Webshop | Contact

Nieuwsbrief november 2015
Nog iets meer dan één jaar en de overgangsregeling vakbekwaamheid komt tot een einde. Per 1 januari 2017 moeten alle adviserende medewerkers, dus niet alleen de adviseurs, zelfstandig beschikken over de voor hun relevante beroepsdiploma’s.

Wij horen vaak de vraag “wie gaat dat eigenlijk controleren of iedereen wel zijn diploma’s heeft?”, of de opmerking “dan zet ik toch de handtekeningen in de dossiers van mijn collega” en “het zal zo’n vaart niet lopen”. 

Echter, op dit moment zijn er al beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars die een clausule op de polis plaatsen dat er vanaf 1 januari 2017 alleen nog dekking is als de betreffende medewerker/adviseur die geadviseerd heeft over de juiste diploma’s beschikt. 

U loopt dus een risico als u niet-vakbekwame medewerkers laat adviseren! Voorkom dit risico en zorg ervoor dat eenieder tijdig in het bezit is van de voor hun relevante beroepsdiploma’s.

Hersteladvies: AFM onderzoekt en biedt leermomenten voor uw adviespraktijk

Op 28 oktober jongstleden heeft de AFM weer een rapportage gepubliceerd over de resultaten van hersteladvies door verzekeraars en financieel dienstverleners. In deze rapportage worden ook de uitkomsten van een tweetal onderzoeken gepubliceerd; ‘Consumenten die niets wijzigen aan de beleggingsverzekering’ en ‘Kwaliteit van hersteladvies’. De uitkomsten van deze twee onderzoeken hebben wij onderstaand samengevat. 
Lees verder

Uw variabel beloningsbeleid

De variabele beloning is de afgelopen jaren al vaak onderwerp van gesprek geweest sinds de invoering van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft in 2011. In februari van dit jaar zijn de uitgangspunten van de Regeling beheerst beloningsbeleid uit 2011 vastgelegd in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen en is deze uitgebreid met onder andere het bonusplafond van 20%. 

De afgelopen week heeft de AFM weer aandacht gevraagd voor het variabele beloningsbeleid en eenieder gewezen op het feit dat 
 • bestaande regelingen uiterlijk voor 1 januari 2016 moeten zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 
 • de nieuwe richtlijnen ook gelden voor uitzendkrachten en freelancers. 
Daarom zetten wij de belangrijkste uitgangspunten voor u nog eens op een rij. 
Lees verder

Zorg voor up-to-date (arbeids)overeenkomsten

De afgelopen maanden zien we veel arbeidsovereenkomsten voorbij komen die niet zijn aangepast aan de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Deze wet is op 1 januari jongstleden in werking getreden en bevat wijzigingen met betrekking tot:

 • Invoering van een aanzegtermijn
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Ketenregeling
 • Ontslagrecht en pensioendatum
Verder zien we in veel arbeidsovereenkomsten branchespecifieke elementen ontbreken, als:
 • Opleidingskosten en opleidingsplicht inzake Wft
 • Geschenkenregeling
 • Nevenfuncties
 • Wel of geen portefeuillerecht
 • Betrouwbaarheid en mededelingsplicht

Allemaal zaken die vanuit de Wft vastgelegd en/of geborgd moeten worden.

In onze webshop vindt u diverse modelovereenkomsten welke up-to-date zijn op basis van wetgeving en branchespecifieke elementen.

Indien uw kantoor gebruikmaakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden gereduceerde tarieven.

Gerelateerde Wft downloads

AFM | Nazorg beleggingsverzekeringen (PDF)

AFM | Stappenplan beheerst beloningsbeleid (PDF)

Webshopactie


In de maand november ontvangt u op het Klantprofiel inkomen 25% korting
 

Veel besteld in de webshop

Controle op eerder faillissement

Registratie College Bescherming Persoonsgegevens

Dossieraudit hypotheken

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen