Copy
View this email in your browser
Nyhetsbrev fra KUFO desember 2021. 
Nyhetsbrevet sendes til medlemmer i KUFO og andre som har meldt seg på. 

Dersom du ikke ønsker å motta vårt nyhetsbrev kan du melde deg av ved å følge linken nederst i Nyhetsbreve
t.
Hilsen fra leder i KUFO

Lene Beate Østerås


Nyhetsbrev hilsen des 21
Vi er inne i en av de vakreste tidene å jobbe i kirken, desember måned. Ute er det mørkt, noen steder snø på bakken, gradene kryper nedover og kirkene våre fylles av barn, unge og voksne. Og alle får de møte en godt kjent fortelling fra den gang Jesus ble født. Vi har julevandringer både ute og inne, vi kler oss ut eller kler ut barna, vi hører på nydelig barnesang og vi får formidle hvorfor Jesus er viktig for oss. Og fortellingen står for seg selv, og bærer seg selv og den hører jula til. Etter en barnehagesamling denne uken var det et barn som sa til meg: «Kan du flere fortellinger om Jesus? Kan du ikke fortelle mer?» Vi har en utrolig viktig jobb som kunnskapsformidlere og ikke minst trosformidlere. Gjennom oss gir vi et glimt av Gud, et glimt av himmel på jord, og gjennom oss møter barn, unge og voksne troen på Jesus.
Det nye sentralstyret rakk så vidt å lære hverandres navn før vi skulle ta stilling til den store saken om kirkelig organisering. Vi har hatt dette oppe i sentralstyret i flere omganger, og nå kan dere lese endelig høringssvar på vår hjemmeside. Hvordan veien ender opp til slutt er det ingen av oss som vet, men vi i KUFO er opptatte av å være alle undervisningsansattes stemme inn i denne prosessen. Vi vil takke det gamle sentralstyret og vår tidligere leder Runar Godø for den jobben de har gjort på forhånd med denne saken og at de har lagt til rette for en smidig overgang til det nye sentralstyret.
Nå ser vi fremover mot 2022 er det i håp om at kampen mot corona og tiltak vil føre oss og verden trygt framover. Vi ser fram til en tid med litt mindre regler og restriksjoner å forholde oss til. Mye mindre smitte og mer av det vi er satt til å gjøre.
Jeg tror jeg snakker for flere når jeg sier at jeg har det best i jobben min når jeg kan gjøre det jeg er best på, møte mennesker og lære andre om Jesus. Pluss alt det andre morsomme som hører til i jobben som undervisningsansatt.
Vi planlegger også en stor konferanse i Tromsø i september, nordisk konfirmantlederkonferanse, og håper å se mange av dere der. Her vil du få godt faglig påfyll samtidig som det vil være kulturelle innslag og hyggelig møtepunkter med gamle og nye ansikter. Vi i sentralstyret skal jobbe videre med det vedtatte rammeprogrammet, og håper dere følger oss på facebook (siden vår) og er innom hjemmesiden for oppdatert informasjon. Vi har sagt i vårt rammeprogram at vi vil videreutvikle KUFO som organisasjon og gjøre undervisningsansatte i kirken mer synlig.
På vegne av hele sentralstyret, vil jeg ønske dere alle en riktig GOD JUL!
 
Himmel og jord møtes i natt
Stæmmen av frihet en dyrebar skatt
Ligg der i krybben og søv
På et leie av strå

Sang av Maria Haukaas Mittet og Oslo gospel Choir


 
Rapport fra utvalg om trosopplæring i

Den norske kirke.

siden august 2020 har et utvalg sammensatt av representanter fra ulike kirkelige sammenhenger arbeidet med en rapport og anbefalinger for arbeidet med trosopplæring. Mandatet fra kirkerådet ligger vedlagt i slutten av dokumentet. Mange av dere har svart på spørreundersøkelser som ble sent ut i 2021. Utvalget har tatt utgangspunkt i denne og tidligere evalueringer, forskning og kunnskap om samfunnsendringer etter at Plan for trosopplæring ble vedtatt for en del år siden.

Utvalget skal overlevere sin rapport til kirkerådet 04.01.22
En sannsynlig saksgang vil etter dette være:
 • 04.januar 2022 klokken 08:30 (overføres digitalt som frokostmøte)
 • Rapporten vil bli presentert i et webinar 27.01.22 klokken 10:00
 • Før den sendes ut på høring vil Kirkerådet behandle saken på sitt møte i februar.
 • Det antas at rapporten vil sendes ut på høring med frist 01.05.22
 • Administrasjonen i kirkerådet vil deretter forberede en sak til Kirkerådet og deretter Kirkemøtet. 
 
Mandat for Utvalg om trosopplæring:
Utvalget skal ta utgangspunkt i mål, visjoner og innhold i NOU 2000:26 og Plan for trosopplæring (2009), vurdere situasjonen for trosopplæringen i dag og gi anbefalinger for veien videre.  
 
 1. Mål for og innholdet i kirkens trosopplæring skal gjennomgås med sikte på å finne bærekraftige innholdselementer og realistiske målsettinger.
Herunder skal følgende vurderes:
 •  Forholdet mellom nasjonale tiltak og lokal frihet
 • Forholdet mellom opplæring av alle døpte og tilbud til ennå-ikke-døpte, og konsekvenser for innhold og innretning av kirkens tilbud til barn og unge.
 • Ulike modeller for å legge til rette for at barn, unge og deres familier i hele folkekirken skal bli kjent med kirken og troen vi døper til, og forholdet mellom disse. F.eks:
  •  trosopplæring i hjemmet
  • bruk av digitale ressurser
  • kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid
  • tidsavgrensede breddetiltak.
  • medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid,
  • drop-in-tiltak
  • åpent familiearbeid
 • Inkludering og likeverd: Mulighet for deltakelse på tvers av funksjonsnedsettelser, kulturell/språklig bakgrunn, kjønnsidentitet, økonomi osv.
 • Ny læreplan, inkludert KRLE-faget, og konsekvenser for innholdet i kirkens undervisning. 
 1. Dagens rammeverk og ressursbruk, ansvarsfordeling, styring og ledelse skal gjennomgås med sikte på å finne gode organisatoriske rammer for kirkens opplæring av barn og unge i kristen tro
Herunder skal følgende vurderes:
 •  Navn og aldersrammer for det som i dag heter trosopplæring.
 • Hva bør reguleres og styres nasjonalt, regionalt og lokalt?
 • Samarbeid med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Kompetansekrav og stillingsstørrelser.
 • Faglig og administrativ ledelse av trosopplæringen i lokalkirken.
 • Barn og unges medvirkning.
 • Rollen til ikke-ansatte (f.eks pårørende, faddere, andre frivillige).
 • Tilskuddsforvaltning og rapportering.
 • Kan organisering ut fra større enheter som prosti/storfellesråd bidra til bedre ressursutnyttelse?
Sentralstyret vil våren 2022 ha følgende styremøter:
 • 10.januar Arbeidsutvalgsmøte for styret i KUFO
26.- 27.januar styreseminar og styremøte
 • 28.februar Arbeidsutvalgsmøte 
11.mars styremøte  
 • 04.april arbeidsutvalgsmøte 
25 april 2022 Landsstyret KUFO
(Landsstyret består av alle Stiftslagsledere og sentralstyret)
 • 13.mai arbeidsutvalgsmøte 
30.mai  Sentralstyremøte 
KUFO har egen hjemmeside www.kufo.org her legges det ut aktuelle saker og informasjon.

De fleste saker som legges ut på vår hjemmeside vil også bli lagt ut på vår Facebookside: https://www.facebook.com/kufo.org  

KUFO har også en egen Facebook gruppe for medlemmer. For å bli med i denne må du være medlem i KUFO. Send en forespørsel via gruppen og du blir lagt til dersom du står i vårt medlemsregister. I denne gruppen foregår mange samtaler om metodiske spørsmål. Her kan du stille spørsmål, søke tips om sanger, filmer, bøker osv som kan benyttes i ditt undervisningsopplegg. https://www.facebook.com/groups/kufomedlemmer
Copyright © 

Our mailing address is:
kf@kufo.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.