Webshop | Contact

Nieuwsbrief juli 2015
Met de aantrekkende woningmarkt zien we ook dat er weer vaker wordt nagedacht over samenwerkingsverbanden met makelaars. De afgelopen maand kregen we een enkele keren de volgende vraag. 

“Mag ik een vergoeding betalen aan de makelaar voor het aanleveren van een lead en hoe hoog mag dit bedrag dan zijn?” 

Ja, u mag een vergoeding betalen aan een makelaar welke een lead aan u verstrekt. Echter de vergoeding die u betaald moet wel in verhouding staan tot de geleverde inspanningen van de makelaar. Omdat deze doorgaans geen Wft-vergunning heeft mag uitsluitend NAW worden doorgegeven als leadinformatie. Uit publicaties in het verleden blijkt dat vergoedingen hoger dan € 250,- hiervoor ongewenst zijn. 


Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Wet Werk en Zekerheid; scholingsplicht.

Op 1 juli aanstaande treedt het 2e deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Eind vorig jaar hebben wij u daar al uitgebreid over geïnformeerd. Graag willen wij op dit moment toch nog één specifiek onderwerp onder de aandacht brengen, namelijk scholingsplicht. Dit omdat scholing in het kader van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk zeer actueel is. 
Lees verder

Diplomaplicht, Permanent Vakbekwaam en eed of belofte financiële sector. Voor wie gelden welke eisen? 

Regelmatig krijgen we de vraag wie er binnen de onderneming nu feitelijk in het bezit moet zijn van een diploma, voor wie de borging Permanent Vakbekwaam geldt en wie precies de eed of belofte financiële sector moet afleggen. We merken dat men vaak niet goed op de hoogte is voor wie welke regels gelden binnen de onderneming. Wij hebben voor u de verschillen hieronder nog eens helder uiteengezet. 
Lees verder

Zorg voor up-to-date (arbeids)overeenkomsten

De afgelopen maanden zien we veel arbeidsovereenkomsten voorbij komen die niet zijn aangepast aan de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Deze wet is op 1 januari jongstleden in werking getreden en bevat wijzigingen met betrekking tot: 

  • Invoering van een aanzegtermijn
  • Proeftijd
  • Concurrentiebeding
  • Ketenregeling
  • Ontslagrecht en pensioendatum

Verder zien we in veel arbeidsovereenkomsten branchespecifieke elementen ontbreken, als:

  • Opleidingskosten en opleidingsplicht inzake Wft 
  • Geschenkenregeling
  • Nevenfuncties 
  • Wel of geen portefeuillerecht 
  • Betrouwbaarheid en mededelingsplicht

Allemaal zaken die vanuit de Wft vastgelegd en/of geborgd moeten worden. 

In onze webshop vindt u diverse modelovereenkomsten welke up-to-date zijn op basis van wetgeving en branchespecifieke elementen. 

Indien uw kantoor gebruikmaakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden gereduceerde tarieven. 

Interessante Wft downloads

KiFiD | Bindende uitspraak onzorgvuldig handelen (PDF)

AFM | Boetebesluit voor het niet melden van een verdenking door de politie (PDF)

Veel besteld in de webshop

Kennistoets inkomen

Documenten hersteladvies

Functioneren en beoordelen

Dossieraudit inkomen

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen