Copy
Nyhetsbrev KUFO julen 2020
Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av ved å følge link nedenfor:

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan/https://kufo.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=df5d7b9a027fa1c8ef8b259b5&id=ec2840362b&e=[UNIQID]&c=db06268724

Lederen har ordet: 

Jule og nyttårshilsen 2020
Det snodige året 2020 går mot slutten – heldigvis vil mange av oss si!
Dette sier vi i håp om at 2021 vil bli et år som i hvert fall blir en god del mer normalt enn det 2020 viste seg å være. Nå tenkte jeg at jeg ikke ville si så mye om Korona i denne hilsenen, men likevel er det på sin plass å si TAKK til oss alle sammen og gi hverandre en klapp på skulderen for at vi har klart en utfordring som ingen av oss så for oss den 11. Mars 2020. Året 2020 har for de fleste av oss bydd på mye rask og ny læring, vi har måttet snu oss rundt og gjøre om på planer som var lagt og så har det jammen meg til stadighet måttet lages nye planer som så igjen har blitt forandret pga nye retningslinjer for smittevern osv osv…
Mange av dere som er medlemmer i KUFO har i disse dager vanligvis en masse å gjøre. Det er skole og barnehagesamlinger, vandringer, gudstjenester osv…, og det er forberedelser til det som skal skje i selve julen. Jeg er imponert over alt det gode arbeidet som fortsatt gjøres i kirker og menigheter rundt om i vårt ganske land. En skulle jo tro at når landet så å si ble hermetisk lukket og stengt ned, så ville man ikke se noe til kirkens aktiviteter heller. Men slik er det ikke blitt. Mange KUFO medlemmer har stått på, fått nye ideer og rett og slett skapt en litt ny måte å være adventskirke på, noen «live» og mange har vært svært kreative på de digitale arenaer – IMPONERENDE!
Så våknet jeg i dag tidlig (lørdag 11.12) opp til en kjedelig melding fra vår gen.sek Harald og forhandlingsansvarlig Sven – Ove. Meldingen jeg fikk i 03.30 tiden natt til i dag sa nemlig at det var blitt brudd i meklingen ifm årets sentrale forhandlinger og at vi nå er i streik. Det å måtte ty til virkemiddelet streik er aldri noe hyggelig, og det er ekstra vanskelig i et «Koronaår». Noen av våre medlemmer har reagert negativt på det at vi nå streiker, mens de fleste heldigvis stiller seg solidariske til det at dette dessverre var helt nødvendig denne gangen. For nærmere detaljer om oppgjøret så langt, hva som skjer videre osv så viser jeg til nettsidene våre der det vil bli lagt ut det vi kan legge ut av info både om denne saken og om andre aktuelle saker. Gå derfor inn på hjemmesiden vår www.kufo.org med jevne mellomrom og hold deg oppdatert.
For min egen del har dette året vært et annerledesår på flere måter enn det som hittil er nevnt. Ved inngangen til november ble jeg nemlig sykemeldt med en «kranglete» rygg, og ble satt ut av spill som kateket. Dette var for min del nok en av årets nedturer, da jeg hadde gledet meg til å få jobbe i det som alltid er en spesiell tid for oss som har ansvar for å bringe julens budskap ut til barna, ungdommene, ja til alle i menigheten.
Nå er det fortatt noen dager igjen av 2020. Dager jeg håper mange får brukt til gode opplevelser på jobb og i fritid, og når julen kommer så håper jeg at vi kan få til en så god «kirkejul» som mulig til tross for alle mulige og umulige restriksjoner vi som ansatte må forholde oss til.
Så håper jeg at vi alle kan få del i det store budskapet om at Gud selv kom til jorden som verdens og menneskenes frelser og at vi i år igjen kan få lov til å fokusere på barnet i krybben og på Jesus som verdens og din og min Frelser!
Så ønsker jeg dere alle en Riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!
 
Runar Godø
Leder Kirkelig Undervisningsforbund
Noe info om streik og uttak til streik i KUFO

Etter at mekling hos Riksmekleren ikke førte fram var det konflikt mellom KUFO og ni andre fagforbund og KA. 
Dette betyr at medlemmer i disse forbundene ble tatt ut i streik! For KUFO's vedkommende betyr dette at fire medlemmer i Asker, Bærum og Bergen gikk ut i streik fra 19.12.20

Ved en eventuell opptrapping kan ytterligere flere tas ut.
- De som eventuelt tas ut vil bli personlig kontaktet.
- Tilsvarende vil leder i de stiftslag som det tas ut medlemmer i bli     informert om dette.

Slik informasjon vil bli gitt senest fire dager før streiken begynner og arbeidsgiver har fått melding om hvem som evt. tas ut i streik. 

KUFO har sammen med forbundene inne UNIO fått laget grafisk materiale som kan benyttes under streiken. 
Blant annet et profilbilde som kan benyttes til din Facebook profil. Bruk gjerne dette!

Del også artikkler som legges ut til nitt nettverk. Dersom du deler med folk uten for "medlemsgruppe kufo" må du dele fra vår Facebook side "https://www.facebook.com/kufo.org eller hjemmeside http://www.kufo.org

For streiken er det laget noen slagord som setter fokus på hva streiken dreier seg om: 
- For kirkens framtid
 
Vi er glade for å arbeide i kirken! Vi ønsker fortsatt å gjøre dette!
           
Vi ønsker at Kirken som arbeidsgiver skal være en god arbeidsgiver og at den skal verdsette vår utdanning.

Vi ønsker at flere skal bli våre kolleger og at kirken skal tilby vilkår som gjør det mulig for disse å velge kirken som arbeidsplass.

Vi kan ikke godta at framtidige ansatte får en lavere begynnerlønn enn dagens ansatte. Enten dette er prester, diakoner, kantorer, menighetspedagoger eller kateketer!

Når det er streik vil naturlig nok partene ha ulike framstillinger av virkeligheten. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg når ulike budskap kommer ut i media og andre steder. 

KUFO vil være synlig, da trenger vi dere medlemmenes for kjempe for Kirkens framtid! 

Takk til dere som står i striden og er ute i streik! Takk for det dere gjør for kirken og for KUFO!
Lørdag 19. Desember kl. 12.00 var det en felles markering av streiken utenfor Oslo domkirke og i Asker. Det var et stort oppmøte av streikende fra alle de streikende organisasjonene, samt fra sympatiserende venner i andre forbund og en del tilhørere. Særlig utenfor Oslo domkirke ble det en veldig synlig markering. Her var Nrk Tv også tilstede, og på Kveldsnytt lørdagskvelden var det et intervju med Fagforbundet Teologenes leder som hadde en strålende apell om hvorfor det nå er streik i kirken.
 
Fra Kirkelig Undervisningsforbund var vi utenfor domkirken representert ved tre streikende medlemmer, Leder av foreningen og en ikke streikende, men meget sympatiserende medlem ansatt i en av menighetene i Oslo. På markeringen i Oslo var det apeller fra Fagforbundet Teologene, PF, og Creo og det var avsynging av både "Internasjonalen" og "Deilig er jorden" til trekkspill akkompagnement. Etter denne markeringen gikk så turen videre ut til Asker, hvor det var en markering på Asker torg kl. 14.00. Dette var ikke en like stor markering, men likevel fikk vi synliggjort oss godt på et sted som for merke godt til streiken siden det i Asker er mange som er tatt ut i streik. 
 
Streiken går videre, og det vil sikkert bli flere markeringer i tiden fremover. Ikke alle har mulighet til å delta i disse markeringene, men du kan likevel bidra ved å markere deg som streikende på andre måter. Vi er nemlig alle i streik selv om det bare er noen ganske få av oss som blir tatt ut som faktisk streikende i form av at man blir pålagt å legge ned arbeidet. Du kan for eksempel bruke det banneret som Sven - Ove har gjort klart for oss på Facebook, og på den måten så kan du markere på Facebook at vi er i streik. Dette gjør du ved å "klikke på" profilbildet ditt, og "redigere ramme", så søker du på KUFO og legger til rammen med den språkformen du ønsker å bruke.
 
Så da gjenstår det bare for meg å avslutte denne lille rapporten fra helgens markering i Oslo og Asker, med å ønske oss alle fortsatt GOD STREIK og å si at noen ganger er det helt tvingende nødvendig Å STÅ PÅ KRAVA!
 
Runar Godø
Leder KUFO
Andre saker
Selv om forhandling, mekling og streik har hatt mye fokus både i hverdagen og i dette nyhetsbrevet skjer det også andre ting. Vi tar med noe her og vil komme tilbake med mer informasjon i 2021.

Høringer
KUFO sender inn høringer på ulike saker som skal opp i kirkelige organer. (Kirkerådet og Kirkemøtet) I høst har vi levert høringer på disse sakene:
- Helhetlig menighetsplan
- Valgordning for geistlig og lek ansatt til Bispedømmeråd og Kirkemøtet
- Kompetansekrav til vigslede stillinger. 
Vi arbeider med høringssvar til forslag om Strategiplan for Den norske kirke 2022 - 2025. Denne har frist i februar.
Innleverte høringsdokumenter og høringssvar finner dere under de ulike saker på http://www.kirken.no

Stipender til utdanning
Ønsker du å kvalifisere deg som menighetspedagog eller kateket? Da finnes det tilskuddordninger som du kan søke på. Disse finner du på http://www.ouinfo.no

Avlysninger og utsettelser!
Dette har vi blitt vant til i året som har gått! Også sentraletiltak, kurs og arrangementer har blitt avlyst, endret eller utsatt. For KUFO gjelder dette flere kurs vi har stått som arrangør til sammen med andre. Men også kurs vi arrangerer selv. Særlig gjelder dette Nordisk konfirmantlederkonferanse i Tromsø 2021. Konferansen er utsatt til september 2022.
Sammen med denne hadde vi planlagt vår Generalforsamling. Denne vil bli holdt digitalt 20.09.2021. Mer info, påmelding og saker til Generalforsamlingen vil komme senere. 

Landsstyremøtet 2021
Landsstyret består av stiftglasslederne og sentralstyret. Landsstyret har et årlig møte. Dette vil i 2021 bli holdt digitalt 26.04.2021 Innkalling og saker sendes ut i mars 2021. 

Revisjon av Plan for trosopplæring
Kirkerådet har nedsatt et utvalg som skal foreslå endringer og justeringer av tros-opplæringsplanen, inkludert formål, innhold og rutiner. Kufo sitter i dette utvalget. Det skal leveres en rapport høsten 2021 for videre behandling i Kirkerådet og Kirkemøtet.

Video kurs for medlemmer og tillitsvalgte i KUFO
Styret har nedsatt et utvalg som arbeider med digital opplæring av medlemmer og tillitsvalgte i KUFO. Tanken er å lage korte informasjonsvideoer  som kan lastes ned. Tema for disse vil være av ulik art og håpet er at det skal bedre kompetansen i hele forbundet. Vi håper å komme godt i gang i løpet av våren 2021 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 KUFO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp