Copy
Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten
View this email in your browser

Bestuurlijk overleg zet koers op flexwonen

Maandag 11 januari vond bestuurlijk overleg plaats tussen minister Blok, vertegenwoordigers van de 9 regio’s en de ondertekenaars van de Nationale Verklaring. De deelnemers van het overleg bespraken de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de voortgang met huisvesting van arbeidsmigranten en de uitvoeringsagenda, die mede op basis daarvan werd voorgesteld. Lees verder >

Eindrapport onderzoek 'Voortgang huisvesting arbeidsmigranten 2015'

Op verzoek van de ondertekenaars van de Nationale Verklaring heeft het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de huisvesting in de regio. In het bestuurlijk overleg van 11 januari jl. is het eindrapport ' besproken. Het bevat een kwantitatieve analyse van betrokken actoren en zes verdiepende essays. De samenvatting, de conclusies en aanbevelingen èn het volledige rapport kunt u hier vinden >

Filmpje Genderhof: winnaar Inspiratieprijs Flexwonen 2015

Inspirerend wonen in een voormalig verzorgingshuis. Dat doen arbeidsmigranten, ouderen en jongeren in de 190 zelfstandige appartementen van De Genderhof in Eindhoven. Juist deze mix van bewonersgroepen en de charme van de eenvoud, maakt dit project de winnaar van de inspiratieprijs Flexwonen 2015 die op 2 december 2015 door minister Stef Blok (Wonen) is uitgereikt. Bekijk filmpje >

Verbreding Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten naar 'Expertisecentrum Flexwonen' 

De groep die een beroep doet op flexwonen groeit. Zo doet ook een groeiend aantal vluchtelingen en andere woonurgente groepen zoals gescheiden mensen en flexwerkers een beroep op dit woningmarktsegment. Om deze reden zal het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) zich verbreden naar een 'Expertisecentrum Flexwonen (EF)'. De nieuwe site van het Expertisecentrum zal op korte termijn worden gelanceerd. Voor meer info en contact >
 
Wist u dat het expertisecentrum vraag en aanbod naar flexwonen op 3 manieren ondersteunt? 

1. Matchpoint Flexwonen: snel goede huisvesting

Steeds meer ondernemers weten de weg naar het Matchpoint Flexwonen te vinden. Sinds de introductie zijn voor bijna 2.000 huisvestingsplaatsen aanvragen binnengekomen en uitgezet. Zoekt u ook snel goede huisvesting voor uw tijdelijke arbeidskrachten? Gebruik dan het Matchpoint Flexwonen. Kosteloos, snel en simpel! Naar Matchpoint >

2. Vastgoedbank Flexwonen: brengt vraag en aanbod bij elkaar

Richt het Matchpoint Flexwonen zich op vraag en aanbod van personeelshuisvesting, de Vastgoedbank Flexwonen doet dat juist voor vastgoed. Flexwonen kan vaak goed in bestaande gebouwen. Wáár vindt u die gebouwen? Of wáár vindt de eigenaar een geschikte exploitant? In de vastgoedbank flexwonen! Naar Vastgoedbank >

3. Unitbank: uniek overzicht van woonunits en modulaire bouw

Huisvesting van  EU-arbeidsmigranten is vaak goed mogelijk in tijdelijke woonvormen. Elke gemeente heeft wel ergens grond beschikbaar waarvoor nog geen plannen bestaan. Of waarvoor plannen voorlopig zijn uitgesteld. Dat biedt mogelijkheden. Met verplaatsbare woningen of modulaire bouw kan dat ook heel snel. Veel aanbieders en hun producten vindt u op www.unitbank.nl, onderdeel van het Expertisecentrum Flexwonen. Naar unitbank >
Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Disclaimer  |  Contact  |  afmelden