Webshop | Contact

Nieuwsbrief november 2016

Het is bijna 1 januari 2017 en we merken dat er toch nog vaak twijfel is over de overgangsregeling vakbekwaamheid. Dagelijks ontvangen we vragen van adviseurs en medewerkers over wanneer ze een nieuw diploma ontvangen. 

Wat zijn de voorwaarden voor een nieuw diploma?

  • Een exameninstituut moet de oude diploma’s goedkeuren voor de omwisselactie en deze doorsturen naar het DUO. Controleer of alle onderdelen waarvoor u een PEplus examen heeft afgelegd ook zijn omgewisseld via het exameninstituut.
  • U moet de voor u relevante PEplus examens hebben afgelegd. 

Normaliter ontvangt u binnen 6 weken nadat beide onderdelen zijn afgerond een nieuw diploma. Is dit niet het geval neem dan contact op met het exameninstituut. 

Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 

Stel hier uw vraag

De financieel dienstverlener en de Sanctiewet

In de maanden mei en juni van dit jaar bent u als financieel dienstverlener door ASR geconfronteerd met de eis om voortaan alle verzekeringnemers en UBO’s van schadeverzekeringen te identificeren. Voor velen van u was de relevantie van deze eis niet duidelijk. De verzekeraar heeft deze eis ingesteld naar aanleiding van het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de naleving van de Sanctiewet 1977.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft DNB in juli 2016 een Q&A gepubliceerd. De AFM vindt deze Q&A ook relevant voor financieel dienstverleners, omdat op een aantal punten de naleving van de Sanctiewet ook voor u relevant is voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Lees verder

Wat is een incident en wanneer moet u melden?

In onze dagelijkse praktijk krijgen we regelmatig casussen voorgelegd van financieel dienstverleners met de vraag of er sprake is van een incident en of ze dit moeten melden aan de AFM. Immers vanuit de Wft heeft de financieel dienstverlener de verplichting om een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financieel dienstverlener of de werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financieel dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Graag geven wij u inzage in wat een incident is, geven wij voorbeelden van incidenten en geven wij aan wanneer u dit moet melden.

Lees verder

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken komen er weer aan

De Wft vraagt op grond van artikel 4:9 en 4:10 om een correcte invulling te geven aan een deskundige, integere en beheerste bedrijfsvoering. Daarnaast is het van belang om goede en gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden binnen het bedrijf. Immers de kwaliteit van de dienstverlening en de resultaten van het bedrijf worden grotendeels bepaald door de medewerkers. Daarom is het belangrijk dat medewerkers goed gemotiveerd zijn en zich betrokken voelen bij het bedrijf. Hiervoor is een goede wisselwerking nodig en zullen medewerkers ervaren dat hun mening telt.

Een goed en gestructureerd personeelsbeleid kan helpen om te voldoen aan deze wettelijke eisen en het hebben van betrokken en gemotiveerde medewerkers binnen het bedrijf.

De basis hiervan wordt gelegd met een volledig personeelsdossier en in een doorlopende cyclus van functioneren en beoordelen. 

Ophrys heeft documenten om een goede invulling te kunnen geven aan uw functionerings- en beoordelingsgesprekken. In deze documenten zijn de benodigde aspecten vanuit de Wft uiteraard ook opgenomen. 

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Webshopactie

In de maand november ontvangt u de documenten voor Functioneren & Beoordelen van € 80,- voor € 50,-. 

Veel besteld in de webshop

Wft proof personeelsdossier

Dossieraudit hypotheken

Intermediairswijziging financieel product

Interessante Wft downloads

DNB | Q&A Sanctiewet voor schadeverzekeraars (PDF)

AFM | Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet (PDF)

AFM | Ontheffingsbeleid diplomaplicht (PDF)

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen