Webshop | Contact

Nieuwsbrief december 2015
Het team van Ophrys wenst u prettige feestdagen en een succesvol en gezond 2016 

Het was weer een druk jaar met een aantrekkende economie. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan de hypotheekmarkt, met als gevolg dat er weer meer vacatures komen in de branche. Al met al positieve ontwikkelingen welke naar het zich laat aanzien ook in 2016 zullen doorzetten. 

Ook op gebied van compliance staat er in 2016 weer het nodige te gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de ‘Richtlijn hypotheken’. Daarnaast zijn veel kantoren inmiddels aan de slag gegaan met de toolkit AOV en zullen het komende jaar de nodige tijd investeren om het AOV-advies naar een hoger niveau te tillen. 

Ook in 2016 staat Ophrys weer graag voor u klaar met kennis en kwaliteit op gebied van Wft Compliance. 

Wat is een incident en wanneer melden?

In onze dagelijkse praktijk krijgen we regelmatig casussen voorgelegd van financieel dienstverleners met de vraag of er sprake is van een incident en of ze dit moeten melden aan de AFM. Immers vanuit de Wft heeft de financieel dienstverlener de verplichting om een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financieel dienstverlener of de werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financieel dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Graag geven wij u inzage in wat een incident is, geven wij voorbeelden van incidenten en geven wij aan wanneer u dit moet melden.
Lees verder

Bent u in het bezit van een rechtsgeldig diploma?

Steeds meer medewerkers hebben inmiddels de PEplus examens afgerond en hun oude diploma’s omgewisseld. Eindelijk ontvangt men dan de nieuwe adviseursdiploma’s, maar is uw diploma wel rechtsgeldig opgemaakt door het DUO?

Uw diploma is rechtsgeldig als: 
  • De achternaam, die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u bent ingeschreven in het geboorteregister, op uw diploma staat. 
    Als u getrouwd bent mag u ook de achternaam van uw partner toevoegen. Alleen de achternaam van uw partner is niet voldoende. 
  • Alle voorletters of uw volledige voornamen op het diploma staan. 
  • Uw geboortedatum en geboorteplaats correct op het diploma vermeld staan. 
Indien bovenstaande gegevens niet correct zijn vermeld op uw diploma neem dan contact op met het opleidingsinstituut om in het bezit te komen van een nieuw correct diploma.

Speciaal voor kleinere kantoren; het totaalconcept Wft Compliance

Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen en eindelijk uw Wft Compliance eens goed op orde hebben en houden? Maar kunt u er zelf te weinig tijd aan besteden en hikt u aan tegen de hoge kosten van professionele ondersteuning?

Dan heeft Ophrys dé oplossing voor u met het Totaalconcept Wft Compliance.

Het Totaalconcept Wft Compliance vraagt een lage aanvangsinvestering welke mede afhankelijk is van de grootte van het kantoor en de bedrijfsactiviteiten. Daarna worden de kosten doorlopend op maandbasis verrekend.  

Lees verder

Interessante Wft downloads

AFM | Stappenplan beheerst beloningsbeleid (PDF)

AFM | Onderzoek advieskwaliteit AOV voor zelfstandigen (PDF)

Veel besteld in de webshop

Adviesdocument hypotheken met tekstblokken

Registratie College Bescherming Persoonsgegevens

Functioneren en Beoordelen

Webshopactie


In de maand december en januari ontvangt u op het adviesdocument inkomen met tekstblokken 25% korting

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Volg ons ook op twitter© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen