Copy
 

Nieuwsbrief
februari 2023

De productiecijfers van alle aardwarmtedoubletten in Nederland van 2022 zijn bekend. Aarwarmte leverde in 2022 een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft deze week haar adviesrapport uitgegeven over de SDE++  in 2023. De hogere basisbedragen en 'hekjes' geven meer kansen voor geothermie. Over dit en meer lees je in onderstaande nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief

Productiecijfers aardwarmte 2022 bekend

Geothermie Nederland verzamelt jaarlijks de productiegegevens van alle aardwarmtedoubletten in Nederland. In 2022 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd. Dit leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 36 aardwarmtedoubletten op 26 locaties levert aardwarmte inmiddels een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2022 verbruikten. Ondanks de mooie totaalcijfers blijft de groei nog ver achter bij de potentie.
Lees verder

SDE++ 2023: hogere basisbedragen en 'hekjes' geven meer kansen voor geothermie

De SDE++ openstellingsronde van dit jaar vindt plaats van 6 juni t/m 6 juli 2023 met een budget van €8 miljard. Ook komen er dit jaar de al aangekondigde hekjes rondom het lagetemperatuurwarmte domein waarvoor een budget wordt gereserveerd van €750 miljoen. Deze hekjes in de SDE++ zorgen ervoor dat er meer kans is voor geothermieprojecten om subsidie te krijgen. Ook is er bekend hoeveel subsidie er aangevraagd kan worden per geothermieproject. De bedragen en uitgangspunten zijn gepubliceerd door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2023. 
Geothermie Nederland is blij dat een aantal belangrijke punten, die met behulp van leden van de SDE-werkgroep zijn aangedragen, in het PBL advies zijn opgenomen. Toch zijn er nog zaken die missen in het advies.
Lees verder

Garantieregeling aardwarmte

Met de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) kunnen geothermieprojecten de financiële risico van een misboring afdekken. Sinds 12 maart 2022 was de RNES gesloten maar deze wordt binnenkort ongewijzigd heropend.
Voor 2023 is een aanvraag in te dienen van 1 april 2023 tot 31 augustus 2023 via RVO. Er zal jaarlijks tot in ieder geval 1 juli 2027 een jaarlijks budget beschikbaar zijn.
Lees de Kamerbrief

Kamerdebat Warmtewet

Op 15 februari is de voortgang van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) besproken in de Tweede Kamer. De VVD en CDA hebben in de Tweede Kamer hun zorgen geuit of de doelen niet uit zicht raken door het besluit over de infrastructuur van warmtenetten. Het kabinet meent echter dat de 'realisatiekracht' bij de decentrale overheden snel genoeg op orde komt. 'Het ministerie is met investeringsfonds Invest-NL en 'een aantal grote financiers' in gesprek om geld te stoppen in de warmtenetten. Ook werkt Jetten met het ministerie van Volkshuisvesting aan een nationaal programma lokale warmtetransitie, dat gemeenten met kennis zal ondersteunen.’ Lees het volledige artikel 'Iedereen verlangt naar een snellere warmtetransitie' (Binnenlands Bestuur).
Warmtenetten met een maximum van 1500 aansluitingen zijn vrijgesteld van een verplichte meerderheid in publiek eigendom. CU-Kamerlid Grinwis vraagt wat dit betekent voor geothermiebronnen die worden aangelegd in eigen beheer, met bijvoorbeeld een kassencomplex in combinatie met een woonwijk, omdat dit de ontwikkeling van kleine netten in de weg kan zitten. Minister Jetten heeft aangegeven dit onderwerp intern te bespreken en te kijken of hier andere afwegingen voor gemaakt moeten worden.

Ledenbijeenkomst 'Van boor tot booming: innovatie en kennisontwikkeling binnen geothermie'

De Ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op donderdag 13 april staat in het teken van innovatie. Innovatie is onmisbaar om aardwarmte in Nederland verder te ontwikkelen en te versnellen en helpt om aardwarmte efficiënter, effectiever en rendabeler te maken. We krijgen inzicht in de waardevolle initiatieven die op de werkvloer worden ondernomen. Ook wordt het uitgebreide pallet van relevante innovatieprogramma’s voor de geothemiesector gepresenteerd. En op het Innovatieplein kunnen leden onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met nieuwe producten, diensten of bedrijfsmodellen die een gunstige impact hebben op de ontwikkeling van geothermie.
Bekijk het programma
Heb je je nog niet aangemeld? Klik hier voor aanmelden.
Voorafgaand aan het inhoudelijk programma vindt de Algemene Ledenvergadering van Geothermie Nederland plaats.
Is je organisatie geen lid van Geothermie Nederland? Bekijk de voordelen en mogelijkheden, of neem contact met ons op.
We kijken ernaar uit iedereen weer te ontmoeten!

Wist je dat?

 • Meer dan twee derde van de Nederlanders (68%) aangeeft meer aardwarmte te willen? En slechts 13% zich zorgen maakt over risico’s rondom de winning van aardwarmte? Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research vorig jaar in opdracht van het ministerie van EZK heeft uitgevoerd. Lees verder
 • Speciaal voor alle nieuwkomers in de provinciale politiek (maar eigenlijk ook voor iedereen die het geheugen even wil opfrissen) een Inwerkdossier Klimaat & Energie is opgesteld door de NVDE? Geothermie Nederland werkte mee aan de informatie over geothermie. Lees verder
 • Je in de tweedaagse PAOTM-cursus Geothermie leert wat er komt kijken bij een aardwarmteproject? Een van de bestuursleden van Geothermie Nederland, Radboud Vorage levert o.a. een bijdrage aan het programma. Inschrijven is nog mogelijk voor de cursus op 18 en 19 april.
 • Staatssecretaris Hans Vijlbrief samen met de D66 statenfractie deze maand een bezoek brachten aan ECW Energy? Tijdens de rondleiding langs de aardwarmteinstallatie werd gesproken over aardwarmte, de mogelijkheden voor de gebouwde omgeving en de uitdagingen naar de toekomst. Lees verder
 • Op vrijdag 24 maart ECW Energy is te bezoeken bij de ‘Kom binnen bij bedrijven dagen’? Op de informatiemarkt van ECW Energy kom je alles te weten over o.a. aardwarmte. ECW geeft een inkijkje bij de aardwarmtecentrale en legt precies uit hoe dit werkt. Lees verder
 • Iedereen in Nederland tot 24 februari kan meedoen met de landelijke energieraadpleging? Daarmee hoopt het kabinet dat de besluiten in de energietransitie zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van Nederlanders. Lees verder
 • Green Energy Day dit jaar plaatsvindt op 2 maart 2023? Met de Green Energy Day laat de NVDE zien op welke dag in het jaar we in Nederland door alle duurzaam opgewekte energie heen zijn en moeten overschakelen op niet-duurzame bronnen. Vorig jaar viel Green Energy Day op 21 februari: www.greenenergyday.nl
 • In het rapport ‘Burgerbetrokkenheid bij RES-besluitvorming’ is onderzocht hoe burgers zijn betrokken bij de besluitvorming rondom de Regionale Energiestrategieën (RES) in drie regio’s? Lees verder
 • Aardyn in drie artikelen inzoomt op het thema veiligheid vanuit verschillende perspectieven? ‘Hoe zorg je dat alle werkzaamheden op de bouwlocatie – zoals leidingen leggen en een boorvloer maken – veilig verlopen?’ Constructiemanager Mark Ketting is aan het woord over de veiligheid bij de werkzaamheden van Geothermie Delft. Lees verder
 • Een van onze leden Huisman Geo, is genomineerd voor de European Geothermal Innovation Award 2023? Huisman dingt mee naar deze prestigieuze prijs met hun project Composite Downhole Tubulars. Lees verder

Onderzoeksprogramma neemt vlucht

Er is deze week bekend gemaakt dat het project EPOS-eNLarge 18 miljoen euro ontvangt voor onderzoek naar duurzaam gebruik van onze ondergrond. Een van de belangrijkste doelstellingen van EPOS-eNLarge is een efficiënter gebruik van aardwarmte. Lees verder

Tijdens de ledenbijeenkomst van Geothermie Nederland op 13 april vertelt Phil Vardon van TU Delft onder andere meer over dit onderzoeksprogramma.

Nieuw lid: Antea Group

Antea Group zorgt al 40 jaar voor het voorbereiden, ontwerpen en aanleggen van tientallen boorlocaties en biedt full-serviceoplossingen in elke fase van een geothermieproject. Norbert Stuip, projectmanager van geothermieprojecten zoals Duurzaam Voorne, Maasdijk en Polanen beantwoordt vijf vragen over het lidmaatschap.
 
Lees het interview

Update aardwarmtewinning

 • Het werkterrein van de aardwarmtelocatie bij Geothermie in Delft is vrijwel boorklaar. Zodra de opbouw van de boring dichterbij komt (in april), volgen verdere werkzaamheden. Bekijk bericht
 • Deze maand is een warmteleiding van maar liefst 492 meter succesvol getrokken onder de kassen naar de aardwarmtelocatie Polanen. Met deze ondergrondse verbinding is de aanleg van het warmtenet officieel gestart. Het warmtenet in Polanen wordt straks aangesloten op de nog te realiseren aardwarmtebron aan de Madeweg. Bekijk bericht
 • Ennatuurlijk heeft als warmteleverancier besloten de investeringen in het warmtenet van Leeuwarden te pauzeren. Omdat de ontwikkeling van de geothermiebron onlosmakelijk is verbonden aan de ontwikkeling van het warmtenet, zal de boring van de tweede put dus ook vertragen. Bekijk bericht
 • Aan Aardwarmte Combinatie Luttelgeest B.V. te Luttelgeest is een omgevingsvergunning verleend voor activiteiten op de locatie Lindeweg 39 gelegen in de gemeente Noordoostpolder. Bekijk bericht
 • Aan HVC en SVP Productie wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Edam-Volendam.
 • De opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Velsen van HVC is verlengd. Het vergunde gebied is daarnaast verkleind. Bekijk bericht
 • Er zijn opsporingsvergunningen voor aardwarmtewinning verleend voor de regio Aalsmeer. Er waren diverse - deels overlappende - aanvragen gedaan door meerdere initiatiefnemers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tot een verdeling van de vlakken besloten voor verschillende consortia. Bekijk bericht
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft opnieuw een opsporingsvergunning voor geothermie in Noord-Holland verleend. HVC en Stadsverwarming Purmerend mogen hun onderzoek naar de mogelijkheden voor de productie van aardwarmte op het Markermeer voortzetten. Bekijk bericht
 • IPS Geothermal Energy mag rondom Hoofddorp onderzoek doen naar de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte. Bekijk bericht
 • EBN en Tullip Energy vermoeden dat er in de omgeving van Oss potentie is om aardwarmte te benutten. Ze richten zich nu op Heesch en Geffen. Bekijk bericht

In de media

Aardwarmtesector niet onverdeeld blij met nieuwe SDE++ (Groenten&Fruit, 22-02-2023)
Iedereen verlangt naar een snellere warmtetransitie
(Binnenlands Bestuur, 16-02-2023)
Aanleg stadswarmtenetten staat op losse schroeven (FD, 19-02-2023)
Hoe vergroten we de potentie van aardwarmte? (EBN, 15-02-2023)
Remt Wet Collectieve Warmtevoorziening investeringen in aardwarmte?
(Groenten Nieuws, 15-02-2023)
Den Haag wil 55.000 huishoudens aansluiten op nieuwe warmtenetten
(Rijswijks Dagblad, 10-02-2023)
Er is heel veel aardwarmte, misschien wel te veel voor Velsen
(Haarlems Dagblad, 09-02-2023)
Westland wordt één grote warmteleiding: ‘Wij moeten een enorme puzzel leggen’
(AD, 09-02-2023)
Grote kansen voor geothermie in Noord-Holland en Flevoland
(Warmtenetwerk, 07-02-2023)
Ennatuurlijk pauzeert geothermieproject wegens marktordeningsplannen Jetten (Energeia, 02-02-2023)
Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen
(Binnenlands Bestuur, 02-02-2023)
Toelichting risicobeleid door EZK (Groenten Nieuws, 02-02-2023)
Contourennota aanpassing Mijnbouwwet (Groentennieuws, 01-02-2023)
TU Delft gaat lithium uit Nederlands grondwater winnen
(BNR Nieuws, 01-02-2023)
Startup brengt techniekkennis olie- en gasindustrie naar geothermie
(BP Nieuws, 27-01-2023)
Vijlbrief: nadenken over vervanging aardwarmteputten
(Groenten & Fruit, 26-01-2023)
Geothermiesector hekelt voorstel om kosten in rekening te brengen voor vergunningen (Energeia, 26-01-2023)

Agenda

Meer weten?

Met deze nieuwsbrief informeren we over activiteiten en ontwikkelingen in de sector. Je kunt hier je gegevens aanpassen of je afmelden voor de nieuwsbrief.
 

Wil je meer weten over aardwarmte?

Hiervoor is een aparte website ontwikkeld. De informatie op deze website is ook vrij te gebruiken voor de eigen informatievoorziening.Geothermie Nederland
Anna van Buerenplein 41 - 2595 DA - Den Haag
www.geothermie.nl
 
Twitter