Copy
Next generation consultancy
Ser denne mail mærkelig ud?
Se online-version her

Vi skal beskytte grundvand og kyster

Det skal være slut med at bruge pesticider på op mod 9.500 hektar landbrugsareal nær drikkevandsboringer inden udgangen af 2022. Derfor står kommuner og vandforsyninger over for en kæmpe opgave, når de skal risikovurdere og beskytte 3.000 boringer. Og i Køge tager Danmarks hidtil største kystbeskyttelsesprojekt form. Det skal sikre 16.000 borgere mod stormfloder. Læs disse og andre historier i NIRAS’ nyhedsbrev, marts 2020.

Danmarks største projekt om kystbeskyttelse

Et ambitiøst kystbeskyttelsesprojekt skal sikre Køge Kommune mod fremtidige stormfloder og samtidig håndtere havvandsstigninger. Projektet dækker hele Køge Kommunes 11 km lange kystlinje fra Solrød i nord til Stevns i syd.

3D-modeller ruster os til fremtidens regnvejr

MØD EN MEDARBEJDER: Ingeniør David Myrhaug projekterer og dimensionerer regnvandsledninger til fremtidens regnhændelser. David arbejder også med store infrastrukturprojekter i Norge, hvor han designer afløb i vejene, så de ikke oversvømmer.

Brug de offentlige indkøb til bæredygtig omstilling

INDSIGT: Med de offentlige indkøb kan vi accelerere arbejdet med verdensmålene og den nødvendige omstilling til et bæredygtigt samfund. Det mener direktør i NIRAS Tom Heron.

Unge giver håndslag på verdensløfter  

Kan bæredygtige løsninger blive fremtidens standard? Det sætter ti verdensløfter fokus på i et forsøg på at konkretisere FN’s 17 verdensmål. Verdensløfterne har den unge ingeniør Christina Rex Kjær Hansen været med til at nedfælde.

Vinder KAB-rammeaftale for nybyggeri

Sammen med arkitektfirmaet DOMUS og GHB Landskabsarkitekter har NIRAS fået tildelt en rammeaftale for nybyggeri med KAB. Med over 60.000 lejemål i hovedstadsregionen er KAB Danmarks største administrationsorganisation.

40 nye specialister i føde- og drikkevarer

NIRAS har købt det britiske selskab Integrated Food Projects, der yder uafhængig rådgivning til føde- og drikkevarebranchen. Opkøbet styrker NIRAS’ muligheder for at yde komplette rådgivnings- og ingeniørløsninger inden for føde- og drikkevaresektoren.
LinkedIn
Facebook
Website
Copyright © 2020 Niras, All rights reserved.