Copy
Online versie
NIEUWSBRIEF / JULI 2016

Inhoudstafel

Oproep Creative Europe: Europese Samenwerkingsprojecten 2017

De eerstvolgende indieningdatum voor de subsidieaanvraag ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ binnen het Creative Europe (2014-2020) – subprogramma Cultuur, is 5 oktober 2016. Het betreft de oproep voor Samenwerkingsprojecten Categorie 1 en Categorie 2, waarvoor Europese cofinanciering respectievelijk ten vroegste vanaf 1 mei 2017 en 1 juni 2017 kan worden verleend.
 
De officiële oproep en bijhorende aanvraagdocumenten zullen in de loop van de maand juli 2016 gepubliceerd worden op de website van het Uitvoerend Agentschap.
 
Meer info over de deadline van deze jaarlijkse oproep tot en met 2019.

In samenwerking met het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft het Creative Europe Desk (CED)-netwerk een update gemaakt van vaak gestelde vragen en relevante antwoorden met betrekking tot de actie Europese Samenwerkingsprojecten: Q&A.

Oproep Creative Europe: Europese Netwerken en Europese Platformen 2017

De eerstvolgende en meteen laatste indieningsdatum voor de subsidieaanvraag Europese Netwerken en de subsidieaanvraag Europese Platformen binnen het Creative Europe (2014-2020) – subprogramma Cultuur, wordt verplaatst van 5 oktober 2016 naar begin november 2016.

Het betreft de steunaanvraag in een kaderovereenkomst met de Europese Commissie voor vier jaar, namelijk voor het financiële boekjaar 2017 tot en met 2020.
De officiële oproep en bijhorende aanvraagdocumenten zullen in september 2016 gepubliceerd worden op de website van het Uitvoerend Agentschap.

Inspiratie en informatie over de 23 Europese Netwerken die momenteel gesubsidieerd worden door Europa, is beschikbaar via de online brochure: Creative Europe Networks.

Workshops ‘Subsidieaanvraag voorbereiden’ – save the date

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen organiseert verschillende workshops om de subsidieaanvraag voor ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ praktisch voor te bereiden. Tijdens de workshop worden de aanvraagcriteria en het digitale aanvraagformulier in detail doorgenomen. Alle deelnemers krijgen desgewenst ook feedback op de sterke en zwakke punten van hun projectplan. De voertaal is Nederlands.
 
Alle creatieve en culturele organisaties met concrete plannen voor een Europese steunaanvraag voor Europese Samenwerkingsprojecten met deadline 5 oktober 2016, zijn welkom op maandag 12 september of dinsdag 20 september 2016, van 10u tot 13u in het Arenberggebouw  te Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel, zaal 2C2. Deelname is gratis.

De link naar de digitale inschrijving voor deze workshop wordt, samen met de link naar de publicatie van de officiële steunaanvraag, in een volgende nieuwsbrief bekendgemaakt. 

Voor creatieve en culturele organisaties met concrete plannen voor een subsidieaanvraag voor Europese Netwerken of een subsidieaanvraag Europese Platformen, met deadline november 2016, zal een specifieke workshop georganiseerd worden in de eerste helft van oktober 2016. Meer informatie volgt eveneens in de volgende nieuwsbrief deze zomer.

Partners in  Europese Samenwerking gezocht

Om een succesvol samenwerkingsproject te realiseren, is een de opbouw van een goed samenwerkingsverband cruciaal. Bovendien geldt de kwaliteit van het partnerschap ook als één van de vier toekenningscriteria voor deze actie, naast relevantie tot de Creative Europe programma-objectieven (30 punten), kwaliteit van de projectactiviteiten (30 punten) en communicatie & verspreiding van de projectresultaten (20 punten).

Ben je nog op zoek naar internationale partners om een samenwerking op te zetten? Momenteel zijn volgende internationale culturele organisaties nog op zoek naar partners in hun samenwerkingsconsortium:
De rubriek Vind Partners op de website van de Creative Europe Desk Vlaanderen - Cultuur biedt ook een overzicht van nuttige tips en internationale organisaties.

Creative Europe’s financiële garantiefaciliteit voor Culturele en Creatieve sectoren

De Europese Commissie heeft op 30 juni 2016 het langverwachte contract getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF) voor de lancering van de garantie faciliteit voor de culturele en creatieve sectoren (Creatief Europa).
Begin juli volgt de publicatie van de eerste oproep voor financiële intermediairen. Het EIF zal eveneens een call publiceren voor de selectie van 'capacity providers'.
 
In principe zullen vanaf eind 2016 culturele en creatieve ondernemers beroep kunnen doen op een lening met EU waarborg, bij de geselecteerde partners.

Meer info via het persbericht

Conferentie:  24th ENCATC Annual Conference, 5-7.10.2016, Valencia (ES)

Onder het thema “Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?!”  organiseert ENCATC haar 24ste jaarlijkse conferentie, van 5 tot 7 oktober 2016 te Valencia (ES).

Inschrijving en programma zijn online beschikbaar.

Nieuwe publicatie: Creation and Displacement

IETM, een internationaal netwerk voor hedendaagse podiumkunsten, publiceerde "Creation and Displacement. Developing New Narratives Around Migration". Deze publicatie verzamelde enkele artistieke projecten die plaatsvinden in Europa en daarbuiten met een focus op ondersteuning, solidariteit en engagement met vluchtelingen en migranten. 

Je kan de publicatie downloaden via de website van IETM.

Studie: Culture, Cities and Identity in Europe 

In het kader van de recente conferentie A Hope For Europe! cultures, cities and New Narratives, is een studie  uitgevoerd, in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal comité.
 
De studie bevestigd de meerwaarde van cultuur in economische groei, bij de opwaardering van steden en regio’s, bij integratieprocessen en de ontwikkeling van een Europese identiteit. Vooral het belang van cultuur bij de herwaardering en herbestemming van stedelijke en landelijke gebieden is opmerkelijk, volgens het onderzoek.
 
Deze studie is gemaakt door Culture Action Europe en United Cities and Local Governments (UCLG-Agenda 21 for culture).
Zowel de volledige studie als de samenvatting zijn digitaal beschikbaar.

Communicatie: Cultuur in EU Ontwikkelingsbeleid

Op 8 juni 2016 heeft de Europese Commissie een communicatievoorstel aangenomen onder de naam: ‘Towards an EU strategy for international cultural relations’. Hiermee wil ze de Europese culturele acties versterken en meer inzetten op het Europees ontwikkelingsbeleid.
 
In het licht van deze nieuwe Communicatie en de toekomstige New EU Global Strategy on Foreign and Security Policy for the EU, heeft het Europese network ‘More Europe’ een aantal aanbevelingen gebundeld voor de Europese beleidsmakers. In dit document wordt het volle potentieel van cultuur ingezet om een dynamisch Europees ontwikkelingsbeleid te kunnen verzekeren.

Impact Brexit op Creative Europe

Het resultaat van het recente Britse EU referendum heeft geen onmiddellijke materiele gevolgen voor de bestaande samenwerkingsverbanden, noch een impact op de projecten die momenteel worden beoordeeld of gepland zijn voor een Creative Europe cofinanciering in 2016 en 2017. Deze informatie is bevestigd door de Europese Commissie.

Meer uitleg van de CED UK collega’s via:
http://www.creativeeuropeuk.eu/news/update-creative-europe-and-outcome-eu-referendum en
TW: https://twitter.com/CEDUK_Culture
FB: https://www.facebook.com/CEDUKCulture

Slowaaks voorzitterschap Raad van Europa in 2de helft 2016

Van 1 juli 2016 tot 31 december 2016 neemt Slowakije voor het eerst de rol op van voorzitter van de Raad van de Europese Unie, na Nederland. In Januari 2017 neemt Malta de taak over.
 
Tijdens het Slowaakse voorzitterschap zal de nadruk liggen op 4 ambities, namelijk:
  • de Europese economie versterken (economische groei)
  • de interne markt moderniseren en uitbreiden naar energie en de digitale economie (digitale interne markt & energie unie)
  • het nastreven van een duurzaam migratie- en asielbeleid (migratie)
  • aandacht geven aan de externe omgeving, inzake handelsakkoorden en het uitbreidingsbeleid (EU uitbreiding)
Tijdens de speech van de Slowaakse Minister van Buitenlandse en Europese Zaken werd dieper ingegaan op elk van deze ambities.
 

2018 wordt het Europees Jaar van het Erfgoed

De Europese Commissie stelt voor om in 2018 een Europees Jaar van het Erfgoed te organiseren. Dit zal ook een plek krijgen binnen het werkprogramma van Creative Europe van 2018. Of er ook een specifiek budget wordt voorzien , is niet meteen duidelijk. Meer informatie volgt later.

Zomerdienstverlening Creative Europe Desk Vlaanderen

Van 6 tot 24 juli 2016  is Creative Europe Culture Desk Vlaanderen op vakantie.
Vanaf maandag 25 juli 2016 staat Gudrun Heymans  opnieuw tot uw dienst voor inlichtingen over het Creative Europe programma (2014-2020) en in de voorbereiding van uw subsidieaanvraag op weg naar succesvolle, internationale culturele samenwerking.

U kunt Creative Europe Culture Desk Vlaanderen bereiken per e-mail, telefonisch (02 553 06 59) of op afspraak voor een meer gedetailleerde bespreking van uw projectvoorstel.
Van harte een fijne zomer gewenst!
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier
Copyright © 2016 Creative Europe Culture Desk Vlaanderen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp