Copy
Expertisecentrum Flexwonen

Onderzoek laat zien: In meeste gemeenten nog geen visie op flexwonen

Het Expertisecentrum Flexwonen deed onderzoek naar de woonvisies van de 100 grootste gemeenten in Nederland en een steekproef van de kleinere. Opvallende conclusie is dat de meeste gemeenten zich in hun woonvisie nog niet bewust lijken van de behoefte aan snel toegankelijke, betaalbare woonruimte. Lees verder >

Conferentie Doe de flex! 'Er zijn tal van doelgroepen op zoek naar flexwonen'

Ruim 200 mensen togen op 30 maart naar het Student Hotel in Den Haag voor de conferentie 'Doe de flex', georganiseerd door Platform31, Ministerie van BZK en Expertisecentrum Flexwonen.
Het ging over nut en noodzaak van het flexibeler maken van de woningmarkt. De stelling dat we toe zijn aan een meer flexibele woningmarkt, werd breed gedeeld. Maar er werd ook pittig gediscussieerd over de vraag of flexibilisering niet onnodig doorschiet en maatschappelijke zekerheden ondermijnt. Lees verder >

ABU- en NBBU-flexmigrantenonderzoek: flexmigranten belangrijk voor Nederland

ABU- en NBBU-leden bemiddelden 119.598 flexmigranten in 2016. De gemiddelde leeftijd van de flexmigrant is hoger dan in 2014. Gemiddeld hebben flexmigranten een dienstverband van 44 weken. Dit zijn enkele cijfers uit het Flexmigrantenonderzoek 2016, dat de ABU en NBBU gezamenlijk hebben laten uitvoeren door onderzoeksbureau Conclusr Research. Lees verder >

Opinie Floris Alkemade: ‘Alles is veranderd behalve onze woonwijken, een nieuwe flexibele woningvoorraad is nodig’

“Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en nieuwe woonwijken hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in onze woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren is een goede stad is voor iedereen,” vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Lees verder >

‘Magic mix’ in Hummelo: statushouders en huurders worden buren

De samenstelling van de ‘magic mix’ in Hummelo is bekend: statushouders en reguliere huurders komen om en om te wonen in voormalig zorgcomplex Zandewierde. Sité Woondiensten, eigenaar van het pand, hoopt dat medio maart alle ruimtes verbouwd en woonklaar zijn. Het pand aan de J.D. Pennekampweg krijgt zeventien studio’s en drie appartementen, eerlijk verdeeld over statushouders en reguliere huurders. Lees verder >

Platform31-publicatie: Werken met tijdelijke huurcontracten

Bij het werken met tijdelijke huurcontracten is het belangrijk om vooraf een goede analyse te maken. Welk probleem moet de tijdelijke verhuur oplossen? Welke effecten willen we bereiken en is een tijdelijk contract inderdaad het juiste middel? En zo ja, welk contract? Om de kansen van tijdelijke contracten optimaal te benutten en om risico’s te mijden, maakte Platform31 een Beleidsmatig afwegingskader voor woningcorporaties. Lees verder >

Terugblik Conferentie De Poolse arbeidsmigratiebubbel: “wie werkt er in en aan Nederland in 2027?”

'Arbeidsmigratie is een elementaire stut van onze economie'.  Zo opende wethouder Weverling van gemeente Westland de conferentie over de krimpende arbeidsmigratie uit Polen. Alleen een pakket van verschillende maatregelen biedt soelaas voor de toekomst, concludeerden de deelnemers van de conferentie. Lees verder >
Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen

Disclaimer  |  Contact  |  afmelden