Copy
Halo Mr./Mrs. <<First Name>> <<Last Name>>. 
Velkommen til våre nye hjemmesider og nyhetsbrev!

KUFO får fra i dag nye hjemmesider. Vi framstår derved med en ny digital profil. Vi har i lengre tid strevet med den tidligere plattformen, men håper nå at våre sider vil framstå som mer oppdatert. Det gjenstår fortsatt noe oppdatering slik at mer stoff vil bli lagt til etter hvert.

Samtidig lanserer vi vårt elektroniske nyhetsbrev. Dette sendes automatisk til alle medlemmer vi har oppdaterte mailadresser til. Det er også mulig å meldes seg på nyhetsbrevet via link på vår hjemmeside.

I fobindelse med vårt EU kurs Sammen I Guds Hus EU 2015 Holmen Fjordhotell har vi laget en FaceBook gruppe der dere kan dele med hverandre hvem som kommer osv.

Vår medlemsgruppe på Facebook er lukket, men alle dere som er medlemmer vil bli akseptert ved å sende en forespørsel.

Ønsker du å avbestille kan dette gjøres automatisk via link nederst på siden.

Du vil motta nye nyhetsbrev i tiden framover. Her vil vi forsøke å informere om nye tariff avtaler og kirkepolitiske hendelser.

Vi håper dere finner dette interessant og nyttig. Kom gjerne med innspill til artikler dere mener sentralstyret eller administrasjonen bør skrive om.

Vi arbeider også med en KUFO APP for alle mobile plattformer. Vi vil i første omgang benytte denne i forbindelse med EU kurset 08.-11.06. Det vil senere bli utviklet en app med fokus på forbundet.

Vi takker volontør Kushtrim for et godt og dyktig arbeid med våre digitale produkter.

Vår gamle side vil ikke bli oppdatert heretter. Den vil bli stående fram til sommeren, deretter vil den linkes direkte til vår nye side.

Styret i KUFO
Undervisningstjenesten som sak på Kirkemøtet 2015

Kirkemøtet ønsker kompetanse i Kirkelige stillinger. 15.04 hadde kirkemøtet avsluttende behandling av Kirkemøte saken om Kirkelig undervisnings. Det var et enstemmig vedtak og mange talere gav uttrykk for at kirken trenger godt kvalifiserte tilsatte til å utføre det viktige undervisningsarbeidet.

Kirken ønsker fortsatt kateketer som en egen tjeneste og vedtar at det skal vigsles til denne tjeneste. Samtidig er det et klart uttrykt ønske at flere skal bli kateketer. Både ved at det drives et godt rekrutteringsarbeid, men også ved at allerede tilsatte i undervisningsstillinger kan tilegne seg kompetanse som tilfredsstiller kravene til kateket.

Les mer...
KUFO har forhandlet fram avtale med Sparebanken Sør 

Avtalen gir alle våre medlemmer mulighet for gode betingelser på innskudd, kort og lån. Ta kontakt direkte med Banken for tilbud. 

Avtalen ble inngått 21.05.15 og gjelder til den blir sagt opp. Den gjelder uavhengig hvilket medlemskap du har. Enten det er som student , støttemedlem/pensjonist eller arbeidstaker.

Les mer...
KUFO på YouTube!

Vi introduserer nå vår egen YouTube kanal. Her vil korte filmer laget av volontører og andre bli publisert. Vi starter med noen korte videoer om karakterer i Den norske kirke. Noen er medlemmer i KUFO andre ikke. De første videoer er laget av Alberto Nalda og vil vise sider av kirken fra insiden. Han forteller historier om personer han har møtt og noen av de aktiviteter de er med på.

Første video er om vårt medlem Daniel Waka i Opsahl menighet, Oslo. Daniel er født i Kamerun og filmen forteller hans historie om hvordan han endte opp som menighetspedagog i Den norske kirke.

Del gjerne videoene med andre og legg deg til som abonent slik at du automatisk varsles om framtidige videoer.

http://bit.ly/1Fzs6YN

Daniel Waka - Teaser
Harald Skarsaune 
Generalsekretær
KUFO.ORG
KUFO.ORG
Facebook
Facebook
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 KUFO, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp