Copy
Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd
View this email in your browser
Nyhedsbrev til abonnenterne - November 2019
(Næste nyhedsbrev udsendes 2. december 2019)
Som en hyggelig lille reminder om hvem der har været på kaffebesøg, der har Motorhistorisk Samråd fået fremstillet en lille serie af disse smukke VW transportere. De skal nok lyse op på selv det mest triste Christiansborg-kontor

Den rullende kulturarv kører ind på Christiansborg


Den første tirsdag i oktober er altid en markant dag i dansk politik, det er der Folketinget officielt åbnes efter sommerferiepausen, og der statsministeren taler til Folketingets partier og til befolkningen. I år var den dag så meget mere spændende, med åbning af Folketinget efter et valg og med en ny regering på plads.

Motorhistorisk Samråd vil derfor benytte lejligheden til at byde den nye regering velkommen, og samtidig udtrykke et ønske om at såvel Regering som Folketing husker vores fælles rullende kulturarv, når man nu i fællesskab skal til og i gang med det politiske arbejde.

Folketingsvalget betyder at nye folk er mødt ind på Christiansborg, og der bliver rykket rundt på forskellige ordførerposter i de forskellige partier. Det betyder så også at den lejlighed benytter Motorhistorisk Samråd så til at gøre nyvalgte bekendte med hvem vi er, og gammelkendte bekendte med nye opgaver.

Regeringen har samtidig med Folketingets åbning fremlagt deres lovprogram for den kommende periode, og dernæst tillige fremlagt et finanslovsforslag. Motorhistorisk Samråd ser små og store udfordringer for de historiske køretøjer og den rullende kulturarv i begge dele. Dem vil vi naturligvis se på, og give vores kommentarer til når det er betimeligt.

Vi har også vores egen dagsorden. Den dagsordens største udfordring er nok, at den hverken politisk eller økonomisk fylder nok til at opnå særlig stor politisk opmærksomhed. Vores udfordring kan man godt sige, er også samtidig vores styrke.

Vi kan se en lang række problemer opstå ude i fremtiden for de historiske køretøjer, vi holder et skarpt øje med den horisont. Men helt tæt på der er det arbejdet med at få fjernet originalitetskravet, der har størst bevågenhed. Også omlægning af registreringsafgifterne, planer for miljøzonerne og urimelige regler for vores 2-hjulede har vores opmærksomhed.

Straks efter Folketingets åbning indledte Formand Steen Rode-Møller og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen en møderække på Christiansborg. Som det sig bør så regner vi med at komme hele vejen rundt på borgen uanset partiernes politiske farve. Vi har endog lokaliseret en række folkevalgte med veterankøretøjer som hobby, så dem skal vi da naturligvis også have en snak med om den rullende kulturarv.

I den anledning har vi ladet fremstille en lille håndfuld VW-varevogne i grå og blå, som vi kan medbringe på rundturen. Ønsk os (alle) gerne held og lykke.

Af Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Nordisk Møde i Lillehammer 27. - 29. september


I sidste nyhedsbrev skrev om at vi skulle til Nordisk Møde. Grundet lidt uheldige erfaringer fra for et par år siden, havde vi bedt om en lidt mere struktureret dagsorden, og vores norske værter havde heldigvis imødekommet dette.

Mødet begyndte med en præsentation af de forskellige mødedeltagere, og Danmark lagde for. Vi havde medbragt gaver til både Sverige, Norge og Finland, da de havde haft hhv. 50 års, 30 års og 40 års jubilæer. Det var MhS ikoniske rugbrød: en VW splitbus med vores logo på siden. (Dog kun i størrelse 1:24).

De forskellige lande ridsede deres respektive problemområder op, og vi i MhS, der altid kæmper med økonomien, har en slet skjult misundelse overfor både Sverige og Norge, som har meget favorable aftaler med forsikringsselskaber - både mht. forsikringspolicer (Norge med IF), og med hensyn til en vis procentdel af selskabets  solgte policer. Det betyder, at man i hvert tilfælde i Sverige har flere ansatte på fuld løn, hvor MhS "kun" har Johnny Rasmussen på 30 timer. Måske man skulle prøve, om et lignende interessefællesskab mellem MhS og et forsikringsselskab kunne etableres i Danmark?

Yderligere punkter af interesse var det evige tilbagevendende spørgsmål om rekruttering af yngre og unge mennesker til vores hobby. I både Finland og i Norge gøres der meget for at interessere unge mennesker for hobbyen, men Sverige, som har en lang tradition for at køre i amerikanerbiler, har - sammen med klubberne - haft held til at skabe et helt miljø med udklædning i tidstypiske klæder, musik, dans og dertil relateret udstyr. Det er glædeligt at se, at denne tendens også er ved at brede sig til Danmark.

Men vi diskuterede også Brexit, bevarelse af de håndværk, som relaterer til vore køretøjer samt restaurering. Hvad angår mulighederne for at finde fælles fodslag mht. forurening, er der meget store forskellig i de forskellige lande - incl. Litauen, som havde sendt 2 repræsentanter - og umiddelbart blev det kun til at fortælle om status i de forskellige lande.

Sverige er igen foregangsland med en meget præcis formulering af hele den kulturelle del af den motorhistoriske kulturarv. For det er utrolig vigtigt, at vi alle får spredt det glade budskab, at vores køretøjer er en del af vores lands kulturarv - med os som betalende kustoder - men en del, som kan sidestilles med f.eks. damplokomotiver og gamle jernbanevogne, træskibe, gamle slotte og fredede bygninger.

Om lørdagen havde vi møde om formiddagen og om eftermiddagen var vi på besøg hos det Norske Vejmuseum. Og det var altså ikke kun grus-, asfalt- og betonveje. Mange spændende biler, vejmaskiner, sprængningsteknikker (de har nogle store sten i skoven) og meget andet i relation til vejbygning.

Søndag formiddag genoptog vi mødet og afsluttede ved middagstid, hvorefter det gik hjemad.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
Hele delegationen fra de fire skandinaviske lande, og fra Litauen, er her fotograferet foran det Norske Vejmuseum, der blev besøgt i forbindelse med det fælles nordiske møde i september.
Copyright © 2019 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp