Copy
Seneste nyt fra DIBs ind- og udland, februar 2019
View this email in your browser.

Indbydelse til DIBs Generalforsamling 2019

 

Så er årstiden for generalforsamlinger over os, og vi vil så gerne have du kommer til vores! Så sæt allerede nu stort kryds i kalenderen
 
Dato: Mandag den 1. april,
Tid: kl. 16.30-20.00
Sted: Klosterport 4T, 3. sal, Aarhus

Tak for indsatsen i 2018!
2018 har været et begivenhedsrigt år for DIB med afslutning af tre projekter, to nye projekter er kommet godt fra land og og fotoudstillingen Slum Blues, som er et samarbejde mellem DIB og fotograf Jørgen Nielsen, har man kunne opleve af flere omgange i Aarhus.
 
Dette kunne ikke ske uden vores seje frivillige, personale, bestyrelse og ikke mindst vores medlemmer. Så kom og vær med når vi runder af på 2018 og hører om nogle af de spændende aktiviteter, der er forgået i årets løb og kigger frem på 2019.

Valg til bestyrelsen
I år skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer, hvor to af de siddende medlemmer ikke ønsker at genopstille. Som altid er der valg af to suppleanter. Så hvis du har lyst til at involvere dig i bestyrelsesarbejdet eller går og overvejer det, så har du endnu engang chancen. 

Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være DIB i hænder senest to uger før generalforsamlingen, det vil sige mandag den 18. marts. 

Vi runder aftenen af med lidt lækkert mad og drikke.
Af hensyn til forplejningen er der senest tilmelding fredag den 29. marts på til sekretariatet. 

Vi glæder os til at se Jer! 

Med venlig hilsen
DIBs bestyrelse og sekretariat
Dagsorden for generalforsamling i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af procedureregler og tidsplan
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
5) Fremlæggelse af budget for det næste år
6) Orientering om igangværende arbejde og behandling af forslag til arbejdsprogram
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
10) Valg af statsautoriseret/registreret revisor
11) Debat/eventuelt

Ligestilling mellem kønnene i Nepal

Et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er målet om ligestilling mellem kønnene. Overalt i verden er kvinder udsat for forskelsbehandling og ulighed. Dette er også tilfældet i Nepal, hvor især kvinder på landet er udsat for ulighed. Læs her om, hvordan DIB og vores partner Children-Nepal arbejder på at forbedre vilkårene for kvinderne igennem vores projekt Enhancing Rural Livelihoods in Nepal.
Mød også Budhimaya Dahal (på billedet til højre), som ved at lære mere om økologisk landbrug har oplevet øget selvstændighed og selvværd.

Praktikindtryk fra Bolivia

Lenka Janyskova, der til dagligt læser på kandidatuddannelsen Development and International Relations på Aalborg Universitet, har været tre måneder i praktik hos DIBs partnerorganisation Teko Kavi i Bolivia. Læs om Lenkas oplevelser her

Har du tilfældigvis en drøm om at komme i praktik eller blive frivillig i udlandet? Så leder Teko Kavi lige pt efter en til at hjælpe med deres projektansøgninger og fundraising. Send en mail til Lykke på dib@dib.dk, hvis du vil høre mere.
Arrangementer i foråret, hvor DIB deltager som oplægsholder:

4. marts, 16.30-19.30: Fyraftenskursus hos CISU i Aarhus. Samarbejde med virksomheder. Præsentation af erfaringer og manual fra fem forskellige organisationer.
Læs mere og tilmeld dig
her

19. mats, 10.15-12.00: Oplæg på Aalborg Universitet omkring vores projektarbejde i Nepal på uddannelsen Development and International Relations.
OBS: Arrangementet er kun for de studerende på AAU. 

4. april, 16.00-20.00: CISU afholder seminar om civilsamfund og grøn omstilling i København. DIB deler erfaringer fra vores klimaindsatser i Sydasien og sidder med i panelet. 
Læs mere og tilmeld dig
her
Husk at få betalt dit medlemsskab for 2019. Så bliver vi så glade!
Det koster kun 100 kr om året. Du kan betale via Mobilpay på nummer 94620 eller via bank overførsel til Merkur Bank, reg. nr. 8401 – konto nr. 1265380 
Noter gerne navn på overførslen, så vi kan se, hvem du er. 
Er du i tvivl om, du allerede har betalt, så kontakt os endelig på sekretariatet ☺️
Kæmpe tak <3
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2019 DIB, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp