Webshop | Contact

Nieuwsbrief mei 2016
Hoe lang moet ik een adviesdossier bewaren? 

U moet van iedere klant aan wie u advies geeft een adviesdossier bijhouden. Het adviesdossier moet u minimaal vijf jaar bewaren. Voorheen was dit één jaar, maar in 2014 is deze termijn verlengd naar vijf jaar. Deze bewaartermijn ligt vast in artikel 32a Bgfo. Door deze wijziging destijds is de publiekrechtelijke bewaartermijn (Wft) gelijk gesteld aan de civielrechtelijke verjaringstermijn (Burgerlijk Wetboek).

Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Visie AFM op lage rentestand hypotheken

De afgelopen weken heeft de AFM haar visie gegeven over de lage rentestanden in de huidige hypotheekmarkt. Deze berichtgevingen zijn met name gericht op de gevaren die door de AFM hieromtrent worden gesignaleerd. Door zowel AFM als DNB wordt aandacht gevraagd voor de lage rentestanden voor hypotheken op dit moment.
Lees verder

Ontheffingsbeleid diplomaplicht; de stand van zaken

Eind 2015 heeft de AFM het ontheffingsbeleid voor de diplomaplicht gepubliceerd. Inmiddels heeft de AFM bekend gemaakt dat ze twee verzoeken voor deze ontheffing in behandeling hebben genomen.

Met een ontheffing mogen adviseurs tijdelijk zonder diploma adviseren. Een ontheffing kan alleen worden verkregen als een adviseur werkzaam is bij een vergunninghouder en er sprake is van schrijnende omstandigheden zoals ernstige en langdurige ziekte.
Lees verder

Zorg voor up-to-date (arbeids)overeenkomsten

De afgelopen maanden zien we veel arbeidsovereenkomsten voorbij komen die niet zijn aangepast aan de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden en bevat wijzigingen met betrekking tot: 

  • Invoering van een aanzegtermijn
  • Proeftijd
  • Concurrentiebeding
  • Ketenregeling
  • Ontslagrecht en pensioendatum
Verder zien we in veel arbeidsovereenkomsten branchespecifieke elementen ontbreken, als: 
  • Opleidingskosten en opleidingsplicht inzake Wft
  • Geschenkenregeling
  • Nevenfuncties
  • Wel of geen portefeuillerecht
  • Betrouwbaarheid en mededelingsplicht

Allemaal zaken die vanuit de Wft vastgelegd en/of geborgd moeten worden.

In onze webshop vindt u diverse modelovereenkomsten welke up-to-date zijn op basis van wetgeving en branchespecifieke elementen.

Indien uw kantoor gebruikmaakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden gereduceerde tarieven. 

Webshopactie


In de maand mei ontvangt u 25% korting op de gepubliceerde webshopprijzen in de rubriek Personeel. Deze korting wordt verrekend op uw factuur.

Veel besteld in de webshop

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Studieovereenkomst

Adviesdocument inkomen met tekstblokken

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Interessante Wft downloads

AFM | Ontheffingsbeleid diplomaplicht (PDF)

AP | Beleidsregels verwerking persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers (PDF)

AFM | Nazorg beleggingsverzekeringen (PDF)

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen