Copy
Flessenpost
44b843b7-f8ef-4349-8a82-0b5589eea4fa.png
Flessenpost
Agenda
21 december Kerstvakantie, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstviering

Het is bijna kerst!! 
We hebben gisteravond in de klassen genoten van allerlei lekkers. Gemaakt door de kinderen/ouders. Heerlijke gerechten, verrassende lekkernijen. En daarna samenzang op het plein onder begeleiding van Jeduthun.

Een paar foto’s als impressie. Ditmaal van groep 6. Verdere foto’s volgen op de Ark-site.

Voor allen: gezegende kerstdagen.

Kindcentrum de Ark

A Christmas note

A Christmas note from Miss Elaine 
 
Hello to all the parents of all the students currently attending my English classes.
Where has the time gone? Well, as they say time flies when you are having fun and it has certainly been fun in the classroom lately between Sinterklaas and Christmas. These are both lovely themes and I couldn’t imagine a nicer way to introduce the words to your children for the different toys in the English language. This has been their favourite subject so far.
Up until now we have also practiced the words for the body parts, colours, numbers, days of the week, autumn, toys, clothes and  prepositions.
It still amazes me at just how fast the children are progressing.
Group 2 and 3 can easily follow the instructions in English to color in a colouring picture which they love doing. Our last colouring worksheet was to colour in different pieces of clothing.
The children in Group 4 are really doing their utmost in speaking in the English language to me. As I have said before this progress is fantastic and I am very proud of the children.
This gives me great encouragement and I am really looking forward to the new year with lots of new ideas and enthusiasm 
 
I wish all my students, their parents and of course all my colleagues and directors a very Merry Christmas and a healthy and happy 2019

Miss Elaine.
 

Continurooster

Conclusies en aanbeveling
De werkgroep komt tot de volgende conclusies en aanbeveling.

Conclusies

 • 42% geeft aan dat de vrije middag wordt gemist.
 • 25% geeft aan dat het huidige model te intensief en inflexibel is.
  Met name voor de onderbouw is dit van toepassing. 
 • De andere twee scholen hebben het continurooster doorgevoerd met een vrije middag voor de onderbouw en een halfuur pauze tussen de middag.
 • We zijn de enige school in Oldemarkt die het continurooster nog niet heeft doorgevoerd.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn: de pauzes van zowel leerlingen als leerkrachten, de extra begeleiding tijdens het eten en uitbreiding van het BSO-aanbod.

Aanbeveling
De werkgroep stelt voor om ten eerste met elkaar de mogelijkheden van een alternatief model of een aanpassing op het huidige model te onderzoeken en daarmee uiteindelijk het rooster in de eerste plaats te laten aansluiten op de behoeften van leerlingen en ouders. 
Daarnaast verdienen zowel de pauzes van leerlingen als leerkrachten, de extra begeleiding tijdens het eten, het BSO-aanbod en de aansluiting op andere scholen - en instellingen die daar hun tijden op aanpassen - in het dorp zeker ook de aandacht.
Als werkgroep zijn we van mening dat er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden en hopen we nu in samenwerking met de GMR en Raad van Bestuur op correcte wijze gehoor en invulling te geven aan de bezwaren en voorwaarden die hieruit naar voren zijn gekomen alvorens we vervolg aan het onderzoek binnen de school geven.

Besproken in de GMR
Deze conclusies en aanbevelingen zijn tijdens de laatste GMR-bijeenkomst besproken. Op de vergadering in februari wordt hierop teruggekomen en wordt er bepaald of er de mogelijkheden zijn om een alternatief model van het vijf gelijke dagen model in te voeren. Na deze uitkomst komt de commissie continurooster weer bijelkaar en wordt u verder geïnformeerd over de vervolgstappen.
 

Hand- mond- en voetenziekte

Beste ouders van Kindcentrum Ark, 
  
Bij een leerling op onze school is de hand-, mond- en voeten ziekte vastgesteld door de huisarts. Hiervan willen we u graag op de hoogte stellen. De leerling kan wel gewoon naar school. De ziekte is echter wel besmettelijk. Het lijkt ons goed dat u alert bent op eventuele symptomen bij uw kind(-eren). 
Hieronder treft u nog wat extra informatie aan. We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. We willen u in ieder geval verwijzen naar de website van de GGD en RIVM. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marco Verbaas, directeur Kindcentrum Ark 
Oldemarkt 
  
Van de website: www.rivm.nl 

Hand-, voet- en mondziekte 
Hand-, voet- en mondziekte (HVM) is een besmettelijke aandoening die door een humaan enterovirus (HEV-A) wordt veroorzaakt. Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in de mond, aan de handpalmen en aan de voetzolen. 
Wat is hand-, voet- en mondziekte? 

Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke aandoening die door een virus wordt veroorzaakt. Het gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, aan de handpalmen en aan de voetzolen. In West-Europa is het een meestal onschuldige, mild verlopende ziekte die zo nu en dan in kleine epidemieën voorkomt, vooral bij kleine kinderen. In Nederland en België komt hand-, voet- en mondziekte vooral in de zomer en herfst voor. In Azië komen grotere uitbraken voor, met soms een ernstiger verloop van de ziekte. De naam hand-, voet- en mondziekte moet niet verward worden met mond- en klauwzeer, dat uitsluitend voorkomt bij vee en door een ander virus veroorzaakt wordt.  
Hand-, voet- en mondziekte kan door verschillende virussen veroorzaakt worden.  

Ziekteverschijnselen

 • In het merendeel van de gevallen verloopt de ziekte zonder, of met zeer lichte klachten.  
 • De ziekte kan beginnen met lichte koorts, misselijkheid, buikpijn, braken en keelpijn. 
 • Kleine (2-5 mm) blaasjes in de mond die vrij gemakkelijk stuk gaan en kleine oppervlakkige beschadigingen van het slijmvlies geven. Deze plekjes in de mond zijn vaak pijnlijk en bemoeilijken het eten en drinken wanneer ze in grote aantallen voorkomen.  
 • Kort na het ontstaan van plekjes in en rond de mond, volgen kleine blaasjes op de handpalmen en voetzolen (in aantal sterk variërend van 5 tot meer dan 100). Eerst zijn dat kleine rode vlekjes die verder uitgroeien tot kleine blaasjes. De blaasjes zijn vaak pijnlijk.  
 • Bij de meerderheid van de gevallen van hand-, voet- en mondziekte verdwijnen alle blaasjes weer na 1 week zonder littekenvorming.  
 • In zeldzame gevallen kan het virus ernstige verschijnselen geven bij pasgeborenen, waardoor een kind hoge koorts kan krijgen en/of suf wordt. Men moet dan direct de huisarts waarschuwen. 

Besmetting en preventie 

Hand-, voet- en mondziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De ziekte is vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden overgedragen. 
Besmetting vindt plaats via: 

 • vocht uit de blaasjes;  
 • de lucht (hoesten); 
 • via ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terechtkomen.  

Pasgeboren baby’s hebben, tot 10 dagen na de geboorte, een verhoogde kans op een ernstiger verloop. Het is aan te raden om contact van een pasgeboren baby met hoestende en niezende mensen zoveel mogelijk te vermijden. 
Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-, voet- en mondziekte te voorkomen. Daarnaast wordt goede ventilatie geadviseerd en kan goede algemene hygiëne helpen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Na de vakantie worden alle gevonden voorwerpen uitgestald op tafels in de hal. U kunt dan kijken of er kleding en/of voorwerpen van uw kinderen bij zitten. Na deze week worden de overgebleven spullen weggebracht naar het Leger des Heils.
Kinder- en peuteropvang

Kinder- en-peuteropvang
O dennenboom, O denneboom,
Wat zijn je takken wonderschoon!
Vrolijke liedjes laten we in de klas horen op de kinderopvang en peuteropvang.
We maken er samen een gezellige tijd van met elkaar. 

Donderdagmorgen zijn we op stap geweest naar de Landerijen, daar hebben we onze zelfgemaakte kerstkrans met zelf geverfde sterren aan hen gegeven. We kregen er een glaasje ranja en een kerstkransje, we hebben de mensen van de Landerijen een handje gegeven en voor hen gezongen. Ze vonden het prachtig en leuk om ‘de nieuwe generatie’ te ontmoeten. Prachtig was het om te zien dat jong en oud elkaar ontmoeten.


 

We hebben op de peuter- en kinderopvang ook mooie placemats gemaakt en donderdagavond tijdens het kerstdiner mochten we hier van eten. Wat gezellig dat we met zoveel kinderen kerstfeest mochten vieren. Wat was het een feestje; iedereen had heerlijke hapjes meegenomen en de kaarsjes in onze mooi versierde potjes! 
 
Afgelopen tijd zijn er een paar kinderen vier jaar geworden en daarom namen we afscheid van Niels, Eva en Guus. We wensen hen een hele fijne tijd op de basisschool!
 
Na de vakantie hopen we weer wat nieuwe kinderen te verwelkomen op onze groepen.
 
BSO
Vorige week dinsdag zijn we bij het klimbos wezen spelen, een groot succes! We hebben geklommen en tikkertje gedaan. Ook wat ranja en een koekje ging er wel in. Op de groep hebben een aantal kinderen mooie kersthangers gemaakt voor in de kerstboom en deze mocht mee naar huis. Hopelijk hebben ze een mooi plekje in de boom gekregen.


 
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! 

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd:


De afgelopen week waren deze kinderen jarig:
Jayda en Demi
Deze week zijn de volgende kinderen jarig:
Isa en Thomas
In de vakantie zijn de volgende kinderen jarig:
Nikki, Lisa en Sander
 
Hiep Hiep Hoera!
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg
Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumark@accrete.nl.
Kindcentrum De Ark Burgemeester Kuiperslaan 17 Oldemarkt, OV 8375 BJ Netherlands

Copyright © 2018 Kindcentrum De Ark, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum De Ark · Burgemeester Kuiperslaan 17 · Oldemarkt, OV 8375 BJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp