Copy
Lees deze e-mail in je browser


Redactie: Saskia van Eenbergen

N i e u w s b r i e f
 
Augustus 2020
Inhoudsopgave
Fred Schley. Tussen twee akkers in Gelderland en portret
TERUG IN HET MUSEUM! - Fred Schley - met rondleidingen
 
De expositie TERUG IN HET MUSEUM! van Fred Schley is tot en met 11 oktober in Museum Slager te zien. Op zondag 9 augustus was er een eerste Meet&Greet met rondleiding. Ook op de zondagen 6 september en 4 oktober zal Fred Schley zelf aanwezig zijn en rondleidingen verzorgen. De rondleidingen zijn elk half uur en de eerste start om 13.30 uur. Wilt u zeker zijn van deelname: dan graag aanmelden via secretariaat@museumslager.com
Fred Schley, wonend en werkend in Rosmalen,  geniet nationaal en internationaal bekendheid als realistisch en verfijnd schilder van landschappen en portretten. Zijn werken zijn vaak geëxposeerd, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Twee keer eerder had hij solo-exposities in Museum Slager.
Deze expositie laat zien dat Fred Schley een nieuwe koers is ingeslagen. Een persoonlijker stijl. Elk schilderij heeft een eigen verhaal en vraagt de aandacht. Dat levert veel waardering en verrassingen op.
Fred Schley vertelde in de rondleiding van 9 augustus uitgebreid over zijn veranderingen. Van jongs af aan schilderde Fred Schley landschappen uit Engeland en Schotland. Nu heeft hij het Nederlandse landschap ontdekt. In deze expositie zien we schilderijen met natuur en landschap uit de omgeving van ’s-Hertogenbosch – onder andere Wamberg, het Bossche Broek, de IJzeren Man en het gebied rond het Maximakanaal - en bloemenvelden en polders in andere delen van Nederland.

In de gele zaal van Museum Slager zijn de nieuwe portretten van Fred Schley te zien. Van vrienden, vriendinnen en andere mensen die hem zeer nabij zijn én zelfportretten: zeer persoonlijk en vrij geschilderd.
Filmpje / commercial KOM NAAR MUSEUM SLAGER!
Deze zomer heeft Museum Slager een extra gevarieerd programma met de fraaie landschappen en portretten van Fred Schley, een populair kinderatelier waar kinderen nu ook portretten kunnen tekenen én de vaste collectie van de acht kunstenaars Slager in museumzalen met een nieuwe kleur. Alle reden dus om Museum Slager te bezoeken. Daarom lieten we een film(pje) maken: KOM NAAR MUSEUM SLAGER!
Ook DTV (Den Bosch) zendt het film(pje) uit – tot in het najaar en de start van de expositie met de nieuwe inrichting van de werken van de Slager-familie.
Wil je het nu zien? Dat kan hier!
 
Aan het maken van het filmpje werkte veel mensen mee, waarvoor grote dank! In het bijzonder Aafke Voolstra en de kinderen Floris, Olivier en Julia (zie de foto’s) willen we bij deze zeer bedanken voor hun deelname en inbreng!P.M. Slager: "Een begaafd, scheppend kunstenaar"
 
Op weg naar de nieuwe inrichting van de vaste collectie belichten we in elke nieuwsbrief één van de acht kunstenaars uit de familie Slager. In deze nieuwsbrief is de beurt aan de eerste, de oudste: de kopman Petrus Marinus (P.M.) Slager (1841 – 1912).


Foto's van Petrus Marinus (P.M.) Slager op hoge (l) en middelbare leeftijd(2).
Petrus Marinus is de oudste van vijf kinderen van Pieter Slager en Maria Isabelle Raus en wordt in 1841 in de Snellestraat ’s-Hertogenbosch geboren. Hij wil van jongs af aan schilder worden. Op aandringen van vrienden van zijn ouders mag hij, 14 jaar oud, de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in ’s-Hertogenbosch bezoeken en daarna de Academie in Antwerpen. Hij wordt een veelzijdig schilder en tekenaar en specialiseert hij zich in portretten. Hij ontvangt voor zijn werk vele onderscheidingen. Van Koning Willem III ontvangt hij een onderscheiding voor onder andere ‘Oud-strijders van Waterloo’ uit 1875.

Naast zijn schilderspraktijk is hij vanaf 1871 leraar aan de Bossche Kunstschool, de voorloper van de huidige Kunstacademie (KTA). Daar geeft hij ruim 40 jaar les en leidt bekende mannelijke schilders op als de Josselin de Jong, Derkinderen, Sluyters, Moerkerk e.a. Vrouwen krijgen in die tijd geen geen les op de KTA, maar ontvangen privé-lessen aan huis. Zo leren Piet en Frans Slager, zijn zonen, later ook hun echtgenotes kennen.

Ria Simons dook het archief in en vond een tekst van Thijs van de Griendt uit 1973, gepubliceerd in het tijdschrift Brabantia, over P.M. als begaafd, scheppend kunstenaar. De volledige tekst is hier in te zien.

De schrijver, Thijs van de Griendt (1900 – 1986), van beroep leraar Nederlands, was van 1948 tot 1955 directeur van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschap en 25 jaar redacteur van het tijdschrijft Brabantia. In het tijdschrijft schreef hij over beeldende kunst en muziek. En hij was een veelgevraagd spreker.

Thijs van de Griendt werd op 25 oktober 1968 ook de eerste voorzitter van de P.M. Slagerstichting en hij bleef dat vijftien jaar, tot 1983. Als voorzitter wilde Thijs van de Griend vooral tot uitdrukking brengen dat “Museum Slager méér was dan een familie-onderonsje”, aldus Nel van der Heijden Rogier in “Slager. Acht Bossche kunstenaars en een museum”.


P.M. Slager. van l naar r: Portret van dochter Marie als Noord-Brabants meisje; Oud strijder van Waterloo M.A. Fiegers; Portret van mijn moeder
Marie-Antoinette Aarts: bestuurslid voor en van vrijwilligers 
 
Marie-Antoinette Aarts is lid van het bestuur van Museum Slager. In het bestuur vertegenwoordigt zij de mensen die als vrijwilliger actief zijn in het museum.

Binnen en buiten het museum staat Marie-Antoinette bekend als een warme persoonlijkheid, met oog voor het wel en wee van mensen. “Die persoonlijke aandacht, dat heeft gewoon met mij te maken. Dat kun je niet aanleren. Voordat ik met pensioen ging, had ik een directiefunctie bij de Mgr. Bekkersschool in de Schutskamp in ’s-Hertogenbosch. Daar was ik als mededirecteur verantwoordelijk voor zo’n 15 mensen. Dan moet je contact hebben met mensen die ziek zijn, zorgen dat iemand die terugkomt goede begeleiding krijgt, aandacht geven aan jubilea, et cetera. Naast Museum Slager heb ik nog enkele andere taken als vrijwilliger. Door corona vielen opeens wat taken weg en je merkt dan dat het jammer is als je dan op geen enkele manier contact hebt. Dat doet je wat en daarom vind ik het belangrijk om voor de organisatie waarvoor ik verantwoordelijk ben, hier wél aandacht aan te schenken.”
 

Na haar pensionering in 2011 ging Marie-Antoinette Aarts de Vrije Academie in Amsterdam volgen en was ze als vrijwilliger actief in Vught. Ze werkte er samen met kunstenares Marianne van Schaijk in de Kunstuitleen en organiseerde samen met kunstenaar Jelmer Wijma een programma voor kinderen in het basisonderwijs. Toen dit werk stopte, meldde ze zich in 2013 bij Museum Slager. Ze werd en is nog steeds gastvrouw en verzorgt rondleidingen. Al snel werd ze gevraagd om de vrijwilligers in het bestuur te vertegenwoordigen. Haar eerste periode als bestuurslid zit er op en ze gaat graag nog een aantal jaren door. Marie- Antoinette praat met groot enthousiasme over de ontwikkelingen in het museum en de organisatie.

De verbinding tussen bestuur en vrijwilligers is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Vrijwilligers hebben regelmatig overleg met het bestuur en met hoofdcoördinator Hans Oomen. Naast de jaarlijkse Kerst & Nieuwsjaarsborrel, zijn er bezoeken aan en uitwisselingen met andere musea, zoals Museum Jan Cunen in Oss, het Jeroen Bosch Art Centre en het Mastboomhuis in Oud Gastel. Nieuwe vrijwilligers hebben een intakegesprek met hoofdcoördinator Hans Oomen. Marie-Antoinette voert met hem na zes weken een eerste evaluatiegesprek. Voelt iemand zich helemaal prettig? Of heeft hij of zij andere wensen? Ook in dit opzicht signaleert-Marie Antoinette grote veranderingen bij Museum Slager. Een professionalisering in de goede zin van het woord.

 “Die professionalisering zie je ook in het werk dat vrijwilligers doen. Toen ik hier in 2013 startte, was er werk aan de kassa, gastvrouwen en –heren gingen zichzelf inlezen, konden eventueel rondleidingen doen en dat was het. Nu kunnen vrijwilligers bij de start al meer keuzes maken. We hebben werkgroepen in verschillende disciplines. Registratie, archiefbeheer, PR- en marketing, ICT, er is een werkgroep ‘lief en leed’, een jonge educatiewerkgroep, we hebben de winkel en de werkgroep Vrienden is vernieuwd. Kortom: vrijwilligers kunnen nu meer combinaties maken, gastvrouw- of heer zijn en tegelijk andere activiteiten op zich nemen.

“We hebben Museum Slager in zes jaar tijd enorm zien professionaliseren. Het museale karakter is versterkt. Eerst waren het woningen waar schilderijen hingen. Nu zie je dat er alles aan gedaan wordt om de kunst alles mee te geven wat nodig is. Recent zijn de muren geschilderd. Die nieuwe kleuren geven zoveel meer cachet aan de schilderijen en aan het pand als geheel. De belichting is aangepast. De vochtregulatie is verbeterd. We werken aan een nieuwe film over de Slager-familie. De nieuwe educatiegroep heeft al heel snel stappen gezet, zoals de inrichting van het kinderatelier. Als museum stellen we ons steeds meer open voor bezoekers en de gemeenschap in ’s-Hertogenbosch, ook voor de jeugd. Dat heeft ook voor vrijwilligers grote voordelen en geeft een grote tevredenheid in en van je werk.”
 

Medewerkers en vrijwilligers Museum Slager – onder wie Marie-Antoinette Arts, iets rechts van het midden - op bezoek in het Mastboomhuis in Oud Gastel (2019)
Nieuwe gastvrouwen en/of gastheren gevraagd!
Een enthousiast team van 60 medewerkers en vrijwilligers zet zich op vrijwillige basis in voor Museum Slager. Het museum is sinds juli weer vijf dagen per week open voor bezoekers. We willen graag ook op zaterdag weer open gaan, dus terug – of vooruit - naar het reguliere aantal van zes dagen open. De richtlijnen waarmee we vanwege corona moeten en willen werken, betekenen dat we met meer mensen in het museum aanwezig moeten zijn. Om die reden zijn we op zoek naar versterking.


Gastvrouw Chéri Leepel in de entrée van Museum Slager (r) en bij een geliefd schilderij van Tom Slager (l)
We zijn op zoek naar mensen die het museum een warm hart toe dragen en die graag willen helpen als gastheer of gastvrouw. Deze werkzaamheden zijn te combineren met andere activiteiten in het museum: zie daarvoor het artikel over en interview met Marie Antoinette Aarts in deze nieuwsbrief.
Als vrijwilliger bij Museum Slager krijg je uitnodigingen voor previews van tentoonstellingen, korting op artikelen in de museumwinkel en entréeprijzen van lezingen e.d. en kun je deelnemen aan scholingsactiviteiten en onze jaarlijkse activiteiten voor vrijwilligers. Omdat Museum Slager de ANBI-status heeft, is het ook mogelijk met jouw ingezette uren een beroep te doen op belastingaftrek.
Wij vragen mensen die ons willen helpen om met ons contact op te nemen. Wil je zelf helpen of ken je andere mensen die dat zouden willen doen, laat het ons dan s.v.p. weten door een berichtje te sturen aan secretariaat@museumslager.com. Na ontvangst nemen we direct contact op!

Tot slot: 
1. Museumwinkel verder uitgebreid, o.a met Nijntje 65
De museumwinkel van Museum Slager is opnieuw uitgebreid.  

In 1955 werd Nijntje 'geboren'. Tijdens een vakantie in Egmond aan Zee, vertelde Dick Bruna elke avond voor het slapengaan aan zijn oudste zoon Sierk een verhaaltje over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondliep. Dat konijn werd de inspiratie voor Nijntje. Als vader Dick wat zat te tekenen verscheen al snel Nijntje op papier. In de loop der jaren kwamen er kleine veranderingen. Maar Nijntje bleef Nijntje en nu is ze dus 65 jaar! Speciaal vanwege haar verjaardag zijn er nieuwe Nijntje-artikelen gemaakt - brillenkokers, insteekmappen, prentbriefkaarten en andere prachtige spullen, voor jong en oud! - en die zijn te koop in de winkel van Museum Slager!
2. De hele zomer: gevarieerd kinderatelier in Museum Slager
Museum Slager heeft in de gele zaal, waar de portretten van Fred Schley hangen, een speciaal kinderatelier gemaakt. Een atelier met tafel waar kinderen hun eigen zelfportret kunnen tekenen en kleuren. Ook heeft de tafel een museuminspecteur-kleurplaat en kleurplaten met afbeeldingen van schilderijen van de Slagers. Verder is de kinderspeurtocht vernieuwd en uitgebreid. De speurtocht omvat nu zowel de schilderijen van de acht kunstenaars Slager als de expositie TERUG IN HET MUSEUM! van Fred Schley.
3. Vriend worden van Museum Slager
Juist in deze periode hebben cultuurinstellingen en musea, zoals Museum Slager, steun nodig. Mensen die ons museum een warm hart toedragen kunnen donateur c.q. vriend worden. Dankzij de bijdragen van onze vrienden kunnen wij de collectie uitbreiden, onderhouden en activiteiten en tentoonstellingen organiseren. Vrienden van Museum Slager krijgen onder meer kortingen op entrée en artikelen uit de winkel en ontvangen uitnodigingen voor exposities en andere bijeenkomsten. Naar aanleiding van vragen en suggesties van vrienden en het onderzoek door stagiaire Staycie van Gogh (zie de Nieuwsbrief van maart 2020) heeft het museum besloten de regeling met betrekking tot de vrienden te vereenvoudigen. Voor meer informatie over de Vrienden van Museum Slager en de vereenvoudigde regeling zie hier
4. Achter de schermen
Achter de schermen van Museum Slager bereiden Ria Simons en vele andere medewerkers de najaar-expositie en hernieuwde inrichting van de collectie van de familie Slager voor. Daarin zullen ook vele tot nu toe onbekende werken te zien zijn. De open deur van het depot geeft een inkijkje in de voorbereidingen……


Deze nieuwsbrief wordt meerdere keren per jaar verstuurd naar abonnees, vrienden en vrijwilligers van Museum Slager. Om u goed op de hoogte te houden van activiteiten in het museum worden soms ook nieuwsflitsen verstuurd.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt! Reacties en suggesties stuurt u naar info@museumslager.com.
Vriend worden van Museum Slager? Meer informatie en mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier

Copyright © 2020 Museum Slager, Alle rechten voorbehouden.


Inschrijven     Uitschrijven    Voorkeuren

Email Marketing Powered by Mailchimp