Copy
Online versie
NIEUWSBRIEF / 29 SEPTEMBER 2016

Publicatie subsidieoproep Europese Samenwerkingprojecten 2017

 
Het Uitvoerend Agentschap EAEA publiceerde op 27 september de subsidieoproep voor Europese Samenwerkingsprojecten 2017 met als deadline woensdag 23 november 2016 om 12u00.
 
Door vertraging in de goedkeuringsprocedure van het Creative Europe werkplan 2017, werden de publicatie en de uiterste indieningsdata van de Europese Samenwerkingsprojecten 2017 vertraagd met enkel weken. De voorziene deadline van 5 oktober 2016 werd hierdoor verplaatst naar 23 november 2016. Het betreft de oproep voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten- Categorie 1 en Grootschalige Samenwerkingsprojecten - Categorie 2, waarvoor Europese cofinanciering respectievelijk ten vroegste vanaf 1 juni 2017 kan worden verleend.

De officiële oproep en bijhorende aanvraagdocumenten kan je vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap.
 

Veranderingen in de richtlijnen 2017!


Ten opzichte van de vorige oproep (2016) zijn de volgende aanpassingen toegepast in de richtlijnen:
 • Projecten voor de bevordering van interreligieuze dialoog en de integratie van vluchtelingen zijn prioriteir en worden nog explicieter in de voorbeeldenlijst van projecten vermeld als voorheen.
 • Turkije heeft zich teruggetrokken als één van de deelnemende landen. Daarentegen komt Israël nu wel in aanmerking voor het Creative Europe programma, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de Europese Unie en Israël zal worden ondertekend. In de lijst met de deelnemende landen en de landen die profijt halen uit het project, komen nu alle landen van de wereld als derde landen voor en niet alleen de in aanmerking komende landen en de potentieel in aanmerking komende landen.
 • De uitsluitingscriteria (sectie 7) zijn verscherpt. Vanaf nu moeten ALLE projectleiders - dus ook diegenen die minder dan 60.000 euro subsidie aanvragen -  een ‘Declaration of Honour’ toevoegen. Deze verklaring heeft betrekking op het gehele partnerschap.
 • De manier waarop de financiële bepalingen (sectie 11) worden gepresenteerd, wijkt enigszins af ten opzichte van de vorige richtlijnen, maar de inhoud is niet gewijzigd.
 • De aanvraagprocedure is VOLLEDIG DIGITAAL. Echter, de bijlagen bij aanvraagformulier (eForm) zijn beperkt tot 10 MB. Het Uitvoerend Agentschap EACEA vraagt wel aan de aanvragende organisaties om ook een papieren versie van alle documenten bij te houden, die desgewenst ook opgevraagd kan worden. 
 • De subvragen bij de selectiecriteria (award criteria) zijn herschreven en duidelijker voor de aanvragers geworden (lees pagina 16-18 van de Richtlijnen).

Vragen?


Heb je vragen over deze subsidiemaatregel of wil je gratis advies over je aanvraag? Neem dan contact op met Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen.
 

De publicatie van de nieuwe subsidieoproepen en de uiterste indieningsdata van de  Europese Netwerken en Europese Platformen 2017 laten nog even op zich wachten. Van zodra meer informatie, brengen wij je via onze website en dit nieuwsbriefkanaal op de hoogte.

Workshop ‘Subsidieaanvraag voorbereiden’

6 oktober 2016, Brussel (BE)


Op 6 oktober 2016 organiseert Creative Europe Culture Desk Vlaanderen een 3-uur durende workshop (van 10u00 tot 13u00 u) over de praktische  aanvraag van een Europese subsidie voor Kleinschalige (Cat 1) of Grootschalige Samenwerkingsprojecten (Cat 2) in het kader van het Creative Europe programma.

Tijdens de workshop worden de aanvraagcriteria en het digitale aanvraagformulier in detail doorgenomen. De deelnemers krijgen desgewenst feedback op de sterke en zwakke punten van hun projectplan. De voertaal is Nederlands.

Alle creatieve en culturele organisaties met concrete plannen voor een Creative Europe steunaanvraag voor een Kleinschalig (Cat 1) of Grootschalig Samenwerkingsproject ( Cat 2) met startdatum in 2017 zijn welkom.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het webformulier.

Voor creatieve en culturele organisaties met concrete plannen voor een subsidieaanvraag voor Europese Netwerken of een subsidieaanvraag Europese Platformen, met deadline najaar 2016, zal een specifieke workshop georganiseerd worden. Meer informatie volgt van zodra de oproepen officieel bekend gemaakt zijn.

Wijziging deelnemende landen aan het Creative Europe subprogramma Cultuur

Israël is in onderhandeling met de Europese Commissie om het samenwerkingsakkoord te ondertekenen betreffende deelname aan het Creative Europe programma. Hierdoor zou Israël , onder voorbehoud, vanaf 2017 volwaardig kunnen deelnemen aan het Creative Europe subprogramma Cultuur.
Turkije en Liechtenstein daarentegen, hebben het Creative Europe samenwerkingsakkoord stopgezet. Participatie van Liechtensteinse of Turkse culturele of creatieve organisaties in een nieuw Creative Europe Culture project, komt vanaf 2017 slechts voor maximaal 30% van de totale projectkost in aanmerking, onder de vorm van 'derde land'-partner.
Op dit ogenblik kunnen 38 landen in en rond Europa samenwerken als  gewettigde partner of projectleider, met steun van Creative Europe, namelijk: 

 • 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,  Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,  Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden;
 • EVA-landen of zogenaamde vrijhandelsstaten:
  IJsland en Noorwegen
 • kandidaat-lidstaten van de Europese Unie:
  Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM);
 • Europese buurlanden:
  Georgië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Moldavië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Oekraïne (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media).

In onderhandeling:

Israël, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië.

Meer informatie over de deelname van de niet-EU landen

'Creative Europe Showcase Conference'

27 oktober 2016, Brussel (BE)

Het Creative Europe programma loopt nu bijna drie jaar. Om meer zichtbaarheid te geven aan de ondersteunde projecten, organiseert de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap EACEA op 27 oktober 2016 een internationale 'Europe Showcase Conference'.
Alle beleidsmakers, organisaties en stakeholders uit de culturele en creatieve sectoren worden warm uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement.

De conferentie behandelt de drie programmaprioriteiten van Creative Europe, namelijk: capaciteitsopbouw; publieksontwikkeling; interculturele dialoog en sociale inclusie. Diverse, succesvolle Creative Europe projecten komen aan bod, met aandacht voor de Europese ervaring van de betrokkenen en de impact op de directe en meer indirecte omgeving.
Op de conferentie wordt ook duiding gegeven over het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018.

PRAKTISCH

Op zoek naar partners voor jouw samenwerkingsproject?


Om een succesvol samenwerkingsproject te realiseren, is de opbouw van een degelijk samenwerkingsverband cruciaal. Ben je nog op zoek naar internationale partners om een samenwerking op te zetten? Surf dan naar de pagina PARTNER SEARCH van onze website.

 
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Creative Europe Culture Desk Vlaanderen · Departement CJM · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp