Copy
Next generation consultancy
Ser denne mail mærkelig ud?
Se online-version her

Fra gammelt til nyt: Barokslot bliver til stemningsfuld arbejdsplads

Kom med en tur til det nyrenoverede Augustenborg Slot
Projektleder Jesper Boddum mærkede historiens vingesus, da han stod i spidsen for Augustenborg Slots renovering. Og på DTU Risø indviede ministeren for uddannelse og forskning, Tommy Ahlers, et innovativt energilager, som genbruger ældgammel viden om, at varme sten er gode til at gemme energi. Læs disse og andre historier her i NIRAS’ nyhedsbrev, april 2019.

Innovativt energilager: 600 grader varme sten skal gemme grøn strøm

En testmodel af en ny type energilager er indviet på DTU Risø. Energilageret rummer et stort potentiale for at oplagre vind- og solenergi. NIRAS har rådgivet om lagerets design.

Årsregnskabet præget af fremgang og investering

NIRAS opnåede i 2018 en fremgang i resultatet på 20 procent og en solid international vækst. Fortsat markant sats på bæredygtige løsninger skal bidrage til den fremtidige vækst.

Hun skåner miljøet for metangas fra gamle lossepladser

MØD EN MEDARBEJDER: Civilingeniør Lotte Fjelsted arbejder med kompost, der naturligt omdanner metan til det mindre skadelig CO2. Det er blot et af trinene i hendes erhvervs-ph.d.

"Hvad gør vi med den stigende trængsel?"

INDSIGT: Selvkørende og delte køretøjer såsom delebiler og kollektiv transport får omfattende konsekvenser for både vores transportbehov og måde at udnytte infrastruktur og gaderum på. Nyt udviklingsprojekt gentænker vores trafik og byrum rekreativt og bæredygtigt.

Gearskifte i den danske fjernvarmebranche  

Næste generation fjernvarme: Med 25 mio. kroner fra Innovationsfonden vil 16 aktører revolutionere fjernvarmebranchen. NIRAS står i spidsen for projektet HEATman, som skal udvinde værdifuld viden fra branchens data med blandt andet kunstig intelligens.
Copyright © 2019 Niras, All rights reserved.