Webshop | Contact

Nieuwsbrief september 2015
“Heb ik voor het adviseren en bemiddelen van een losse betalingsbeschermer voldoende aan de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering Particulier of Zakelijk?” 

Voor het adviseren van losse betalingsbeschermers is de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering Particulier of Zakelijk niet voldoende. Immers met deze beroepskwalificatie mag worden geadviseerd over schaderisico’s uitgezonderd inkomensverzekeringen. In de specificatie van de producten komt het product ‘individuele verzekering als aanvulling op de WIA’ of ‘individuele verzekering voor het risico op werkloosheid’ ook niet terug. 

Deze producten worden wel specifiek benoemd bij de beroepskwalificatie Adviseur Inkomen. Wilt u dus een losse betalingsbeschermer kunnen adviseren en bemiddelen, dan moet u toch echt in het bezit zijn van het diploma Adviseur Inkomen. 

Wilt u een betalingsbeschermer afsluiten in combinatie met een hypothecair krediet, dan mag dit met het diploma Adviseur Hypothecair krediet. 


Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Belangrijke wijzigingen Wet bescherming persoonsgegevens 

Op 19 juni 2015 is in het Staatsblad de 'Meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)' gepubliceerd. Dit betreft een wijziging op de Wet bescherming persoonsgegevens en treedt in werking op 1 januari 2016. Onderstaand zullen we enkele zaken uit deze wetswijziging nader toelichten.
Lees verder

DUO verstrekt geen PEplus certificaten meer

Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk blijft voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo heeft het DUO onlangs besloten dat er geen PEplus certificaten meer worden afgegeven. Welke gevolgen heeft dit voor u? Hier kunnen we een zeer kort en duidelijk antwoord op geven; dit heeft geen gevolgen voor u. Het leidt alleen weer tot de nodige verwarring. 

Daarom hieronder in het kort de nieuwe procedure naar een nieuw diploma. 
Lees verder

Aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens up-to-date?

Met de aanstaande wijzigingen in de Wet bescherming persoonsgegevens wordt het nog belangrijker dat u een registratie heeft bij het Cbp en dat deze up-to-date is.
Immers op grond van deze wet moet u uw geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde gegevensverwerking melden. Het gaat daarbij om verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Als financiële dienstverleners verwerken we allemaal persoons-gevoelige informatie; denk hierbij aan inkomensgegevens, financieringsgegevens, maar ook al gewoon persoonlijke gegevens als NAW en geboortedatum. 

Wij signaleren dat veel kantoren in een ver verleden een registratieverzoek hebben ingediend en dit daarna nooit meer up-to-date hebben gehouden. Dit ondanks het feit dat we door het digitale tijdperk steeds meer persoonsgegevens digitaal bewaren. 

  • Heeft u nog geen registratie, of; 
  • Weet u niet zeker of u geregistreerd bent, of; 
  • Wilt u uw registratie een update geven? 

Neem dan contact op met Ophrys. Wij kunnen indien gewenst een registratieverzoek voor u verzorgen of uw bestaande registratie updaten. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 75,- inclusief BTW.

Gerelateerde Wft downloads

MinFin | Wetswijziging Wet bescherming persoonsgegevens - Meldplicht datalekken (PDF)

Veel besteld in de webshop

Klantprofiel inkomen

Documenten hersteladvies

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dossieraudit hypotheken

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Volg ons ook op twitter© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen