Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief #6 

Nieuwsbrief voor abonnees en vrienden van map5.nl. Zie onder voor nieuwsbrief-instellingen, bijvoorbeeld als u zich wilt afmelden. Deze nieuwsbrief is "laag-frequent", drie a vier edities per jaar.
 

map5topo - onze nieuwe topografische kaart
In de vorige Nieuwsbrief #5 op 8 september 2022, hebben we al uitgebreid onze nieuwe topografische kaart(en) geïntroduceerd. Deze ontwikkelen we momenteel binnen map5.nl. Die Nieuwsbrief gemist? Hier kunt u deze teruglezen.
De naam van onze nieuwe kaart is 'map5topo'. Deze zal op termijn de OpenTopo-kaarten vervangen. In deze Nieuwsbrief vermelden we de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen. Mocht u nu al vragen hebben, laat ons weten via de Helpdesk: support@map5.nl.
 
 Verslag informatie bijeenkomsten
Op 5 en 6 oktober 2022 van 15:00-16:00 hebben we twee online informatie bijeenkomsten georganiseerd. Daarin gaven de kaart-ontwikkelaars Just van den Broecke en Niene Boeijen (Kaartontwerp) uitleg over de ontwikkeling van map5topo. Daarbij was er vooral ook ruimte voor vraag en antwoord. Een terugkerende vraag was in hoeverre 'authentieke' overheids-data, m.n. BGT, in de kaart verwerkt zal worden. Hierover onder meer. (Kort antwoord: ja).
De presentatie 'slides' van deze bijeenkomsten kunt u hier als PDF bekijken.


Nog meer presentaties
Op 22 november 2022 was Just aanwezig als spreker op de Geomob Barcelona mini-conferentie. Daar presenteerde hij ook map5topo.
De presentatie 'slides' van deze voordracht kunt u hier als PDF bekijken. Deze presentatie is in het Engels, maar geeft nog wat recentere inzichten.
Stand van zaken
Voor u is natuurlijk belangrijk: hoe staat het met de kaarten? Zoals in onze fasering vermeld zijn op 1 november 2022 de eerste versies  beschikbaar gemaakt. U kunt deze dus binnen uw bestaande abonnement en de viewers, zoals KadViewer, nu al gebruiken/bekijken. Let wel: dit zijn nog geen definitieve versies. Een kaart is natuurlijk nooit definitief. Maar we zijn momenteel nog een aantal grote wijzigingen aan het maken, m.n. invoegen BGT, evt BRT.

Om nog eens samen te vatten, er worden twee basiskaarten ontwikkeld:
- map5topo - vervangt 'OpenTopo'
- map5topo_simple - vervangt 'OpenSimpleTopo'
Beiden zullen beschikbaar komen in de NL (Geonovum/RD) en WebMercator (OSM/Google) Tiling Schemas (Grids) , plus allen als grijskaarten, dus totaal 8 lagen. 
Dezelfde hoge zoom-levels als bij OpenTopo zijn beschikbaar. NB een belangrijk verschil voor Web Mercator is dat map5topo de EPSG code EPSG:3857 gebruikt i.p.v. de equivalente EPSG:900913. Als u Web Mercator gebruikt moet u dit aanpassen. Op termijn zal EPSG:900913 geheel uitgefaseerd worden omdat deze nooit officieel was en langzamerhand niet meer ondersteund wordt.Kan ik al iets zien?
Ja! Speciaal voor u en voor ons om te testen hebben we een tweetal kaartviewers ontwikkeld. Deze kunt u vinden onder de URL:
   
 https://app.map5.nl/map5topo 
In de Heel NL Viewer ziet u een lands-dekkende 'map5topo' laag. In de SideBySide ziet u twee interactieve kaarten die elkaars extent/zoom volgen, zodat kaarten met elkaar vergeleken kunnen worden. Zie ook screenshot hieronder. Ook allerlei basis-registratie 'overlays' kunnen worden gedaan. Wij gebruiken deze app zelf veel om te testen. In de browser-balk zit een 'permalink' zodat snel een kaartbeeld te communiceren is. Vindt u een probleem of heeft u een suggestie, er staat een rode 'feedback' link. Als u de browser URL copy/paste weten wij ook om welk gebied/coordinaten dit betreft. (Voor deze viewers wordt een 'test-key' gebruikt, deze kan van tijd tot tijd wijzigen). 


Vooral de houders van een Persoonlijk Abonnement gebruiken de zgn. KadViewer intensief. Hierin vindt u nu ook al de 'map5topo' lagen in de lagen-kiezer links.

Fasering
Voorlopig zitten we op schema,:
1 maart 2022: laatste, dus huidige, versie OpenTopo
1 nov 2022: eerste versies map5topo, consultatie periode.
1 jan 2023: map5topo productie-klaar.
1 juli 2023: OpenTopo uitgefaseerd


Nog te doen
Naast kleine, veelal styling zaken, liggen er nog een paar 'grote brokken' werk. De huidige versies bevatten data uit OpenStreetMap, AHN3 (schaduwkaart en contourlijnen), BAG (panden en huisnummers uit OSM), en de BRK (perceelgrenzen). We zijn nu vooral bezig met analyse en strategie om de BGT en BRT te incorporeren. Met name voor wegen, bijv Wegdelen. Daarbij helpt ons ook Peter van Wee die onder andere met PostGIS en PowerBI kwantitatieve analyses doet. Een beperkende factor is ook dat we aangrenzend buitenland meenemen waar alleen OSM beschikbaar is. Vooral de relatie BGT-BRT baart ons zorgen, vooral in buitengebieden, bijv wandelpaden. Zie bijvoorbeeld onderstaand plaatje:


Links zijn alleen paden/wegen uit OpenStreetMap, rechts Wegdelen (wit) uit de BGT en Hartlijnen, styled op Breedteklasse uit de Top10NL (grijsbruin). Te zien is dat deze geometrisch niet samenvallen. Het doet er even niet toe dat rechts OpenTopo is, op veel plekken gaat dit wel goed. Maar de afstemming BRT-BGT is een belangrijk onderwerp in het Geonovum DiS Geo project. Zo hebben wij begrepen dat de BRT TOP10NL (deels) van de BGT zal worden afgeleid, maar dat ligt  paar jaar in de toekomst. Mogelijk dat we voorlopig op hoge zoomlevels (RD 12+13) alleen met BGT gaan werken.
Ook het aanwenden van de BAG (Panden en Huisnummers) kent een aantal leuke uitdagingen. Momenteel gebruiken de data uit OSM. Deze is niet geheel uptodate, maar anderszijds bevat deze veel Panden die later weer 'uit de BAG' zijn verwijderd. Bijvoorbeeld huisjes-parken en stacaravans. Zie plaatje onder.


Links BAG Panden uit OSM, rechts uit BAG. Ook zijn in BGT, m.i. Pand-grondvlakken en in BAG Pand-omtrekken inclusief 'overhang'.
Dit geeft een inkijkje in de dilemma's voor de kaartenmaker, met name als we voor Nederland authentieke gegevens willen gebruiken, maar tegelijkertijd een zo actueel/volledig mogelijke kaart. We streven bijvoorbeeld naar een maandelijkse update.

Wilt u hier over meedenken? Neem dan contact met ons op (zie onder).


Open Source Project
Het complete project voor de map5topo-ontwikkeling zal als Open Source beschikbaar worden gesteld. In die zin wordt dit echt een Open kaart. Bovendien verplicht ook de OpenStreetMap ODBL 'virale' licentie om in ieder geval de 'gemengde' data beschikbaar te maken, of de tools om deze te maken/mengen. Bijv als basis-registratie data met OSM data gemengd wordt. 
Momenteel zijn er nog teveel grote wijzigingen om dit nu al te doen en de focus is op het gereed maken van de kaarten. We willen ook meer documentatie maken. Een Open Source project roept vaak vooral veel vragen voor ondersteuning op. Maar de complete data-verwerking, styling, tiling en zelfs uitrol (CI/CD via GitOps) voor map5topo zit in een, momenteel 'private', GitHub project. Mogelijk gaan we dat bijv uitsplitsen.Verwachting is ergens begin 2023. 


Binnenkort: map5.nl zelf-service portaal
Momenteel werken we aan een "map5.nl portaal". Hierin kunt u uw abonnement beheren, verbruik inzien en gemakkelijk de diverse viewers lanceren. Tevens kunnen we hiermee gemakkelijker nieuwe diensten lanceren, bijvoorbeeld print-on-demand, tutorials en andere services. Ook willen we hiermee het abonnement-beheer flexibeler maken voor zowel aanvragen, betalingen als opzegging. We hopen dit portaal ergens in het eerste kwartaal van 2023 te lanceren. Bestaande abonnees zullen bericht krijgen hoe "over te gaan", in ieder geval via deze nieuwsbrief.

Nawoord
Wij hopen dat bovenstaande verbeteringen naar wens zijn.
U kunt ons altijd vragen en suggesties indienen via support@map5.nl

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Map5.nl Kaartdiensten, All rights reserved.


Wilt u het ontvangen van deze emails aanpassen ?
U kunt hier uw instellingen aanpassen of afmelden voor deze lijst.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp