Copy
 
 

 #1 Бюлетин - Август 2020

 

CITIES4CSR

LinkedIn LinkedIn
Twitter Twitter
Discover Discover
Unlocking opportunities, improving cities

Cities4CSR е първата мрежа на програма URBACT в Европа, която се занимава с връзката между местните власти и бизнеса в името на съвместното преодоляване на градските предизвикателства чрез корпоративна социална отговорност (КСО).

Мрежата има за цел да разработи метод, който да увеличи потенциала за дейности по линията на КСО, за да отговори на незадоволените местни нужди. Пътят за постигане на тази цел е споделен между 10 европейски града: Милано (Италия), София (България), Враца (България), Кекава (Латвия), Риека (Хърватия), Гимараеш (Португалия), Молина де Сегура (Испания), Будаорс (Унгария), Братислава (Словакия) и Нант (Франция).

През следващите 20 месеца ще споделяме информация и идеи, свързани с проекта за да насъчим градовете и участниците от цяла Европа да използват силата на КСО на местно ниво.


Cities4CSR Виртуална първа среща: Да започваме!

Изправянето пред нови предизвикателства означава адаптиране и развитие, затова екипите на 10-те градове-партньори участваха в първата транснационална среща, която се проведе онлайн на 25-26 юни. В тази статия координаторът на проекта описва целите, постигнати по време на събитието.


Корпоративната социална отговорност в отговор на Covid-19: опитът на Милано

За да се отговори на множеството предизвикателства, поставени от Covid-19, подходът беше от съществено значение. Като част от Cities4CSR, Община Милано се съсредоточи върху дейностите по корпоративна социална отговорност във Фонда за взаимопомощ, координирайки усилията на обществеността, гражданите и бизнеса в нова форма на „Териториална социална отговорност“. Открийте повече за тази инициатива тук.

Градска програма за ЕС: Иновационно и отговорно партньорство за обществени поръчки

Знаете ли, че обществените поръчки притежават огромна покупателна способност, представляваща средно 12 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и до 30 процента от БВП в много развиващи се страни? (Източник: OECD).

Стратегиите и политиките за възлагане на обществени поръчки могат да превърнат този инструмент в ключов за по-приобщаващи и устойчиви градове. ЕС участва в този революционен процес чрез насочващ инструментариум за прилагане на обществени
. поръчки
 

Въздействие върху КСО и Целите за устойчиво развитие (ЦУР): обединяване на усилията за решаване на бизнес предизвикателствата и принос към ЦУР

Съревноваването между държавите от ЕС в изпълнението на ЦУР, може да постави сложни трансгранични предизвикателства, които включват множество участници и затруднява влиянието на отделния бизнес. CSR Europe ли е решението? Междусекторните платформи и тези за сътрудничество повишават експертния опит сред бизнес партньорите, което им позволява да идентифицират и решават предизвикателствата поставени от ЦУР.

Открийте повече за тяхното решение тук>> 

Следете за следващия есенен бюлетин !!
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
Copyright © Cities4CSR, All rights reserved.


Our mailing address is:
ds.polcomunitarie@comune.milano.it

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 
SUBSCRIBE NOW!


This email was sent to <<Your email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Municipality of Milan · Piazza Del Duomo 21 · Milano, MI 20121 · Italy

Email Marketing Powered by Mailchimp