Copy

Nieuwsbrief 2, november 2015

In deze nieuwsbrief
 
Zes maanden Eerselvoorelkaar...een mooie start gemaakt!

Op 17 maart  2015 is www.eerselvoorelkaar.nl gelanceerd. Op de website Eerselvoorelkaar.nl kun je veilig, snel en overzichtelijk als bewoner, vrijwilligersorganisatie, professionele (zorg)organisatie of ZZP-er je hulpaanbod en hulpvragen aanbieden. Een soort marktplaats dus, maar dan voor hulp, klusjes en zorg. Maar werkt het ook?

Medio september hebben we een korte evaluatie gedaan. We delen graag met jou de belangrijkste resultaten. Die geven aan dat we op de goede weg zijn! Veel gaat goed, en sommige onderdelen kunnen nog beter. Trots zijn we op het gegeven dat de website na 6 maanden al bijna 6000 keer is bezocht, en al veel bewoners  en organisaties ons hebben gevonden. Het belangrijkste aandachtspunt: we willen meer individuele hulpvragers en hulpaanbieders bereiken! Er staan veel hulpvragen open, dus er ligt nog een grote vraag naar nieuwe vrijwilligers. Daarnaast willen we graag dat iedereen weet, dat je op de website niet alleen hulpvragen kunt plaatsen van (vrijwilligers)organisaties, maar dat website ook bedoeld is voor iedereen die zelf een maatje zoekt, hulp nodig heeft bij een klus of op een andere manier de inzet van een vrijwilliger kan gebruiken.
En natuurlijk willen we graag dat iedereen weet dat je op de website terecht kunt voor informatie over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages, dementievriendelijke gemeente, mantelzorg. Ook de laatste nieuwtjes op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid delen we er met jullie. Dat betekent de komende tijd nog meer promotie over alle mogelijkheden die de site biedt.We hopen dat jullie ons daarin ondersteunen. Dus heb je tips? We houden ons aanbevolen! Organiseer je een bijeenkomst en wil je Eerselvoorelkaar op de agenda? We geven graag een presentatie en hebben allerlei informatiemateriaal beschikbaar. En je kunt ons ook helpen door gewoon gebruik te maken van de site en je ervaringen te delen. We vinden het fantastisch als je ons helpt Eerselvoorelkaar op de kaart te zetten! De website is er voor jou als bewoner, als hulpvrager en/of hulpaanbieder en natuurlijk voor iedere (vrijwilligers)organisatie die in de gemeente actief is.
Je vindt elkaar op Eerselvoorelkaar!
Cursusaanbod op Eerselvoorelkaar

 

Op Eerselvoorelkaar.nl is een aparte cursuspagina gemaakt, www.eerselvoorelkaar.nl/cursusaanbod. Daar kunnen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties gratis hun cursusaanbod plaatsen. Heb je belangstelling of wil je meer info, dan kun je rechtstreeks via de website reageren naar de organisatie. Op de pagina www.eerselvoorelkaar.nl/uitleg-cursus-plaatsen vind je meer info.
Als organisatie kun je gratis gebruik maken van het digitale prikbord, http://www.eerselvoorelkaar.nl/organisatie-prikbord. Een gemakkelijke manier om je bijeenkomsten, open dagen et cetera aan te kondigen.
Let op: wel even een profiel aanmaken als je van het prikbord of de cursuspagina gebruik wil maken!
Handig prikbord voor organisaties!
             
Eerselvoorelkaar is er voor iedereen in de gemeente Eersel, dus ook als je niet in Eersel maar in één van de andere dorpen woont of actief bent. Om het je makkelijk te maken, hebben we voor ieder dorp een eigen dorpenpagina gemaakt. Daar vind je snel en eenvoudig alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk in je eigen dorp.
Kijk dus snel op www.eerselvoorelkaar.nl/dorpen

Controleren accountgegevens en vacatures
Team Eerselvoorelkaar checkt de komende periode alle accounts van bewoners en organisaties op Eerselvoorelkaar. Ook kijken we of hulpvragen en hulpaanbod die verlopen zijn of nog open staan op de website terecht gesloten zijn of nog zichtbaar zijn op de website. Bij de start van de website hebben we de vacaturebank van Steunpunt Vrijwilligerswerk overgenomen en voor iedere organisatie die een vacature had een account gemaakt. We merken nu dat een deel van de gegevens in die accounts niet correct zijn. Zo zijn er organisaties die nieuwe e-mailadressen hebben waardoor we ze niet hebben kunnen bereiken, zijn er bestuurswijzigingen en nieuwe contactpersonen etcetera. Daarom gaan we voor iedere account waar we vragen bij hebben, contact zoeken met de betreffende organisatie. Waar nodig wijzigen we gegevens, en geven we uitleg over het systeem, zodat je elkaar daarna echt kunt vinden op Eerselvoorelkaar! Mocht je zelf denken dat er gegevens niet kloppen of heb je vragen over je account of Eerselvoorelkaar, neem dan contact met ons op.


Dementievriendelijke gemeente Eersel

De gemeente Eersel gaat zich, samen met diverse partners, inzetten om een dementievriendelijke gemeente te worden.
Een gemeente waar iedereen die dementie heeft of op andere wijze met dementie te maken heeft, zich thuis voelt en onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving.


Op donderdagmiddag 19 november a.s. vindt de startbijeenkomst plaats in gemeenschapshuis D'n Boogerd in Vessem. Aanvang is 13.30 uur. In deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht, kun je workshops bijwonen en is er een informatiemarkt.
Alles bedoeld om je te informeren en enthousiast te maken om ook je bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke gemeente Eersel! Iedereen is van harte welkom op de 19e.
Voor meer informatie over de bijeenkomst en de dementievriendelijke gemeente kun je terecht bij Trudy van Hoef van de gemeente Eersel. Zij is te bereiken via het telefoonnummer (0497)531376 of via het e-mailadres: t.vanhoef@eersel.nl.

Daarnaast hebben we een pagina gemaakt op Eerselvoorelkaar waar we je vanaf nu op de hoogte houden: www.eerselvoorelkaar.nl/dementie-vriendelijke-gemeente

Logo beursvloer Eersel en Bergeijk
Eerste gezamenlijke Beursvloer Eersel-Bergeijk op 19 november 2015
Beursvloer Eersel en Beursvloer Bergeijk organiseren samen de volgende Beursvloer. Deze vindt plaats op donderdag 19 november van 15:45 tot 17:30 uur in het Aquinohuis in Bergeijk.

Op de maatschappelijke beursvloer kun je handelen in maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld het uitwisselen van diensten, kennis of ruilen van goederen.
Alle “beurshandelaren" van maatschappelijke instanties, het verenigingsleven en ondernemers uit Eersel en Bergeijk zijn van harte uitgenodigd.

Op de website www.beursvloereerselenbergeijk.nl vind je informatie over de Beursvloer en kun je je aanmelden. Heb je vragen of wil je even sparren over een mogelijk aanbod? Neem dan contact op met de medewerkers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0497) 531304 en via e-mailadres steunpuntvrijwilligerswerk@eersel.nl. Contact opnemen met Bergeijk is mogelijk via telefoonnummer 06-13519450 en e-mailadres vobergeijk@hetgow.nl.

Op onze website vind je ook informatie over de Beursvloer en de andere activiteiten die Steunpunt vrijwilligerswerk jaarlijks organiseert. Kijk voor meer info op: www.eerselvoorelkaar.nl/activiteiten-steunpunt


Team Eerselvoorelkaar, samen met wethouder Ria van der Hamsvoord
Team Eerselvoorelkaar ondersteunt bij individuele hulpvragen
Ons doel is om Eerselvoorelkaar zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Toch blijkt dat niet iedereen het even simpel vindt.
Heb je hulp nodig, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen, mailen of een bezoek brengen.
Aanvullend daarop bieden we graag, en natuurlijk gratis, extra begeleiding en ondersteuning aan particuliere hulpvragers bij het vinden van een vrijwilliger.
Na plaatsing van je persoonlijke hulpvraag op de website ontvang je van het team van Eerselvoorelkaar een email waarin we je daarop wijzen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om het selectiegesprek met de gevonden vrijwilliger samen met een medewerker van het team te voeren. Eventueel op een neutrale locatie, zoals het gemeentehuis in Eersel.
Daarnaast is het goed om te weten dat reacties op geplaatste hulpvragen worden gemonitord op privacy, betrouwbaarheid en veiligheid. Net als je eigen hulpvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Eerselvoorelkaar.

Een Maatschappelijke Stage (MaS) via Eerselvoorelkaar!

Wist je dat je via Eerselvoorelkaar gemakkelijk een maatschappelijke stageplaats (MaS) kunt vinden of aanbieden?
Een Maatschappelijke Stage is een onbetaalde stage die gelopen wordt bij een maatschappelijke organisatie en/of vereniging. Leerlingen van het Rythovius College en de omliggende scholen van het voortgezet onderwijs (mavo, havo en vwo) hebben de MaS verplicht gesteld. Dat betekent dat je als leerling gedurende je schoolcarrière 30 uur vrijwilligerswerk doet in de vorm van een Maatschappelijke Stage.
Daarmee werk je als leerling ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijk doel daarbij is het ontdekken van het belang van vrijwilligerswerk.

Leerlingen ervaren de MaS meestal als erg positief. Ze krijgen er veel voldoening door, en zien dat veel organisaties en verenigingen geheel of gedeeltelijk draaien op de kracht van vrijwilligerswerk. Er zijn veel organisaties en verenigingen binnen de dorpen die op zoek zijn naar vrijwilligers.
Heeft jouw organisatie ook een stageplaats, of zoek je als leerling naar een plek voor een maatschappelijke stage, kijk dan op http://www.eerselvoorelkaar.nl/stages

Gratis IVA training voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Eersel
De gemeente Eersel biedt, bij voldoende aanmeldingen, gratis de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA-training) aan voor alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente.
De IVA is een wettelijk verplichte cursus voor barvrijwilligers. Deze training leert je als barvrijwilliger hoe je  verantwoordelijkheid moeten nemen binnen je vereniging of vrijwilligersorganisatie bij het schenken van alcohol.
Is dit iets voor jouw organisatie? Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel, team Eerselvoorelkaar, email: info@eerselvoorelkaar.nl
Sociale kaart Eersel
In de gemeente Eersel zijn veel vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties actief. Ze staan allemaal, per dorp gerangschikt, op de website http://www.socialekaarteersel.nl van GOW Welzijnswerk. Naast contactgegevens staan ook de belangrijkste activiteiten op een rij, en wordt vermeld of er kosten zijn voor deelname aan de activiteiten.
Meer info: http://www.eerselvoorelkaar.nl/sociale-kaart-eersel
Nieuwsbrief Eerselvoorelkaar
Enkele malen per jaar verschijnt de Nieuwsbrief Eerselvoorelkaar. Deze nieuwsbrief, maar ook de eerste nieuwsbrief die is verschenen, kun je teruglezen op http://www.eerselvoorelkaar.nl/nieuwsbrief
Wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Dat doe je eenvoudig door je aan te melden via het daarvoor bestemde invulscherm op de homepagina van http://eerselvoorelkaar.nl (onderaan de pagina) of door ons een mail te sturen.
Wil je de nieuwsbrief op een gegeven moment niet meer ontvangen, dan kun je je eenvoudig uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief, of een mailtje sturen naar info@eerselvoorelkaar.nl.

Heb je vragen over je registratie, de nieuwsbrief of heb je leuke tips voor de nieuwsbrief? We horen graag van je!
Als particulier aan de slag met Eerselvoorelkaar?
De gemakkelijke handleiding vind je op de website:
www.eerselvoorelkaar.nl/handleiding-voor-particulieren
Als organisatie aan de slag met Eerselvoorelkaar?
Op de website staat een praktische handleiding:
http://www.eerselvoorelkaar.nl/handleiding-voor-organisaties

Contactgegevens Eerselvoorelkaar

Contactgegevens Eerselvoorelkaar.nl: info@eerselvoorelkaar.nl, tel. 0497-531304
Meer weten?
Heb je geen internet of wil je liever persoonlijk contact? Eerselvoorelkaar is ook bereikbaar via het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel.
Iedere maandag, dinsdag en woensdag geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur (behalve tijdens schoolvakanties). Gemeentehuis, Dijk 15 in Eersel.

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Eerselvoorelkaar, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp