Copy
Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten

Nieuw: Expertisecentrum lanceert overzicht woningbeheerders

Woningbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen bij het huisvesten van arbeidsmigranten of vergunninghouders. Het Expertisecentrum Flexwonen heeft voor u alle relevante spelers op een rijtje gezet. Bekijk het overzicht > of ga naar www.woningbeheerders.nl

Voortgangsbrief Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2016

Minister Blok heeft in mei de Tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de huisvesting van arbeidsmigranten in de negen prioritaire regio's. Lees de voortgangsbrief >

150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei telt Nederland 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Het aantal Polen, dat al toeneemt vanaf 1996, is daarmee groter dan het aantal Antillianen. Sinds 2000 is het aantal personen van Poolse herkomst die zich hebben ingeschreven als inwoner van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP), meer dan vervijfvoudigd. Lees verder >

Eén keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten

SNF en SKIA hebben een convenant ondertekend dat leidt tot één uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de markt en van lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een éénduidige manier te certificeren. Lees verder >

Rapport De Magic Mix

Het rapport ‘De Magic Mix – Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen’ van Platform 31 laat voorbeelden uit de praktijk zien, onderzoekt wanneer de ‘magic mix’ succesvol kan zijn en doet aanbevelingen aan ontwikkelaars en beleidsmakers. Lees verder >

Uitzondering op verbod inhoudingen WML voor huisvestingskosten

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde de Tweede Kamer een brief over de herziening van de Wet Minimumloon (WML). Daarin gaat hij in op het verbod op inhoudingen en natuurlijk ook de uitzondering daarop. De minister geeft aan voornemens te zijn om bij AMvB een uitzondering te maken voor o.a. huisvestingskosten. Lees verder >

Huisvesting arbeidsmigranten in Tienray en Noordwijkerhout

  • In mei zijn de eerste arbeidsmigranten gearriveerd in de nieuwe woonunits in Tienray, op het terrein aan de Nehobolaan. Het wooncomplex wordt geëxploiteerd door uitzendorganisatie Sun Power. In de woonunits is plek voor 240 arbeidsmigranten. Lees verder >
  • Op 30 juni aanstaande opent de Trampoline in Noordwijkerhout haar deuren. Deze voorziening biedt plaats aan 144 arbeidsmigranten. Lees verder >
  • Bekijk meer huisvestingsvoorbeelden >

Staalkaart gemeentelijk beleid integratie EU-migranten

Gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving gebruiken. De staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding. Lees verder >
Share
Tweet
Share
Forward


© 2015 Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten

Disclaimer  |  Contact  |  afmelden