Copy
De wonderen van citymarketing
View this email in your browser

Wonderlijk

Branding, marketing -  ontdek in deze herfsteditie van het Zelfstandig Nieuwsblad hoe wonderlijk die fenomenen zijn. We geven een verklaring voor het marketingwonder van Rotterdam, de uittip gaat naar het land waar vroeger aan de lopende band Wonderen (met hoofdletter) gebeurden, de leestip behandelt De Stad der Wonderen en we onderzoeken de wondere wereld van citymarketing aan de hand van oude edities van de ANWB Kampioen. De breincolumn onderzoekt hoe wonderlijk voorspelbaar wij ons gedragen. Tot slot stelt ons proceswonder Kai Liang zich aan u voor.

Veel leesplezier! 
 
Het wonder van Rotterdam
Jan OostermanIn weerwil van ronkende slogans laten bezoekers en bedrijven zich liever leiden door recensies, testimonials en blogs van échte mensen. Voor steden en regio’s die aan citymarketing doen is het de kunst om geloofwaardig te zijn en de door hen gewenste positieve boodschap vooral door andere, niet belanghebbenden, te laten vertellen. Door bewoners, enthousiaste ondernemers en buitenlandse media. In Rotterdam is dat de afgelopen jaren uitstekend gelukt. Maar nu heeft de stad toch ook weer geïnvesteerd in een eigen slogan. Als dat maar goed gaat.  
>> Lees verder
Breincolumn
Een goede campagne start met een hersenscan!
Anjo Travaille  - Campagnes worden gebruikt om gedrag te veranderen. Mensen worden bijvoorbeeld aangezet om minder hard te rijden, meer cola te kopen of in Almere te komen wonen. Veel campagnes richten zich op wat mensen zouden moeten weten of denken. Uit gedragsonderzoek blijkt echter dat wat mensen weten en denken niet zo relevant is voor gedragsverandering. Campagnes waarin inzichten uit de gedragswetenschappen slim worden toegepast zijn succesvoller. De allerbeste campagnes krijg je misschien wel door de aanpak vooraf te testen met een hersenscan.
>> Lees verder
Lees!
De stad der wonderen
Eduardo Mendoza 


Alet van 't Eind - “Elke bezoeker zal bij terugkeer in eigen land een apostel en uitdrager zijn van hetgeen hij gezien, gehoord en geleerd heeft.”

Het meest fascinerende van dit boek is dat het ons leert dat nieuwkomers, gelukszoekers, armoedzaaiers en lefgozers een stad tot grote hoogte kunnen brengen. Deze kroniek over Barcelona tussen 1888 en 1929 stamt uit 1986, maar is actueel, nu de Europese steden volstromen met mensen die genoodzaakt zijn hun leven vanuit het niets op te bouwen en daartoe alle middelen zullen inzetten. Zij zijn het zout der aarde,  zonder hen worden steden flauw, burgerlijk, voorspelbaar en uiteindelijk sterven ze in hun eigen genoegzaamheid. Dat laatste staat niet in het boek, maar is de mening van uw redacteur.  
>> Lees verder
Seizoenstip
Tel Aviv en Ramallah

Joktan Cohen - Het barst er van de start ups en het is het centrum van de wereldwijde discussie over oorlog en vrede. In minder dan vier uur reizen ben je in het centrum van het nieuws: de door het lot aan elkaar verbonden steden Ramallah en Tel Aviv. Het zijn steden met een kortere of langere geschiedenis maar met enorme energie en grote toekomst. Steden die zichzelf ‘marketen’ door wat ze zijn.

Ongeacht hoe je over de politieke situatie denkt, Tel Aviv kent legio mondiale succesverhalen en Ramallah, de praktische hoofdstad van de Palestijnse Autoriteit , vormt het centrum van wereldwijde discussie, politiek en emotie rondom de gewenste vrede tussen de Palestijnen en Israëliërs. Te spannend om zomaar heen te gaan? Kom dan in het voorjaar mee met een groep, dan gaan we samen.
 
>> Lees verder
Wat ANWB Kampioen ons kan vertellen over de toekomst van citymarketing
Marc Numann - De ANWB Kampioen. Het grootste maandblad van ons land, lijfblad van braaf ritsend Nederland en al bijna een eeuw lang het kompas van onze vrijetijdsbesteding. Wie wil weten hoe citymarketing zich door de decennia ontwikkeld heeft, doet er goed aan de Kampioen-archieven eens in te duiken. Pas echt interessant wordt het als het verband wordt gelegd met de ontwikkeling van de advertenties in het blad. Dan blijkt de Kampioen ineens voorspellende gaven te hebben!
>> Lees verder
Zelfie - Verband
 
Anjo TravailleMijn nichtje Eva had van Duplo een garage gebouwd. Ze klaagde dat hij steeds uit elkaar viel. Mijn broer, haar vader en tevens hardcore ingenieur, vertelde dat dat kwam omdat er te weinig verband was aangebracht.

Een paar minuten later zagen we dat ze een oplossing had gevonden…

Geen proces/project zonder project/proces - Kai Liang stelt zich voor

Dit ben ik!....Ruim 25 jaar geleden, op de bouwplaats van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Wat ik toen dacht dat ik zou gaan doen komt verre van overeen met mijn huidige werkelijkheid. Niet met de voeten in de klei, maar achter de schermen, tussen de mensen waar de stappen worden genomen om tot de realisatie van projecten te kunnen komen. De ene keer vanuit het niets en de andere keer om te helpen de laatste horde te nemen. Ik begeleid deze processen graag met optimisme en betrokkenheid en als het nodig is met een gedegen beschouwing op afstand. Om daarna met een helder doel weer een stap verder te komen!
Kai Liang
Colofon - Wij zijn het Zelfstandig Nieuwsblad

Neem contact met ons op voor uw uitdagende vraag, of laat ons weten
wat u van het ZN vindt.


Marc Numann - penvaardig beleids- en conceptontwikkelaar
Alet van ’t Eind - generalistisch strateeg
Ronald Löhr - proces- en interimmanager met inhoud
Anjo Travaille - adviseur en spreker over gedragsbeïnvloeding
Ronald van Velzen - retailbreed expert
Kai Mei Liang - allround project- en procesmanager
Joktan Cohen - productontwikkelaar en vernieuwer
Jan Oosterman - specialist stedelijke economie en vrije tijdDe wintereditie van het ZN verschijnt op 22 december.

Lees alle artikelen van het Zelfstandig Nieuwsblad terug op
www.zelfstandignieuwsblad.nl

Copyright © 2015 Oosterman Vrijetijdszaken, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp