Copy
Nieuwsbrief januari 2018 (met correctie)
Bekijk deze e-mail in je browser

Jeelo-communitydag 2017: Meer muziek in Jeelo


In november vond in Den Bosch de jaarlijkse Jeelo-communitydag plaats. Het doel van de communitydag is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, inspiratie opdoen en kennismaken met de nieuwe Jeelo-scholen. Aan alle deelnemers was gevraagd om na te denken wat ze graag als (door)ontwikkeling in Jeelo zouden zien. Dat leidde tot zes inspirerende presentaties over hoe de community omgaat met Jeelo en tegelijk ook zes ideeën voor verrijking of doorontwikkeling van Jeelo.
  1. BS Willibrordus uit Esch vertelde hoe zij omgaan met hoeken en circuits. Hun idee voor Jeelo: geef per leerroute een goed voorbeeld van hoeken en circuits.
  2. 't Bijenveld uit Leuth vertelde dat zij een samenwerking zijn aangegaan met het Voedingscentrum. (Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.) Hun idee voor Jeelo: zoek op eenzelfde manier samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
  3. OBS De Kameleon uit Mill liet zien hoe zij - in samenwerking met stichting Doejemee - muziek, dans en drama een plek hebben gegeven binnen enkele leerroutes. De gemaakte eenheid over emoties zit nu in Jeelo. Hun idee voor Jeelo: een lied per leerroute met dans, drama of muziekinstrumenten.
  4. OBS de Graswinkel uit Weert liet zien hoe zij hun eigen ontwikkeling en innovaties in beeld brengen met een getekend innovatieplan. Hun idee voor Jeelo: stimuleer het werken met beelden in ontwikkel- en innovatieplannen.
  5. Communitymanager Regina van Wattum vertelde hoe verschillende scholen de deugden die in Jeelo zitten integreren en hoe ze hierbij filmpjes voor en door leerlingen inzetten. Haar idee voor Jeelo: filmpjes voor en door leerlingen over de deugden.
  6. Ronald Scheer, docent en onderwijsontwikkelaar aan de Fontys Hogeschool, hield een gloedvol betoog over het verwerken van actuele technologische ontwikkelingen als leren programmeren en robotica binnen Jeelo. Zijn idee voor Jeelo: verwerk actuele technologische ontwikkelingen in Jeelo.
Na afloop van de presentaties konden de aanwezigen stemmen: welk onderwerp moet (als eerste) doorontwikkeld worden in Jeelo? De winnaar van deze ludieke stemming was muziek. De aanwezigen zouden graag meer muziek, dans en drama zien, geïntegreerd in leerroutes en projecten. De ontwikkelaars van Jeelo gaan dan ook als eerste hiermee aan de slag. Maar de andere vijf ideeën staan genoteerd!

De dag eindigde met het voorstellen van de nieuwe Jeelo-scholen en een kleine tentoonstelling. Alle aanwezigen - van schoolleiders en leerkrachten tot contentontwikkelaars en maatschappelijke organisaties - was gevraagd een Jeelo-voorwerp mee te nemen waar ze trots op zijn. Een leuke en inspirerende manier om te zien en te horen hoe ieder op zijn eigen manier een bijdrage levert aan beter onderwijs.

Samenwerking met het Voedingscentrum


De content van Jeelo voldoet volledig aan de kerndoelen van het SLO. We vinden het echter ook belangrijk dat de content aansluit bij de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en bij wat er op dit moment in de maatschappij speelt.

Daarom waren we blij met het initiatief van Saskia Tissen van basisschool ’t Bijenveld in Leuth. Zij bracht ons in contact met het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum onderzocht op dat moment of ’t Bijenveld het vignet Gezonde school mocht gaan dragen. De vraag was: Sluit de content van Jeelo op het gebied van voeding en gezondheid inhoudelijk aan op de richtlijnen? Ja, bleek uit de screening van het Voedingscentrum. Met de aanbevelingen die uit de screening voort kwamen, worden de projecten nog verder aangevuld en verbeterd.

Dit voorbeeld toont aan dat maatschappelijke organisaties niet alleen kunnen bijdragen aan de lessen op school, maar ook aan de content waarmee scholen werken. In de toekomst willen we graag, via de scholen, ook met andere organisaties samenwerken om de content door te ontwikkelen.

Ontwikkellijnen en rapporten


Sinds de zomer is er een nieuwe startpagina voor leerlingen. Zij zien daar niet alleen hun projecten, maar kunnen nu daar ook hun persoonlijk ontwikkeldoel opstellen. Bovendien hebben ze overzicht op hun competentielijnen.

Verschillende scholen onderzoeken de mogelijkheden van deze individuele ontwikkellijnen. Zo ook de Vlasgaard uit Zeeland. Inmiddels zet Vlasgaard geen cijfer meer op het rapport, maar een link naar de Jeelo-inlog, zodat ouders zelf de reflecties van de kinderen kunnen lezen en het commentaar van de leerkrachten daarop. “We zijn benieuwd hoe ouders dit vinden”, aldus Conrad Sommerdijk, schoolleider van de Vlasgaard. 

Nieuwe wijzers voor meer uitdaging


Aan het begin van elke leerroute van Jeelo staat een zogenaamde wijzer. In een wijzer is het eindproduct van het project beschreven en de route ernaartoe. De leerling weet precies welke eenheden hij moet doen om tot een goed eindresultaat te komen.

Sinds eind vorig jaar zijn aan elke leerroute twee nieuwe wijzers toegevoegd. De nieuwe wijzers zijn bedoeld voor kinderen die meer uitdaging aankunnen. Eén ervan bevat een realistische opdracht van een fictieve opdrachtgever. Leerlingen bedenken zelf hoe ze die opdracht aanpakken, wat ze daarvoor moeten lezen, verzamelen en organiseren en hoe ze het eindresultaat gaan presenteren. De andere nieuwe wijzer is nóg uitdagender. Daarin gaan leerlingen hun eigen onderzoeks- of ontwerpvraag formuleren en beantwoorden.
Praktijkvoorbeeld

Kim de Jong van de Willibrordusschool in Esch ziet in de nieuwe wijzers een prachtige kans voor de pluskinderen. Op dit moment werken deze kinderen deels buiten de klas. In de toekomst wil Kim de pluskinderen in de eigen groep laten werken en ze extra uitdagen met de nieuwe wijzers. De hele groep is dan met het project bezig, maar elk kind werkt op zijn eigen niveau. Bij het afgelopen project ‘Maken van je eigen product’ hebben de pluskinderen als proef voor het eerst met de gele wijzers gewerkt. Ze wilden weten hoe je een biologische bruisbal maakt. Na flink wat onderzoek en navraag bij een winkel die dit soort producten verkoopt, is het hen gelukt om er zelf een te maken. Het resultaat presenteerden ze tijdens de kerstmarkt aan de hele school.
Nieuw voor groep 3-4

Denkvragen bij bronnen

De leerroutes voor groep 1-8 bevatten bronnen die leerlingen kunnen gebruiken om het projectresultaat te behalen. Maar ze oefenen er ook begrijpend lezen en luisteren mee. Bij de bronnen voor groep 5-8 zijn vorig schooljaar zogenaamde denkvragen ontwikkeld. Dat zijn vragen waarmee leerlingen samen met de leerkracht een tekst gaan analyseren en begrijpen. Deze denkvragen, gebaseerd op de hogere orden van Bloom, leiden tot beter tekstbegrip. Sinds begin dit jaar bevatten ook de bronnen voor groep 3-4 denkvragen.
Praktijkvoorbeeld

Jolanda Hendriks van de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn werkt sinds een jaar met de denkvragen bij de bronnen, en is erg enthousiast. “We trokken hard aan het begrijpend lezen, maar de prestaties bleven maar ondermaats. Leerlingen vonden het werken met leesstrategieën nogal saai. En hoewel de teksten die we gebruikten voor begrijpend lezen wel leuk en actueel waren, sloten ze inhoudelijk niet aan bij het project van Jeelo. Nu we met de bronnen en denkvragen werken die bij de projecten zitten, is de betrokkenheid van de leerlingen enorm toegenomen. Samen zoeken we in de tekst naar het antwoord op de denkvraag. Snappen ze de tekst eenmaal, dan kunnen ze de bron gebruiken voor het eindproduct van het project. Het is nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden, maar de resultaten van de eerste LOVS-test van groep 8 zijn hoopgevend.”
Interactieve versies

Een tweede aanvulling betreft de stenen voor groep 3-4. Stenen zijn eenheden waarmee leerlingen aan kennislijnen werken. Op dit moment zijn er twee manieren om de stenen aan te bieden: met de kijk- en luisterversie (voor kinderen die nog niet kunnen lezen) of met de tekstversie. Daar komt nu een derde manier bij. Vanaf september 2018 bevatten alle stenen van groep 3-4 een interactieve versie, met audio, tekeningen, opdrachten en filmpjes. De interactieve versie is klassikaal te doorlopen, maar ook in te zetten in een circuit.
Bezoek een Jeelo school

Wilt u als schoolleider eens sparren over Jeelo met een ervaren schoolleider op een Jeelo-school? Vraag dan een gesprek aan bij Harry Beumer: hbeumer@jeelo.nl.

Om een indruk te krijgen wat Jeelo is en hoe je ermee kunt werken, worden er verspreid over het land workshops gehouden. Die vinden plaats op een Jeelo-school. Belangstellende leerkrachten, schoolleiders en studenten die zich verder willen oriënteren en in gesprek willen met een ervaringsdeskundige schoolleider en leerkracht kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens zo’n workshop krijgt u uitgebreide informatie over:
  • werken met Jeelo
  • de leeromgeving Mijn Jeelo
  • informatie voor schoolleiders over implementatie en de kosten
In Middelburg en Weert zijn er inmiddels al regioworkshops geweest. De komende tijd zijn de volgende bijeenkomsten gepland:
Aanmelden kan hier: Regioworkshops
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Pinterest
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
www.jeelo.nl
www.jeelo.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Jeelo · Stationsstraat 16 · Geldrop, Nederland 8021VJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp