Copy

Anunț admitere  
Facultatea de Urbanism
UAUIM
ACULTATEA DE URBANISM, din Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, este singura facultate din România care organizează licență în domeniul URBANISM, pentru specializările:  
Proiectare și Planificare Urbană (4 ani / 240 credite)      
Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani / 240 credite)     
Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu (3 ani / 180 credite)
Programe Masterale de tip Bologna, recunoscute la nivel european, precum și de Registrul Urbaniștilor din România (RUR), pentru acordarea dreptului de semnătura, respectiv:      
Proiectare Urbana
Peisaj si Teritoriu         
Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională       
Management Urban pentru Orașe Competitive      
Mobilitate Urbană  
Urbanism și Politici Publice - organizat in parteneriat de Facultatea de Urbanism,  UAUIM cu Facultatea de Științe Politice din SNSPA)       
Dreptul Urbanismului și al Planificării Teritoriale  –organizat de Facultatea de Drept din Universitatea București în colaborare cu Facultatea de Urbanism din UAUIM 
In anul universitar 2016-2017, admiterea se va desfășura astfel:
Pentru programele de LICENȚĂ - pe data de 26 iulie 2016, cu înscriere între 18 - 23 Iulie 2016.
Toate detaliile, numărul de locuri, conținutul tematic și bibliografia aferentă pentru admitere se pot consulta in Regulamentul de Admitere, la link: http://www.uauim.ro/admitere/ 
Pentru programele de MASTER - pe data de 27 iulie 2016, cu examen de competențe lingvistice pe data de 25 iulie și înscriere între 20 -23 Iulie 2016.
Toate detaliile legate de programele de master activate în anul universitar 2016-2017, numărul de locuri, conținutul tematic și bibliografia aferentă pentru admitere se pot consulta în Regulamentul de Admitere la Mastere, la link: http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/ 
CONTACT ȘI DETALII: Telefon: Secretariatul Facultății de Urbanism din UAUIM: 021 30 77 180 sau 183 
Sitehttp://www.uauim.ro/facultati/urbanism/
Film Facultatea de Urbanism: http://youtu.be/SL5iLl4imuY
Facebookhttps://www.facebook.com/facultateaurbanism
 

 

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Uniunea Arhitecților din România, All rights reserved.Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp