Webshop | Contact

Nieuwsbrief februari 2016
Onlangs kregen wij van een kantoor die een portefeuille wilde kopen de volgende vraag: Moet ik bij de overname van de portefeuille alle adviezen die de oude tussenpersoon in het verleden heeft gegeven op juistheid controleren?

Ja, u moet alle adviezen controleren. Omdat er niet van u verwacht kan worden dat u bij overname al direct alle dossiers heeft bekeken of er niet-passende adviezen zijn gegeven, geldt hiervoor een overgangstermijn. Afhankelijk van de omvang van de overgenomen portefeuille mag van u worden verwacht dat u binnen een redelijke termijn inzicht heeft verkregen in financiële producten die niet meer passen bij de actuele behoefte van de klant. De AFM houdt hiervoor doorgaans een termijn van 6 tot 12 maanden aan. Als u de adviezen niet controleert en de klant niet wijst op eventuele niet-passende adviezen kan dat ertoe leiden dat u daarvoor in te toekomst aansprakelijk wordt gesteld.

Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 1

Op 21 maart aanstaande moet de nieuwe Richtlijn Hypotheken zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. Deze richtlijn heeft twee belangrijke doelstellingen. 
  • Bevorderen van een goed functionerende interne markt voor kredietovereenkomsten. Aanbieders moeten hypotheken kunnen aanbieden in elke lidstaat, en consumenten moeten een hypotheek kunnen afsluiten bij aanbieders uit elke lidstaat.
  • Het ontwikkelen van een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming. Dit is extra belangrijk indien aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en consumenten uit verschillende lidstaten met elkaar een relatie aangaan.
In de afgelopen jaren zijn al veel verplichtingen die nu in de Richtlijn Hypotheken staan al verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Voor financieel dienstverleners zal de impact van veel bepalingen dan ook beperkt blijven. Voor aanbieders is de impact van de Richtlijn Hypotheken groter, omdat ervoor wordt gekozen om de consument sterker te beschermen.

De komende weken behandelen we de elementen uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit eerste deel:
  • Informatieverstrekking noodzakelijk voor verrekening adviesnota
  • Verbod op koppelverkoop
Lees verder

Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 2

Op 21 maart aanstaande moet de nieuwe Richtlijn Hypotheken zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. Deze richtlijn heeft twee belangrijke doelstellingen. 

De komende weken behandelen we de elementen uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit tweede deel:
  • Vervroegde aflossing 
  • Gedwongen verkoop
Lees verder

Speciaal voor kleinere kantoren; het totaalconcept Wft Compliance

Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen en eindelijk uw Wft Compliance eens goed op orde hebben en houden? Maar kunt u er zelf te weinig tijd aan besteden en hikt u aan tegen de hoge kosten van professionele ondersteuning?

Dan heeft Ophrys dé oplossing voor u met het Totaalconcept Wft Compliance.

Het Totaalconcept Wft Compliance vraagt een lage aanvangsinvestering welke mede afhankelijk is van de grootte van het kantoor en de bedrijfsactiviteiten. Daarna worden de kosten doorlopend op maandbasis verrekend.  

Lees verder

Interessante Wft downloads

AFM | Stappenplan beheerst beloningsbeleid (PDF)

AFM | Ontheffingsbeleid diplomaplicht (PDF)

AP | Beleidsregels meldplicht datalekken (PDF)

Veel besteld in de webshop

Adviesdocument inkomen met tekstblokken

Checklist dossier hypotheken

Webshopactie


In de maand februari ontvangt u op de basisinventarisatie particulier 25% korting

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Volg ons ook op twitter© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen