Webshop | Contact

Nieuwsbrief 28 september 2016

Een klant van ons kantoor heeft fraude gepleegd met een werkgeversverklaring en/ of bankafschrift. Is dit een incident? 

Deze vraag horen we vervelend genoegd steeds vaker en komt wellicht mede door de strenge controles van de geldverstrekkers hierop. 

Volgens het Bgfo moet onder een incident worden verstaan een ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming’. Het moet dus gaan om een gebeurtenis waarbij u als financieel dienstverlener het risico op (ernstig) reputatieschade loopt.

Ons antwoord is dus ja. Het door een klant vervalsen van een werkgeversverklaring of bankafschrift met salarisbetaling valt hier zeker onder en u moet dit meteen na kennisneming van het betreffende feit melden bij de AFM. 

Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 

Stel hier uw vraag

Biedt uw adviessoftware de zekerheid van een goed adviesdossier?! - Deel 1 

We merken dat aanbieders van adviessoftware graag vermelden dat hun pakket ‘Wft-proof’ of zelfs ‘AFM-proof’ is. U als financieel dienstverlener vindt dit een geruststellende gedachte omdat u denkt dat u hiermee een goed adviesdossier kunt opbouwen. 

Niets is minder waar. Adviessoftware is ‘slechts’ een hulpmiddel en zal nooit 100% garantie kunnen bieden dat uw adviesdossiers voldoen aan de Wft. Bent u zich er goed van bewust dat het aanschaffen van adviessoftware niet automatisch leidt tot het voldoen aan de Wft-eisen. Een software-aanbieder kan u nooit deze garantie bieden omdat het voldoen aan wet- en regelgeving (mede) afhankelijk is van hoe u de adviessoftware gebruikt. 

Wij zien met regelmaat dat niet alle mogelijkheden van de adviessoftware worden gebruikt. 

Onderstaand een aantal tips om uw adviessoftware beter te gebruiken of om te controleren of u de mogelijkheden van uw adviessoftware goed benut. Deze tips gelden niet alleen voor hypotheekadviessoftware maar kunt u ook in een breder perspectief toepassen. 
Lees verder

Zorgplicht blijft, ook na opzegging abonnement

Op 18 augustus jl. heeft het Kifid een uitspraak gedaan omtrent de opzegging door een klant van een abonnement dat gericht was op beheer. Naar aanleiding van deze uitspraak door het Kifid zijn veel vragen gerezen bij financieel dienstverleners. Onderstaand proberen wij u inzicht te geven in de richtlijnen met betrekking tot nazorg. 

Lees verder

Wat is een personeelsgids en waarom kan dit nodig zijn?

In een personeelsgids legt u als werkgever de interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken binnen uw onderneming vast. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gedragsregels, (flexibele) werktijden, verlof, ziekte en verzuim, onkostenvergoedingen, collectieve regelingen en diverse organisatorische zaken. Dit laatste kunnen aspecten zijn met betrekking tot BHV, toegang tot het pand, alarm, roken, gebruik mobiele telefoon en kleding.

Als werkgever bent u niet wettelijk verplicht om een personeelsgids op te stellen. Toch beschikken steeds meer bedrijven hier wel over. Met een personeelsgids heeft u de mogelijkheid om in een gestandaardiseerd document, ten behoeve van de (nieuwe) medewerkers, allerlei praktische regels in één keer vast te leggen. Ook het aanpassen van interne regels en richtlijnen is met het gebruik van een personeelsgids dus makkelijker. Een personeelsgids is hiermee in de praktijk een goede aanvulling op het arbeidscontract.

In onze webshop is een personeelsgids beschikbaar welke gebaseerd is op de branchespecifieke elementen van de financiële dienstverlening. 

Indien uw kantoor gebruik maakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden gereduceerde tarieven. 

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Veel besteld in de webshop

Wft proof personeelsdossier

Dossieraudit hypotheken

"Vernieuwd" Klantprofiel inkomen

Interessante Wft downloads

AFM | Onderzoek advieskwaliteit AOV voor zelfstandigen (PDF)

AFM | Leidraad kwalificatie innovatieve dienstverlening (PDF)

AFM | Ontheffingsbeleid diplomaplicht (PDF)

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen