Webshop | Contact

Nieuwsbrief juni 2015
Vanuit onze activiteiten worden we ook regelmatig betrokken bij het aanvragen of wijzigen van een vergunning. Daarbij merken we dat kantoren vaak niet realiseren welke impact een wijziging binnen een kantoor kan hebben. Zo kregen we onlangs de volgende casus:

“Komende maand ga ik mijn bedrijf omzetten naar een VOF omdat mijn kind in de zaak komt. Moet ik dan iets doorgeven aan de AFM?” 

Deze handeling bij de Kamer van Koophandel leidt wel tot een geheel nieuwe vergunningsaanvraag waarbij ook het kind getoetst moet worden als dagelijks beleidsbepaler. Dit laatste levert vaak weer problemen op omdat deze in de ogen van de AFM nog niet over de juiste geschiktheid beschikt. En als laatste moet binnen de onderneming door deze wijziging ook per direct aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels worden voldaan. 

Zo ziet u dat een ogenschijnlijk eenvoudige mutatie een grote impact kan hebben op uw bedrijfsvoering. Laat u daarom vooraf goed informeren. 


Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Doorlopende eisen in het kader van uw Wft vergunning

Voor het verkrijgen van uw vergunning bent u in het verleden door de AFM getoetst of u aan de benodigde eisen voldeed. Na het verstrekken van de vergunning bent u als ondernemer er zelf voor verantwoordelijk dat u doorlopend blijft voldoen aan de door de Wft gestelde eisen en richtlijnen. De AFM ziet op basis van een risico-georiënteerd toezicht erop toe dat de eisen worden nageleefd. Bovendien moeten consumenten erop kunnen vertrouwen dat een financieel dienstverlener met een vergunning aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. 

Het hebben van een vergunning brengt dus verantwoordelijkheid met zich mee, vooral ten opzichte van consumenten. Daarom is het belangrijk dat u doorlopend aan alle eisen voldoet. Natuurlijk kan het voorkomen dat er tekortkomingen zijn in uw bedrijfsvoering. Het is echter zaak dat u deze tijdig signaleert en deze zo snel mogelijk oplost. Immers wanneer u als financieel dienstverlener niet voldoet aan de in de Wft gestelde vereisten en hier niets aan doet, kan de AFM handhavend optreden.
Lees verder

Eensporig rentebeleid bij hypotheken 

In de Bgfo 3, welke op 1 januari 2013 in werking is getreden, is ook het eensporig rentebeleid voor geldverstrekkers vastgelegd. Een eensporig rentebeleid wil zeggen dat consumenten met hetzelfde risicoprofiel en dezelfde rentevastperiode ook hetzelfde rentetarief voor een hypothecair krediet moeten krijgen van de geldverstrekker. Alle geldverstrekkers onderschrijven dit beleid maar in de praktijk constateert de AFM dat er toch nog verbetering mogelijk is in de naleving van deze regels.
Lees verder

Hulp nodig bij het omwisselen?!

Nog even en dan is per 01-04-2016 de overgangstermijn van twee jaar verstreken. Wij horen regelmatig dat het omwisselen van de diploma’s een grote last is en veel tijd in beslag neemt. Ophrys kan u volledig ontzorgen op dit onderdeel en uw andere vragen over het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk beantwoorden. Hierdoor kunt u zich blijven focussen op uw klanten en op het afronden van uw PEplus en te behalen diploma’s. 

Lever ons een bestand aan met al uw diploma’s en PE-studies. 

Ophrys begeleidt en ontzorgt u met de volgende stappen: 

  1. Controleren van de geldigheid van uw diploma’s en PE-certificaten. 
  2. Inzichtelijk maken voor welke beroepskwalificaties u een PEplus examen moet doen.
  3. Aangeven voor welke beroepskwalificaties u nog een diploma moet halen.
  4. Met u de verschillende mogelijkheden bespreken om permanent vakbekwaam te blijven.
  5. Invullen van de omwisseltool bij het opleidingsinstituut. 
  6. In samenspraak met u controle houden of de omwisselactie daadwerkelijk goed en volledig is afgerond. 

De kosten hiervoor bedragen € 125,- per persoon inclusief BTW. 

Indien uw kantoor gebruikmaakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden er uiteraard andere tarieven hiervoor en zijn een aantal van deze stappen al voor u uitgevoerd.

Neem contact op met ons kantoor, op telefoonnummer 0492-344988 of via het contactformulier.

Interessante Wft downloads

AFM | Onderzoek advieskwaliteit hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen (PDF)

AFM | Onderzoek advieskwaliteit AOV voor zelfstandigen (PDF)

Veel besteld in de webshop

Klantprofiel inkomen

Checklist dossier inkomen

Dossieraudit inkomen

Dossieraudit hypotheken

A
rbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Totaalconcept Wft Compliance

Wij maken én houden uw kantoor Wft compliant voor een reële prijs!
Lees verder

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen