Copy
Flessenpost
44b843b7-f8ef-4349-8a82-0b5589eea4fa.png
Flessenpost
Agenda
Aankomende periode Afname citotoetsen
24 januari Studiedag: alle kinderen zijn vrij
25 januari Start tapcursus groep 7
28 januari Kijkochtend / open lesdag
1 februari Gala groep 7/8
6 en 11 februari 10 minutengesprekken
4 februari Bijeenkomst leerlingenraad
13 februari Oudermiddag/avond Accrete gaat helaas niet door
15 februari Start voorjaarsvakantie
Passion Oldemarkt is op zoek naar een kinderkoor

 Uitvoering van de 2deeditie  Passion Oldemarkt   
 Goede Vrijdag 19 april 2019 
 
 
Voor ons kinder-Passionkoor zijn we op zoek naar nieuwe leden!
Het kinderkoor gaat, o.l.v. dirigent Angela Meijering, oefenen op: 
Dinsdag van 18.30u tot +/- 19.00u/19.15u in de pastorie van de Katholieke kerk te Oldemarkt.
De eerste oefenavond is op dinsdag 26 februari 2019 (na de voorjaarsvakantie).
 
Vind jij zingen leuk?
Zit jij in groep 4 -5- 6- 7-of 8?
Lijkt het je leuk om tijdens de Passionuitvoering mee te zingen in het kinderkoor? 
Kun je oefenen op bovenstaande dag en tijdstip?
 
Dan zouden we het heel leuk vinden als jij je opgeeft!
(Ook wanneer je al lid bent van het kinderkoor!)
 
Je kunt een mailtje sturen naar                        
Roelywestink@hotmail.com
 
Graag met vermelding van je 
Naam
Adres
Telefoonnummer 
E-mailadres 
 
 

School

Rapporten
Begin februari gaan de rapporten weer mee naar huis. Graag zouden wij alle rapporten weer terug zien op school. We hebben er al wel een aantal ontvangen maar missen er nog veel. Wilt u deze weer meegeven naar school?

Gisteren hebben wij in de oudermodule van Parnassys de mogelijkheid om toetsen en het rapport in te zien tijdelijk uitgezet. Dit om misverstanden te voorkomen. Zo heeft de leerkracht de mogelijkheid om gedeeltes van toetsen en/of het rapport in te vullen zonder dat daar een vertekend beeld door kan ontstaan. Wij hopen op uw begrip. Zodra de rapporten uitgedeeld zijn, wordt alles weer zichtbaar.
 
Stagiaires
Zoals u misschien wel weten, hebben we in de groepen een aantal stagiaires. Hier zijn we heel blij mee. Helaas zit de stageperiode er voor meester Jeroen, juf Klarieke, juf Elise en juf Femke er alweer op. Meester Jeroen heeft zijn LIO-stage goed afgerond en is na het behalen van zijn laatste opdrachten op school klaar met zijn studie. Juf Klarieke zal op een andere school gaan stage lopen, zij gaat naar het speciaal onderwijs. Juf Elise en juf Femke blijven we zien, zij zullen gaan stage lopen in groep 6 en 1/2. We wensen ze allemaal veel succes! 

Juf Sabine Teeuwen wil graag herintegreren in het onderwijs. Zij is tegenwoordig op maandag en donderdag bij ons op school te zien. Zij hoopt haar enthousiasme voor het vak weer op te pakken. Op dit moment ondersteunt zij veel kinderen op het gebied van lezen en helpt zij waar nodig is in de groepen.

Juf Charlotte, een oude bekende, heeft in haar tweede jaar van de pabo stage bij ons gelopen. Zij heeft ons nu benaderd of zij haar LIO (leerkracht in opleiding) bij ons kan lopen. Zij zal in februari starten in de groepen 4/5. 

Zoals u kunt lezen hebben wij veel hulp van studenten. In deze tijd waarin wij steeds meer willen kijken naar de individuele talenten van kinderen is dat geen overbodige luxe. Meer handen in de klas zorgt voor meer ondersteuning. Wij zijn onze stagiaires dan ook zeer dankbaar.

Online vragenlijst

Beste ouders/verzorgers. U heeft begin deze week via de mail een online vragenlijst ontvangen. Ik wil u vragen om deze vragenlijst in te vullen. U kunt er zelf voor kiezen of u uw naam wilt invullen of dat u dit anoniem wilt doen. Uw ingevoerde scores en eventuele toelichting worden zichtbaar op onze schoolsite. Wilt u daarom bij een eventuele toelichting geen namen van leidsters, leerkrachten, kinderen of groepen noemen?

Wij hebben hier gelukkig al veel reacties op ontvangen. Dit helpt ons met het vormgeven van ons onderwijs.  

Vriendelijke groeten Marco Verbaas

Hand- mond- en voetenziekte

Beste ouders van Kindcentrum Ark, 
  
Bij de kinder- en peuteropvang heerst nog steeds de hand-, mond- en voetenziekte. Hiervan willen we u graag op de hoogte stellen. De leerling kan gewoon naar school. De ziekte is echter wel besmettelijk. Het lijkt ons goed dat u alert bent op eventuele symptomen bij uw kind(-eren). 
Hieronder treft u nog wat extra informatie aan. We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. We willen u in ieder geval verwijzen naar de website van de GGD en RIVM. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marco Verbaas, directeur Kindcentrum Ark 
Oldemarkt 
  
Van de website: www.rivm.nl 

Hand-, voet- en mondziekte 
Hand-, voet- en mondziekte (HVM) is een besmettelijke aandoening die door een humaan enterovirus (HEV-A) wordt veroorzaakt. Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in de mond, aan de handpalmen en aan de voetzolen. 
Wat is hand-, voet- en mondziekte? 

Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke aandoening die door een virus wordt veroorzaakt. Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, aan de handpalmen en aan de voetzolen. In West-Europa is het een meestal onschuldige, mild verlopende ziekte die zo nu en dan in kleine epidemieën voorkomt, vooral bij kleine kinderen. In Nederland en België komt hand-, voet- en mondziekte vooral in de zomer en herfst voor. In Azië komen grotere uitbraken voor, met soms een ernstiger verloop van de ziekte. De naam hand-, voet- en mondziekte moet niet verward worden met mond- en klauwzeer, dat uitsluitend voorkomt bij vee en door een ander virus veroorzaakt wordt.  
Hand-, voet- en mondziekte kan door verschillende virussen veroorzaakt worden.  

Ziekteverschijnselen

  • In het merendeel van de gevallen verloopt de ziekte zonder, of met zeer lichte klachten.  
  • De ziekte kan beginnen met lichte koorts, misselijkheid, buikpijn, braken en keelpijn. 
  • Kleine (2-5 mm) blaasjes in de mond die vrij gemakkelijk stuk gaan en kleine oppervlakkige beschadigingen van het slijmvlies geven. Deze plekjes in de mond zijn vaak pijnlijk en bemoeilijken het eten en drinken wanneer ze in grote aantallen voorkomen.  
  • Kort na het ontstaan van plekjes in en rond de mond, volgen kleine blaasjes op de handpalmen en voetzolen (in aantal sterk variërend van 5 tot meer dan 100). Eerst zijn dat kleine rode vlekjes die verder uitgroeien tot kleine blaasjes. De blaasjes zijn vaak pijnlijk.  
  • Bij de meerderheid van de gevallen van hand-, voet- en mondziekte verdwijnen alle blaasjes weer na 1 week zonder littekenvorming.  
  • In zeldzame gevallen kan het virus ernstige verschijnselen geven bij pasgeborenen, waardoor een kind hoge koorts kan krijgen en/of suf wordt. Men moet dan direct de huisarts waarschuwen. 

Besmetting en preventie 

Hand-, voet- en mondziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De ziekte is vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden overgedragen. 
Besmetting vindt plaats via: 

  • vocht uit de blaasjes;  
  • de lucht (hoesten); 
  • via ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terechtkomen.  

Pasgeboren baby’s hebben, tot 10 dagen na de geboorte, een verhoogde kans op een ernstiger verloop. Het is aan te raden om contact van een pasgeboren baby met hoestende en niezende mensen zoveel mogelijk te vermijden. 
Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-, voet- en mondziekte te voorkomen. Daarnaast wordt goede ventilatie geadviseerd en kan goede algemene hygiëne helpen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen waren in de eerste week na de kerstvakantie uitgestald op de tafels in de hal. U heeft toen kunnen kijken of er kleding en/of voorwerpen van uw kinderen bij zaten. Alles zit nu weer in de mand.

Volgende week is de laatste mogelijkheid om hier tussen te zoeken naar gevonden voorwerpen. Na deze week worden de overgebleven spullen weggebracht naar het Leger des Heils.

Stuk rails gevonden
Wie heeft er een stuk treinrails gevonden voor modeltreintjes? Op maandag 21 januari heeft Tim van Beilen zijn spreekbeurt in groep 7 en 8 gehouden over modeltreintjes. Helaas moest hij constateren dat bij thuiskomst er een stuk treinrails was verdwenen. Dit had hij op school in een plastic zat zitten. Mocht u iets gehoord of gevonden hebben dan maakt u hem ontzettend blij. 
Studiedag
Op donderdag 24 januari gaan wij als team van Kindcentrum de Ark naar de NOT. 

​​​​​​De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is het grootste event voor onderwijzend Nederland en richt zich op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs.

‘De sleutel voor beter onderwijs’, dat is het thema van 2019 editie. Op de NOT kun je ontmoeten, netwerken en inspireren. Wij gaan hier de nieuwste materialen / methodes bekijken, hebben de mogelijkheid om deel te namen aan verschillende workshops en wij doen nieuwe ervaringen op.

Alle leerkrachten gaan hier naar toe. Dit betekent dat alle kinderen vrij zijn i.v.m. deze studiedag.

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd:


Vorige week waren deze kinderen jarig:
Keano, Elianne en Siemen
Deze week zijn de volgende kinderen jarig:
Elin, Floris en Hugo
 
Hiep Hiep Hoera!
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg
Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumark@accrete.nl.
Kindcentrum De Ark Burgemeester Kuiperslaan 17 Oldemarkt, OV 8375 BJ Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Ark, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Ark · Burgemeester Kuiperslaan 17 · Oldemarkt, OV 8375 BJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp