Klerk, voorzitter van de Stichting P.M. Slager: “Gespannen keek Hein uit naar de heropening van Museum Slager. Het hoogtepunt op 27 mei 2010 zou de onthulling zijn van de portretten van Suze en hemzelf, geschilderd door de Brabantse kunstenaar Jan Asselbergs. Bij het zien van het portret van zijn vrouw raakte Bergé erg geëmotioneerd. We hebben dit museum aan Suze en Hein te danken. We verliezen in hem een markante man die we met respect en dankbaar gedenken.”
In het archief van Museum Slager vond Ria Simons een groot aantal foto’s, artikelen en onderscheidingen. Daaronder het In Memoriam van Jac. J. Luyckx in Bossche Bladen 2010 nummer 2.
V.l.n.r.: Fred Schley; Slingerend bospad Rosmalen;  Jelmer Wijma; Artisjokken
Terugblik op een bijzonder 2020: creativiteit en veerkracht

Museum Slager had met 2019 een topjaar achter de rug. Fraaie exposities en meer dan 13.000 bezoekers, een record! Toen 2020 begon, waren we ons er niet van bewust dat zich een epidemie met zulke grote gevolgen zou ontwikkelen. Maar we bleken over veel veerkracht te beschikken!
We hebben de programmering aan kunnen passen. Jelmer Wijma’s kunst van de straat en de portretten en landschappen van TERUG IN HET MUSEUM! van Fred Schley sloten perfect aan bij de tijd en de stemming.
En ook de tijd dat we dicht waren, gebruikten we nuttig. Het museum is opgeknapt. Alle zalen hebben een passende, nieuwe kleur gekregen. Verdere duurzaamheids-maatregelen zijn getroffen. De Educatiewerkgroep vernieuwde het programma voor kinderen met een speurtocht en een tekenatelier. Weer open vlogen in de museumwinkel de mondkapjes van Marion Quaadvliet over de toonbank. En al die tijd werkten Ria Simons c.s. gestaag door aan de voorbereiding van de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER!   
We hebben het samen gedaan. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Met oog en oor voor collega’s die vanwege corona geen gastvrouw of – heer konden zijn en voor de nieuwe vrijwilligers die in 2020 actief werden. We gaven en geven opnieuw aandacht aan bekende en onbekende kunst, verhalen en kwaliteiten van de acht kunstenaars Slager. Alexander Pechtold verleende medewerking aan de nieuwe film, gemaakt door Ivo van Dijk. En op de 11e van de 11e stemde de Bossche gemeenteraad in met de begroting voor de komende jaren. Museum Slager is nu onderdeel van de Bossche Culturele Basisstructuur!
We beseffen heel goed dat we voor grote uitdagingen staan en zullen nog meer de samenwerking zoeken in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Maar we zijn ook tevreden. We hopen dat de strenge maatregelen effect zullen hebben en dat we u in het nieuwe jaar weer kunnen verwelkomen en ontmoeten in Museum Slager bij de expositie STAP IN DE WERELD VAN DE FAMILIE SLAGER!
Deze nieuwsbrief wordt meerdere keren per jaar verstuurd naar abonnees, vrienden en vrijwilligers van Museum Slager. Om u goed op de hoogte te houden van activiteiten in het museum worden soms ook nieuwsflitsen verstuurd.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt! Reacties en suggesties stuurt u naar info@museumslager.com.
Vriend worden van Museum Slager? Meer informatie en mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier

Copyright © 2020 Museum Slager, Alle rechten voorbehouden.


Inschrijven     Uitschrijven    Voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp