Copy
Flessenpost
Flessenpost
Flessenpost
Agenda
18 t/m 20 september Schoolkamp Ameland
20 september Schoolreisje
22 september Startdienst
23 september Open lesdag
27 september Studiedag Beweegwijs
7 oktober Dag van de leerkracht
14 en 15 oktober 10-minuten gesprekken
21-25 oktober Herfstvakantie
Algemeen nieuws
Schooltuintjes

Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025!! Dat is de ambitie van de Provincie Overijssel, Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel. Zij willen de komende jaren, samen met zoveel mogelijk andere partijen zoals gemeenten, de waterschappen én burgers, scholen ondersteunen in het realiseren van een groen schoolplein. Want: groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor onze kinderen als we hen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein.

Om alle scholen te ondersteunen bij het realiseren van een groen schoolplein is door de Provincie een subsidieregeling opengesteld. Dit bedrag kan besteed worden aan de eerste stappen van het realiseren van het groene schoolplein én aan het inhuren van externe expertise (procesbegeleider en/of ontwerper). 

Deze subsidie hebben wij als school aangevraagd en deze is aan ons toegekend. Samen met geld wat wij bij elkaar gerend hebben tijdens de sponsorloop is er nu een mooi bedrag beschikbaar om vorm te gaan geven aan de schooltuintjes. 

Er is een commissie opgestart van ouders en leerkrachten die samen met een externe organisatie in gesprek zijn om dit uit te gaan voeren. De eerste gesprekken hierover zijn gaande. 

Wij houden u op de hoogte.

Vriendelijke groeten de schooltuincommissie,

Margriet Raggers, Carolina Bergsma, Froukje ten Veen en Marco Verbaas

Startdienst

Zondag 22 september zal er om 9.30 uur een startdienst worden gehouden  in de Herv. Kerk te Oldemarkt. 

De voorbereiding voor deze startdienst wordt gezamenlijk gedaan door kinderen, een teamlid van “De Ark” en gemeenteleden vanuit de Herv.Kerk en Prot. Gemeente Oldemarkt. 

Ds E.H.Jans is dit jaar onze  voorganger. Het kinderkoor olv Deborah Harteveld en kinderen van cbs De Ark zullen meewerken aan de dienst. 

Het thema van die zondag is: Yes I/we canEr is kinderoppas aanwezig in de Ontmoeting.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting. U bent en jullie zijn hier allen van harte welkom!

Namens de startdienstcommissie, Hieke v.d.Valk.
 

Zingen

Studiedag Beweegwijs

27 september zijn alle kinderen vrij.

Wij gaan met ons team een studiedag volgen rondom bewegen op het schoolplein.
 

Beweegwijs
Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving

Enkele workshops die wij hierbij gaan volgen zijn:

Bewegen in de klas, inclusief de klasseninrichting groep 3 t/m 5
De principes van bewegen in de klas, bewegend leren worden toegelicht met een aantal krachtige voorbeelden; inspirerende voorbeelden van scholen en individuele leerkrachten. Daarnaast doen we activiteiten die goed en vaak te gebruiken zijn in de klas.

Spelend spellen en spellend spelen groep 1 t/m 4
Een school zonder taalonderwijs is natuurlijk ondenkbaar. Maar een school waar kinderen te lang en te veel zitten om taal (en andere vakken) te leren is onwenselijk. De juiste afwisseling tussen zitten en bewegen lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En het wordt nog complexer als we n.a.v. taallessen bewegend willen leren. Welke activiteiten kun je met welke groep doen? Hoe organiseren we dit in of juist buiten het lokaal? Hoe gaan we om met verschillen? Wat zijn eenvoudige activiteiten én welke zijn complex? En natuurlijk belichten we de pedagogische en didactische voor- en nadelen van verschillende werkvormen. In deze praktische workshop gaan we aan de slag met bewegen en taalactiviteiten. En al spel(l)end en bewegend ontdekken we hopelijk wat wel of niet past binnen de eigen onderwijssituatie.

Bewegend rekenen groep 5 t/m 8
In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal, breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren. Het bewegend oefenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding, waarbij aandacht is voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, zodat gericht kan worden geoefend op eigen niveau. 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumark@accrete.nl.
Kindcentrum De Ark Burgemeester Kuiperslaan 17 Oldemarkt, OV 8375 BJ Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum De Ark, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Ark · Burgemeester Kuiperslaan 17 · Oldemarkt, OV 8375 BJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp