Copy
Lees deze e-mail in je browser


Redactie: Saskia van Eenbergen
                  Marijke van Kerkhoven

 

N i e u w s b r i e f
 
november 2022
Deze uitgave:
Ans Markus tijdens de opening van de expositie 'Verbonden Verdraagzaamheid'. Foto Museum Slager

Expositie Ans Markus druk bezocht en lovend ontvangen

‘Verbonden Verdraagzaamheid’, de expositie van Ans Markus die tot medio maart 2023 in Museum Slager te zien is, trekt veel bezoekers en oogst veel lof. In het gastenboek is onder meer geschreven: “Een mooie vrouw, bijzondere schilderijen met een prachtig verhaal. We hopen op verdraagzaamheid!” en “Verrassende tentoonstelling van een bijzondere vrouw. En dank voor de gastvrijheid!” en “Blij verrast dat er weer een mogelijkheid was om een tentoonstelling van je te bezoeken. En nog wel “in de buurt”, in Brabant. Het ga je goed!”
Tijdens de opening op zondag 16 oktober jl. vertelde Janneke Wittekoek, cardioloog, directeur van de Heartlife Klinieken én goede vriendin dat ze, al voordat ze Ans Markus persoonlijk had ontmoet, haar werken in cursussen en nascholingen voor collega’s, studenten en andere vrouwen had gebruikt. “Ik vond dat perfecte plaatjes voor het thema van niet-goed begrepen vrouwen in de geneeskunde. (…) En wat zien we nu als we kijken naar de werken van Ans Markus?
Het begon als een weg naar vrijheid. In het begin zie ik de vrouw die zich nog houdt achter windsels en maskers. Gaandeweg zien we een ontwikkeling naar meer zichtbaarheid.” ‘Masker af’, was de titel van het boek van Ans Markus dat in 2019 verscheen.
Janneke Wittekoek tijdens de opening, met op de rug gezien Ans Markus
Nu heet de expositie ‘Verbonden Vrijheid’. Het lijkt alsof Ans Markus door de corona epidemie en ook haar eigen ziekte door een transitie is gegaan. Ans is altijd een mensen-mens geweest, ze voelt zich snel verbonden en wil mee verbinden. Daar waar Ans vroeger onzekerheden leek te voelen lijkt het alsof ze nu wil zeggen: mensen, laten we elkaar meer zien, laten we koesteren dat we, met alle ellende die er momenteel ook in de wereld is, in vrijheid leven! Dat is wat ons verbindt. Ans staat als grote verbinder tussen de vele portretten die zij heeft gemaakt van mensen met en zonder maskers.”

Ans Markus bedankte bij de opening al die mensen die haar tijdens haar ziekte hebben gesteund. Haar man Wybe, dochter Sigrid, buren, bekenden, vrienden en mensen uit de museumwereld.
Gerard Ubink, bestuurslid van Museum Slager, had haar al vaak gevraagd om in Museum Slager te exposeren. “Toen ik een beetje kracht terug kreeg dacht ik: lekker in den Bosch, daar heb ik binding mee, ik heb 17 jaar in Udenhout ge-woond.
Ans Markus en Hans Oomen, hoofdcoördinator museum, tijdens de inrichting
Hoe leuk is het om die 150 portretten daar te laten zien hangen. Die portretten gaan over respect, verdraagzaamheid en tolerantie. Het mag niet uitmaken welk geloof, welke geaardheid en/of welke huidskleur je hebt. We moeten elkaar meer met respect behandelen en elkaar de hand reiken. Dit museum omarmt deze boodschap. Iedereen gaat op een vriendelijke, persoonlijke manier met elkaar om. Dat heb ik al gevoeld. De Brabantse hartelijkheid en de warmte wordt hier letterlijk door iedereen waar gemaakt.” Ze sloot af met een ‘”geleende tekst” die ze die ochtend in de krant had gelezen:
 
Het is de glimlach van een vreemde
Of een vriendelijk gebaar
Het  groot zien in het kleine
En een beetje lief zijn voor elkaar
Bezoek graag tijdig reserveren
 
Wij vragen u om uw bezoek aan de expositie van Ans Markus en Museum slager vooraf te reserveren via de website van Museum Slager of hier. De expositie van Ans Markus trekt veel bezoekers. U kunt bij het reserveren op de website meteen zien of er op de betreffende dag en tijd ruimte is. Museum Slager hanteert een maximum aantal bezoekers uit veiligheidsredenen (zoals corona voorkomen) én om een goede geschikte sfeer in het museum te houden.
 
In Museum Slager zijn naast de schilderijen en beelden en beeldjes van Ans Markus ook videobeelden van haar te zien, gemaakt in haar atelier in Amsterdam. Daarnaast zijn haar boeken, vredesbroches en andere artikelen, zoals de “Sterrenbeelden”-kalender te zien en koop in de museumwinkel.
Presentatie boek ‘Wat Als…’ op 20 november 2022
Ans Markus zal ook in de komende periode regelmatig in het museum zijn voor een Meet & Greet of andere bijeenkomst. zondag 20 november presenteert zij om 15.00 uur haar nieuwe boek ‘Wat als…’, dat ze schreef naar aanleiding van haar ziekte en herstelproces.
Janneke Wittekoek vertelde bij de opening, dat ze Ans Markus heeft gestimuleerd om dit boek te schrijven. Ze zei tegen Ans: ” Het zou krachtig en goed zijn om dat wat jij in de medische wereld hebt meegemaakt te delen.
Wekelijks zie ik op mijn spreekuur vrouwen waarbij diagnoses gemist zijn met ernstige gevolgen. Als jouw verhaal maar één vrouw de kracht geeft om te vechten in het medische circuit dan is jouw boek al goud waard!”

Ans Marcus heeft een enorme productie. Van schilderijen, beelden, broches én van boeken. Eerder verschenen onder andere ‘Tot op de huid: 25 jaar schilderkunst’, ‘De pijn van oud’, ‘Het is goed zo’, ‘Als ik jou was’ en Masker af’. (Ook) haar boeken kregen en krijgen positieve recensies. Zo schreef Athenaeum Boekhandel over ’Masker af’: “Iedereen kent haar, maar weinigen weten wie de vrouw achter de succesvolste exposities en de schildersezel is. Ans Markus is één van de liefste, warmste, creatiefste vrouwen die Nederland kent. Haar werk en haar visie werden gevormd door vervlogen tijden, een hart dat brak, worstelingen met onzekerheden, oerkrachten die alleen moeders hebben en handen die zo goed konden schilderen dat ze ruimte kregen zichzelf te worden. In ‘Masker af’ leren we niet alleen de meest stijlvolle en mysterieuze vrouw van Nederland kennen, maar ook haar ervaringen die zeven decennia hebben gerijpt. Een melancholische schets, een inspirerend levensverhaal, verrassend herkenbaar voor veel vrouwen.”
Wij vragen u om ook uw deelname aan de boekpresentatie op zondag 20 november tijdig vooraf te reserveren: zie hier

 
Schenking klein schilderij Jeannette Slager
Mevrouw Bibi van Gorcum en Claudia Griffin–Lieshout, beiden executeur testamentair van mevrouw Kuipers, overhandigden recent een klein bloemenschilderij van Jeannette Slager aan Marie Antoinette Aarts, bestuurslid Museum Slager.
De vader van mevrouw Kuipers was huisarts in Best en had haar dit schilderijtje nagelaten. Mevrouw Kuipers zelf woonde in Amstelveen in een appartementencomplex waar ook mevrouw van Gorcum woonde. Na een langdurig ziekbed is mevrouw Kuipers voorjaar 2022 overleden.
Tijdens haar leven had ze al contact gehad met Museum Slager en verteld dat ze het schilderij van Jeannette Slager graag aan het museum wilde overhandigen.
Dat deden nu dus Bibi van Gorcum en Claudia Griffin-Lieshout, die in hetzelfde appartementencomplex in Amstelveen wonen en verantwoordelijk zijn voor de nalatenschap. Mevrouw van Kuipers hield van kunst en nog meer van muziek. Die erfenis gaat naar het Concertgebouw in Amsterdam. Ook het Jan Heesterhuis in Schijndel ontvangt een werk uit de erfenis van mevrouw Kuipers. Zoals alle schenkingen, zal ook dit schilderijtje van Jeannette Slager over enige tijd te zien zijn in de achterste ruimte aan de achterkant van het museum (de koffieruimte).
Uit het archief: een briefkaart van Suze Velsen aan Piet Slager over de wereldtentoonstelling in San Francisco

Wim Kievits ordent en inventariseert het archief van Museum Slager en maakt het zo geschikt voor verder onderzoek. In de nieuwsbrief zetten we regelmatig zijn vondsten in de schijnwerpers. Deze keer zijn dat een briefkaart en verkoopbericht van werk van Suze Slager-Velsen. Zij exposeerde op de wereldtentoonstelling van 1915 in San Francisco. 
Een wereldtentoonstelling is een fenomeen dat zijn oorsprong heeft in de industriële revolutie van de achttiende en negentiende eeuw. De eerste tentoonstelling vond plaats in Groot-Brittannië in 1851. Wereldtentoonstellingen zijn bedoeld om een beeld te geven van de economische, sociale, technische en culturele ontwikkelingen van deelnemende landen. Bezoekers komen, ook al in de 19e eeuw, van heinde en verre toegestroomd.
In 1915 vond de wereldtentoonstelling plaats in San Francisco. De officiële reden om de tentoonstelling daar te houden is de opening van het Panamakanaal. De stad wil echter ook en vooral laten zien dat ze weer helemaal hersteld is van de aardbeving van 1906. In 1915 is Suze Velsen op kunstzinnige terrein vooral actief in Overijssel. Na haar scheiding in 1910 is ze gezelschapsdame van haar tante Cato in Zwolle en sinds 1914 lid van Arti et Amicitiae, de prestigieuze kunstenaarsvereniging in Amsterdam.
Als de wereldtentoonstelling plaatsvindt is Europa in oorlog. De reislustige Suze zal dus de reis naar San Francisco niet gemaakt hebben. Vier etsen levert zij in voor verzending en één schilderij: ‘Herfst’. Suze verkoopt in San Francisco twee etsen: ‘Zonnig deurtje’ en ‘Oudhollands buurtje’. In november 1915 maakt ze hiervan trots melding in een kaart aan Piet Slager, met wie ze een jaar later zal trouwen. ‘Even laat ik je de heerlijke tijding weten die ik kreeg van Arti, dat ze bericht hadden ontvangen dat ik op de tentoonstelling te San Francisco twee etsen had verkocht, zonnig deurtje en het buurtje te Hattem. Je begrijpt hoe blij ik daarmee ben’.
Achttien gulden en zeven en halve cent kreeg Suze voor het verkochte werk. Ook deze nota is in het archief te vinden. 189 euro zou dat nu zijn, zonder de inflatie van de afgelopen maanden meegerekend.
Na de sluiting van de wereldtentoonstelling gaan de Nederlandse culturele inzendingen op reis door de Verenigde Staten: ‘The Netherlands Circuit Exhibition’. Onder andere San Diego, Seattle en New York worden aangedaan. De organisatie van de tentoonstellingen in de Verenigde Staten is in handen van G.E. de Vries. Hij constateert: ‘niettegenstaande de weinige interesse voor kunst in Amerika gedurende den oorlog is er in de navolgende plaatsen succesvol geëxposeerd (……..) Door recensies in de voorname dagbladen zijn de bewijzen aanwezig, dat de tentoonstelling steeds gewaardeerd is geworden’. Naast de fl.18,07 en een halve cent zal ook dat voor Suze een opsteker zijn geweest.
Alexander Pechtold, met familie op bezoek in Museum Slager, overhandigt onderscheiding oud-strijders Waterloo

Op zondag 23 oktober jl. organiseerde Alexander Pechtold een reünie met zijn familie in ’s-Hertogenbosch. In Museum Slager hadden zij uiteraard bijzondere aandacht voor het schilderij ‘Oud-strijders van Waterloo’, waarop Pechtolds bet-bet-overgrootvader te zien is. Ook bekeken zij de film over Museum Slager, die in het museum te zien is en waarin Alexander Pechtold vertelt over deze ‘De Nachtwacht van Den Bosch’ en andere schilderijen. Renée Spermon verzorgde een uitgebreide rondleiding voor de familie langs de schilderijen van de kunstenaars Slager en de werken van Ans Markus. Aan het einde van zijn bezoek overhandigde Alexander Pechtold haar de onderscheiding die de oud-strijders van Waterloo kregen en die hij op een veiling had kunnen kopen.
Arlesiennes. Een voorbeeld uit een kerststal.

Vooruitblik: zaterdag 10 december “Geen Kerst zonder Santons” –presentatie Ingrid van Leeuwen over een Franse kersttraditie

Op weg naar kerst verzorgt Ingrid van Leeuwen op zaterdag 10 december aanstaande om 16.00 uur een presentatie over de ‘Crèche de Santons’ – de beroemde Provençaalse kerststallen, die vaak enkele maanden lang in Provençaalse huishoudens staan te pronken.
Zuid-Frankrijk kent veel eeuwenoude kersttradities, met eten, drinken, cultuur en folklore. De "Crèche de Santons" zijn daarvan een prominent voorbeeld. Het inrichten van de Crèche is een tijdrovende bezigheid. Naast en samen met Maria en Jozef, de os en de ezel worden ook een visvrouw of een pottenbakker, worden figuren uit het Provençaalse dorps- en boerenleven uit de 19e eeuw, opgesteld.
Al deze typische dorpsbewoners (“Santons”) vertellen hun eigen belevenissen. Zoals de blinde man die zijn zoon voor de kribbe terugvindt. Verder prijzen allerlei handelaren, soms luidruchtig, hun waren aan: knoflook, kazen, olijven of Provençaalse kruiden. En dit alles met veel tromgeroffel en gitaarmuziek. Op de uitgestrekte velden rondom de steden in de Provence snijden vrouwen de sterk geurende lavendel voor de verkoop, terwijl jonge, elegante Arlésiennes zich klaar maken om uit te gaan in de stad. De Crèche vormt geen statisch geheel. Naast de vele 19e-eeuwse figuren zijn in deze kerststallen ook moderne Santons te zien, zoals “jeu de boulesspelers” of bekende Franse popartiesten!
Ingrid van Leeuwen is cultuur en culinair historica. Zij is van jongs af aan geboeid door het verleden, studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen en was vele jaren werkzaam in het middelbaar- en hoger onderwijs. Een kleine 10 jaar geleden startte Ingrid van Leeuwen met “Histo-tainment”, een cultureel bedrijf dat sfeervolle bedrijfsuitstapjes en lezingen met historische  maaltijden verzorgt. Ook bezoekers van de presentatie op 10 december kunnen genieten van Provençaalse borrelhapjes: diverse kleine tartelettes  met artisjok, olijven, geitenkaas en niet de vergeten de kruiden uit de Provence als rozemarijn ambachtelijke en tijm. 

Vrienden van Museum Slager hebben gratis toegang tot de presentatie. De entreeprijs voor andere belangstellenden bedraagt € 12.50. Deelnemers met een museum-of Icomkaart betalen een toeslag van vijf euro.

Inschrijven voor deelname aan de presentatie kan via de website van Museum Slager en/of hier.
Nieuwe duurzame verlichting in het museum
De verduurzaming van Museum Slager gaat gestaag door. Onlangs zijn Gerard Ubink (bestuur) en Willem Doorten (collectiebeheer) gestart met het vervangen van alle lampen in het museum door Ledlampen.
Lezing 1 november 2022 Carla van Bree over kunstenaar Gustav Klimt, Golden Boy, volgeboekt; aanmelden wachtlijst mogelijk

De commissie Vrienden van Museum Slager organiseert op dinsdag 1 november van 9.30 tot 11.30 uur een lezing van Carla van Bree over en naar aanleiding van de tentoonstelling in het Van Gogh museum in Amsterdam waarin Gustav Klimt (1862-1918) centraal staat.
De lezing is volgeboekt. Aanmelden voor de wachtlijst kan door telefonisch contact op te nemen met Museum Slager, telefoonnummer 073 6133216.

Oproep: wie wil tijdelijk suppoost zijn?

Gezien de grote drukte in en rond de expositie ‘Verbonden Vrijheid’ van Ans Markus is Museum Slager op zoek naar tijdelijke versterking. We hopen vooral op mensen die tussen 12.00 en 16.00 uur suppoost willen zijn en mee kunnen  helpen om vragen te beantwoorden, er mee voor zorgen dat bezoekers het naar hun zin hebben en dat de kunstwerken met respect behandeld worden. Heeft u hiervoor belangstelling en zou u dit werk tijdelijk één of meer dagen per week willen doen, neem dan s.v.p. contact op met Hans Oomen, hoofdcoördinator Museum Slager, telefoonnummer 073-6133216 of via e-mail info@museumslager.com.
Deze nieuwsbrief wordt meerdere keren per jaar verstuurd naar abonnees, vrienden en vrijwilligers van Museum Slager. Om u goed op de hoogte te houden van activiteiten in het museum worden soms ook nieuwsflitsen verstuurd.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt! Reacties en suggesties stuurt u naar info@museumslager.com.
Vriend worden van Museum Slager? Meer informatie en mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier

Copyright © 2022 Museum Slager, Alle rechten voorbehouden.


Inschrijven     Uitschrijven    Voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp