Copy
Seneste nyt fra DIBs ind- og udland, marts 2017
Kan du ikke læse mailen, klik her

Indbydelse til DIBs Generalforsamling 2017


Mandag den 27. marts, kl. 17.00-22.00 i Klosterport 4, 3. sal (i kantinen), Aarhus, afholder DIB generalforsamling for 2017.

Dagsorden for generalforsamling i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af procedureregler og tidsplan
3) Optagelse af nye medlemmer
4) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år
6) Fremlæggelse af budget for det næste år
7) Orientering om igangværende arbejde og behandling af forslag til arbejdsprogram
8) Behandling af indkomne forslag
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10) Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
11) Valg af statsautoriseret/registreret revisor
12) Debat/eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til DIB senest mandag den 20. marts.

Hvis du endnu ikke har fået betalt dit medlemsskab for 2016 kan du gøre det på Reg. nr. 8401 Konto nr. 1265380 eller på MobilePay nummer 52 99 92 36
Det koster blot 100 kr. Kontakt os endelig hvis du er i tvivl om du har betalt.

Tilmelding til GF'en sker til sekretariatet på enten tlf. 52 99 92 36 eller på mail til dib@dib.dk, seneste frist er fredag den 24. marts.

Vi glæder os til at se Jer!
Reception for Paul Erik og tak for mange års tjeneste i DIBs bestyrelse
Efter mere end 20 år i DIB bestyrelse og utallige år som formand har Paul Erik Bindinger i år valgt at gå af. I denne anledning vil der være en lille reception for Paul Erik i forbindelse med generalforsamlingen. Vi siger tak til Paul Erik og hans store indsats som bestyrelsesformand  gennem årene og vi håber, at I har lyst til at være med til at fejre ham.
Projektskrivning i Nepal
Lykke og Camilla er i Nepal for at afslutte partnerskabsinterventionen mellem DIB og Children-Nepal, og samtidig udarbejde en ny projektansøgning. Children-Nepal har igennem partnerskabsinterventionen foretage en grundig dataindsamling i de tre landsbyer, som det nye projekt har til hensigt at arbejde i. 

Children-Nepal har i samarbejde med landsbyerne identificeret de problemer som den lokale befolkning står overfor. Disse inkluderer bl.a. mangel på vand, lav selvforsyning og lav indkomst. 

Der bliver arbejdet hårdt på projektansøgningen, og det gode samarbejde mellem DIB og Children-Nepal styrkes gang på gang. Det meste af tiden går på kontoret, men et kort afstik til en af landsbyerne har der også været tid til. 
DIBs Verdenkort
DIBs hjemmeside har fået en ny funktion. Man kan nu klikke sig ind på DIBs Verdenskort for at få et overblik over igangværende og afsluttede projekter. Når man klikker på et land, vises en tidslinje over DIBs projekter og arbejde i det valgte land. Besøg vores verdenskort og tag på tur til de forskellige projekter. Arbejdet er dog stadig i process og kortet vil løbende blive opdateret og udvidet.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2017 DIB


afmeld nyhedsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp

Tlf: 52 99 92 36
E-mail: dib@dib.dk
Web: www.dib.dk