Copy
Poštovane kolegice i kolege,

Univerzitet u Bihaću posredstvom Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju će u narednom periodu realizirati seriju radionica i obuka s ciljem povećanja kompetencija akademskog osoblja. U tabeli ispod su navedene teme koje će biti obrađene, a sami termini i lokacije održavanja obuka će biti usaglašeni sa prijavljenim članovima.

Molimo Vas da se odgovorom na ovaj upit izjasnite na kojim obukama želite učestvovati. Obuke su namijenjene kako uposlenicima Univerziteta u Bihaću, tako i vanjskim saradnicima. Obuke su besplatne za učesnike.
 
Obuke za razvoj osoblja
Excel
Word
Outlook
Powerpoint
Upravljanje vremenom
Odlučivanje
Organizacija radnog prostora
Komunikacijske vještine
Obrazovanje temeljeno na kompetencijama
Izrada silabusa predmeta
Odnos nastavnik(asistent) / student
Ocjenjivanje i evaluacija rada studenata

Centar će u narednom periodu organizirati predavanja i radionice sa slijedećim temama osiguranja kvaliteta, a o čemu ćete biti blagovremeno informisani:
 
Interni sistem osiguranja kvaliteta Univerziteta
Akreditacija studijskih programa
Uloge bitnih aktera u sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta

Koristimo ovu priliku i da najavimo radionicu na temu "Istraživačka vidljivost - profil Univerziteta u Bihaću" koja će biti održana 15.6.2015. u 10:00 na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Iskreni pozdravi,
Doc.dr. Enis Džanić
Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
Univerzitet u Bihaću