Copy
Expertisecentrum Flexwonen

De nieuwe website Expertisecentrum Flexwonen: Flexwonen.nl

Flexwonen is een normaal verschijnsel voor zo’n anderhalf miljoen huishoudens, maar de woningmarkt is er nog niet aan gewend. Het Expertisecentrum Flexwonen helpt. Nu met een compleet vernieuwde website. Wij zijn flexwonen.nl.
Kom snel kennismaken met: 

Wethouder Eindhoven Yasin Torunoglu: Alles flex?

Ruim twintig jaar geleden kwam ik na de zomervakantie terug op school. Een klasgenoot, die ik al een paar weken niet had gezien, kwam vrolijk op me af en begroette me met deze woorden. ‘Alles flex?’ Ik had het zinnetje nog niet eerder gehoord, maar vanaf dat moment behoorde het meteen tot mijn vocabulaire.  Lees verder >

Uitzondering op verbod verrekening huisvestingskosten

Per 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Minister Asscher publiceerde een AMVB die maakt dat onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen mogelijk zijn voor o.a. huisvestingskosten. Het Expertisecentrum heeft voor u op een rij gezet wat de praktische betekenis van dit besluit is. Lees verder >

Tweede leven voor verzorgingshuis Spijkenisse: de Kansenfabriek

De Marckenburgh, eigendom van Woonzorg Nederland, stond al een poosje leeg. Het pand kan in het kader van de leegstandswet, gebruikt worden voor tijdelijke bewoning. Livable, een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheer van tijdelijk leegstaande panden, heeft de gemeente en Woonzorg Nederland voorgesteld om in de Marckenburgh tijdelijk studenten en starters te huisvesten. Lees verder >

De Polen vinden het welletjes in het Westland

Uitzendorganisaties zeggen dat het steeds moeilijker wordt om in Polen arbeidsmigranten voor seizoensarbeid in Nederland te werven. Dat zeggen meerdere uitzendbedrijven tegen de NOS. De gemeente Westland, waar honderden ondernemers afhankelijk zijn van Poolse seizoensarbeiders, vreest voor de economische gevolgen als de Polen zullen wegblijven. Elk jaar werken er meer dan 100.000 Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Lees verder > - Zie ook agenda >

Amsterdam: jongeren en statushouders wonen samen in De Maurits

De vraag naar jongerenwoningen in Amsterdam is heel groot. De wachtlijsten zijn lang en het aanbod is klein. Ook de vraag naar woningen voor statushouders is groot. Door de woningen in De Maurits maken we jongeren en statushouders blij met een nieuw thuis. Lees verder >

Miljoenen voor huisvesting statushouders nog op de plank

Bijna negentig miljoen euro subsidie bedoeld om asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis te helpen, is nog niet uitgekeerd. Vanuit gemeenten en woningcorporaties is er ook kritiek op de subsidieregeling. Lees verder >

Minicongres verplaatsbare woningen: veel belangstelling, toegenomen aanbod, nieuwe vragen

Op 4 oktober bezochten maar liefst 120 deelnemers  een bijeenkomst over verplaatsbare woningen. Vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, particuliere huisvesters en aanbieders van verplaatsbare woningen gingen in Amersfoort met elkaar in gesprek over kansen, ervaringen, hobbels en nieuwe producten. Lees verder >
Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen

Disclaimer  |  Contact  |  afmelden