Webshop | Contact

Nieuwsbrief 22 juli 2015
Door een tweetal recente uitspraken van het Kifid krijgen we steeds vaker de vraag… 

“In hoeverre moet ik als bemiddelaar de vermogensopbouw monitoren van een gemengde verzekering met winstdeling dan wel overrentedeling?.”

Concreet betekent het dat voor dit soort polissen die gekoppeld zijn aan een hypotheek er een soortgelijk zorgplichttraject geldt als voor beleggingspolissen. Je zult de klant periodiek moeten informeren hoe de waarde-opbouw van de polis zich verhoudt tot het hypotheekbedrag dat de klant als doelstelling heeft om met deze polis af te lossen. Dooreen genomen houden wij een termijn aan van minimaal eens in de vijf jaar. Deze termijn sluit aan bij de termijnen van het Nationaal Regime voor overige beleggingsproducten (al dan niet gekoppeld aan de hypotheek). 

Voor alle volledigheid; dit zorgplichttraject geldt ook voor gemengde verzekeringen met winstdeling danwel overrentedeling die niet gekoppeld zijn aan een hypotheek.  

Indien je bij de advisering altijd alleen maar bent uitgegaan van de gegarandeerde uitkeringen en dit ook zo hebt vastgelegd in je advies, is deze zorgplicht niet van toepassing.


Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Wijzigingen vakbekwaamheidsbouwwerk

Op 11 juli jl. heeft minister Dijsselbloem uitvoering gegeven aan de motie van de Tweede Kamer voor een extra verlenging van de overgangsregeling vakbekwaamheid. Onderstaand de nieuwe uitgangspunten van de overgangsregeling en de daaropvolgende PE-termijnen. 
Lees verder

Compliance en de toegevoegde waarde voor uw onderneming

De functie van compliance officer bestaat pas zo’n twintig jaar, maar in de afgelopen periode heeft deze functie een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. 

In aanvang was de compliance officer alleen actief in de financiële sector en bekeek vooral of alle regels goed werden nageleefd. De compliance officer van nu heeft een prominentere rol binnen de onderneming en vervuld een belangrijke taak als sparringpartner van directie en management. 

Van een passieve controlefunctie ...
In het begin van deze eeuw was de taak van een compliance officer eenvoudigweg het toetsen van werkprocessen aan de wet- en regelgeving. De functie was beperkt en sterk regelgedreven. Het waren dan ook vaak juristen die de functie uitoefenden. Ver van de business hielden zij in de gaten of de opgelegde regels voldoende werden nageleefd. Hierbij werd van de compliance officer een zekere terughoudendheid verwacht. 

... Naar een cruciale rol
De compliance officer heeft ondertussen een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer financiële ondernemingen hebben de compliance officer een centrale rol gegeven in hun organisatie. Langzaamaan is het besef binnen organisaties gekomen dat regels bestaan om klanten beter te bedienen en ze meer transparantie genereren binnen het bedrijfsleven. Een onderneming van deze tijd ziet compliance meer dan alleen het afvinken van een checklist, maar als een belangrijke tool om klantgericht te werken. 

Compliance is meer dan het naleven van regels alleen
Compliant zijn is meer dan het naleven van regels. Het is bijvoorbeeld ook het centraal stellen van het belang van de klant. De compliance officer van nu:

  • Is een sparringpartner op strategisch niveau;
  • Waarborgt binnen de onderneming de juiste randvoorwaarden voor een kwalitatieve dienstverlening aan de klanten;
  • Begeleidt werknemers bij het oplossen van spanningsvelden tussen theorie en praktijk.

Voor veel ondernemingen is het, gezien de omvang van de onderneming, echter niet weggelegd om een eigen compliance officer aan te stellen. Dan is een externe compliance officer wellicht een passende oplossing. 

Daarbij komt dat de AFM in algemene zin positief oordeelt over ondernemers die gebruik maken van externe ondersteuning om hiermee hun bedrijfsvoering te verbeteren en/of de kwaliteit van de dienstverlening in generieke zin. De AFM kan daarmee in voorkomende gevallen in positieve zin rekening houden bij de uitoefening van haar controletaken.

Ophrys biedt Wft compliance ondersteuning in de moderne variant. Wij kennen de uitdagingen, die u iedere dag tegenkomt, in uw advisering als geen ander door onze jarenlange praktijkervaring in de financiële dienstverlening. Daarnaast hebben wij volledige kennis van Wft wet- en regelgeving. 

Door deze combinatie kunnen wij u een passende oplossing bieden om u te ondersteunen bij het inrichten van een efficiënte en compliance dienstverlening, waarbij het klantbelang centraal staat.  

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Gerelateerde Wft downloads

MinFin | Kamerbrief uitwerking moties vakbekwaamheid financiële adviseurs (PDF)

KiFiD | Uitspraak inzake zorgplicht gemengde verzekering met winstdeling (PDF)

Veel besteld in de webshop

Kennistoets inkomen

Documenten hersteladvies

Functioneren en beoordelen

Dossieraudit inkomen

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Volg ons ook op twitter© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen