Copy
Next generation consultancy
Ser denne mail mærkelig ud?
Se online-version her

Bæredygtighed i alt fra transport og byggeri til natur, vand og belysning

Bæredygtighed står øverst på dagsordenen: For eksempel i et bredt samarbejde mellem danske og sydsvenske kommuner, der skal sikre bæredygtig belysning på begge sider af sundet. Eller når det gælder naturbeskyttelse, hvor en metode baseret på DNA hjælper med at finde og passe på truede dyrearter. Læs disse og andre historier her i NIRAS’ nyhedsbrev, oktober 2019.

Søren bruger eDNA i jagten på Kartoffeltrolden

MØD EN MEDARBEJDER: Biolog Søren Nøhr Thomsen kortlægger ved hjælp af smarte metoder som fx eDNA arter i vandmiljøet. På den måde kan han finde frem til, hvor de forskellige arter holder til, så vi bedre kan beskytte deres leveområder.

Danmark når verdensmål ved at investere i fremtidens transport

INDSIGT: Danmark er godt i gang med at realisere de 17 verdensmål, men har samtidig selv et astronomisk klimaaftryk målt per indbygger. Det kan vi lave om på ved at investere i transportsektoren.

Søborg Sø kan blive et fantastisk fugleparadis

I århundreder har én af Nordsjællands største søer været tørlagt og brugt til landbrugsjord. Nu vil Naturstyrelsen genskabe Søborg Sø, som kan blive et paradis for fugle.

Robuste skoler er værd at renovere  

INDSIGT: I skolebyggeri glemmer man tit kvaliteten af de eksisterende skoler. Ofte kan man sammenligne dem med solide villaer, man har ladet gå i forfald – både funktionelt og hvad angår tilstand. Men de gemmer på bygningsmæssig kvalitet, man kan genbruge.

Nytænkning kan redde Ikast fra at drukne

Kombination af data fra geotekniske undersøgelser og grundvandsmodeller har givet Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Spildevand et nyt, effektivt redskab til at vurdere ændringer i det terrænnære grundvandsspejl.

Få bæredygtigt byggeri med SDG Measure  

Værktøjet SDG Measure forholder sig til hele byggeriets livscyklus. Det vil sige lige fra at indvinde materialer til at planlægge, udføre, drifte og hvad der skal ske, når byggeriet ender sin levetid.
LinkedIn
Facebook
Website
Copyright © 2019 Niras, All rights reserved.