Copy
VBW Buurtbericht november 2015
Bekijk deze e-mail in uw browser

BUURTBERICHT

Beste leden,
Hierbij een buurtbericht in verband met enkele ontwikkelingen in onze buurt. We willen u daarover informeren. Heeft u vragen of wilt u reageren, dat kan via een mail aan: buurtbehoud@weesperzijdestrook.nl 

Hogeschool bouwt toch geen onderwijstoren op Rhijnspoorplein

Vorige week werd via Het Parool bekend dat de HvA definitief afziet van de bouw van het 'Conradhuis' dat in 2018 op het Rhijnspoorplein zou verrijzen. In 2014 is voor deze onderwijstoren van maar liefst 58 meter hoog nog een speciaal bestemmingsplan gemaakt. Omdat dit bestemmingsplan in strijd was met eerder gemaakte afspraken met de buurt en op deze plek het historische karakter van zowel onze buurt als de Amsterdamse binnenstad zou aantasten, heeft de VBW tot bij de Raad van State tegen dit postzegelbestemmingsplan bezwaar gemaakt. Tevergeefs helaas, want de Hogeschool betoogde dat het grote volume van het gebouw nodig was voor de toekomstige onderwijsbehoefte. De gemeente wilde dit koste wat kost faciliteiten. Nu, 2 jaar later, blijkt dat de huidige gebouwen van de Amstelcampus maar voor 40% bezet zijn. Men heeft het nieuwe gebouw helemaal niet meer nodig. 

Hoe gaat het nu verder?

Wat de HvA nu met het terrein gaat doen is nog niet duidelijk. Wij zullen als vereniging op korte termijn hierover in overleg gaan met de HvA. In ieder geval moet op de kortst mogelijke termijn het fietspad langs de de Mauritskade hersteld worden. De fietsers en scooters door de buurt geven veel extra overlast, zeker nu ook nog de Eerste Boerhaavestraat is afgesloten in verband met de bouw van de studentenwoningen.

Ook zou het tijdelijke parkeerterrein weer in gebruik kunnen worden genomen in afwachting van verdere ontwikkelingen. Een écht buurtpark zou ook aardig zijn… We houden u op de hoogte.
Conradhuis, Artist impression (© HvA)

Herinrichting
Eerste Oosterparkstraat

Eind mei was er een inspraakavond over de herinrichting van de Eerste Oosterparkstraat. Omdat de plannen toen vooral gebaseerd leken te zijn op de situatie van de straat tussen Wibautstraat en Oosterpark, heeft de VBW meer aandacht gevraagd voor het westelijk deel van de straat. En ook met de nota van uitgangspunten geen oplossingen voor specifieke problemen, met name voor de verkeerssituatie op de Weesperzijde, te blokkeren. Dat is inmiddels door de projectleider toegezegd. De deel van straat tussen Wibautstraat en Weesperzijde zal waarschijnlijk als eerste worden aangepakt. 

Plannen voor de Weesperzijde

Ook voor de Weesperzijde worden plannen gemaakt. Binnenkort zal er een eerste bijeenkomst zijn van de 'klankbordgroep' die de gemeente heeft gevormd voor het maken van de plannen voor de Weesperzijde. Twee VBW-bestuursleden, Harald Schole en Alfons van Stiphout, zullen namens de vereniging deelnemen aan de Klankbordgroep. In deze eerste fase zal er gekeken worden naar het stuk tussen de Ruyschstraat en de Burmanstraat. Met name de ingewikkelde verkeerssituatie op dit deel van de Weesperzijde zal zorgvuldig onder de loep worden genomen. Zodra er meer concrete plannen zijn, zullen alle bewoners en andere betrokkenen tijdens de inspraak door de gemeente worden uitgenodigd hun visie te geven.
Copyright © 2016 Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
Wilt u de e-mail nieuwsbrief niet meer ontvangen of uw gegevens aanpassen? Klik dan hier:
pas uw gegevens aan 

Wilt u zich afmelden als lid van de vereniging?
Klik dan hier:
afmelden als lid van de vereniging