Copy
Online versie
NIEUWSBRIEF / AUGUSTUS

Oproep 'Europese Samenwerkingsprojecten' - deadline 7 oktober 2015

 

De oproep ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ met uiterste indieningsdatum op 7 oktober 2015 staat online op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA).

Het betreft de subsidieaanvraag in het kader van het Creative Europe subprogramma Cultuur voor 'Kleinschalige (Categorie 1) en Grootschalige (Categorie 2) Samenwerkingsprojecten' die aanvangen tussen 1 mei 2016 en 31 december 2016.

Bij de huidige oproep horen vernieuwde richtlijnen met verscherpte prioriteiten van het Creative Europe programma. Teneinde je kansen op een positieve evaluatie van je aanvraag te vergroten, dien je rekening te houden met het volgende:
  • Het projectvoorstel (en hoofdactiviteiten) omschreven in je aanvraag, moet duidelijk kiezen voor één van de 3 prioriteiten van het Creative Europe programma, zijnde: ‘transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties’ (allerlei activiteiten naast de reguliere partnermeetings) ofwel ‘publieksontwikkeling’ (strategische acties voor betere publieksbetrokkenheid) ofwel ‘capaciteitsopbouw’ (digitalisering; ontwikkelen van nieuwe business modellen; training en vorming).
  • Wanneer samengewerkt wordt met landen buiten de EU en de Economische Vrijhandelszone (EFTA), dient de diplomatieke rol van cultuur in je project duidelijk omschreven te worden, in lijn met het concept van de EU-Agenda voor Cultuur 2007. Bekijk ook het Actueel overzicht van de deelnemende landen.
  • Je moet voortaan een korte vertaling in het Engels, Frans of Duits van de statuten toevoegen van elke deelnemende organisatie en van het activiteitenoverzicht van de afgelopen 2 werkjaren.
  • Gebruik bij voorkeur het Europees CV-standaarddocument voor het curriculum vitae van de artistiek verantwoordelijke van elke partnerorganisatie.
Ben je nog op zoek naar partners voor je project of wil je zelf als partner deelnemen in een internationale samenwerking met steun van Creative Europe? Raadpleeg dan zeker onze rubriek ‘partners’ met een ruim aanbod aan mogelijkheden.

Wil je meer informatie over het Creative Europe Subprogramma Cultuur? Zoek je begeleiding bij je subsidieaanvraag? Neem dan contact met Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen via e-mail of telefonisch via 02 553 06 59.

Praktische workshops 'Subsidieaanvraag voorbereiden', Brussel


In augustus en september organiseert Creative Europe Culture Desk Vlaanderen een praktische workshop als voorbereiding op je subsidieaanvraag voor 'Europese Samenwerkingsprojecten, met deadline 7 oktober 2015.

De workshop is gericht op Vlaamse culturele en creatieve organisaties met concrete plannen voor een subsidieaanvraag voor een Europees cultureel samenwerkingsproject. Naast het overlopen van de deelnamecriteria, wordt het digitale aanvraagformulier doorgenomen. Aansluitend is er mogelijkheid tot persoonlijke feedback op het projectplan.
De workshop duurt 3 uur en vindt plaats in het Arenberggebouw, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. Je hebt de keuze tussen 3 data:
  • donderdag 27 augustus 2015 - van 10u00 tot 13u00
  • vrijdag 4 september 2015 - van 10u00 tot 13u00
  • donderdag 17 september 2015 - van 10u00 tot 13u00
     
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Meer algemene infosessies over het Creative Europe Subprogramma Cultuur, Europa voor de Burger en Erasmus+ worden georganiseerd in samenwerking met de Europa Direct Centra in Oost-Vlaanderen (27 oktober 2015), Limburg (15 december 2015), Vlaams-Brabant (16 december 2015) en West-Vlaanderen (14 januari 2016). Informatie hierover volgt spoedig.

Selectieresultaten subsidieaanvragen 'Europese Platformen 2015'
 

Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) heeft de selectieresultaten van de subsidieaanvragen voor 'Europese Platformen' (deadline 25 februari 2015) bekendgemaakt.

In totaal werden 47 aanvragen voor Europese Platformen ingediend, waarvan 6 met Belgische projectleider. Uiteindelijk zijn 3 Europese platformen geselecteerd voor een projectduur van 2 jaar, in de disciplines architectuur, muziek en literatuur.  

Vanuit België nemen Kunstenpunt vzw-Flanders Arts Institute en Wallonie Bruxelles Internationaal deel in het Platform ‘European Talent Exchange Program 3.0’ onder leiding van Stichting Noorderslag (NL). De literaire organisatie ‘Het Beschrijf’ is partner in het ‘Literary Europe Live’ platform dat aangestuurd wordt door de Aberystwyth University (UK).

Overzicht Europese resultaten Europese Platformen – Deadline 25 februari 2015
 
Creative Europe Desk Vlaanderen feliciteert alle deelnemers voor hun inzet.
 
De volgende en meteen laatste oproep voor Europese Platformen wordt voorzien in 2016. Meer informatie hierover volgt eind 2015.

 

Luxemburg nieuwe voorzitter Raad van de EU


Van 1 juli tot 31 december 2015 is Luxemburg de nieuwe voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het werkprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap is opgebouwd rond 7 pijlers: investeringen, sociaal Europa, migratie, digitale agenda, concurrentievermogen, duurzame ontwikkeling en Europa in de wereld.

EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016


Erfgoedprojecten en –initiatieven kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016.
 
De EU prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra awards wordt ondersteund door Creative Europe. De prijs beloont de beste projecten uit de culturele erfgoedsector en huldigt uitmuntende architecten, ambachtslieden, vrijwilligers, scholen, lokale gemeenschappen, erfgoed eigenaars en media.  De uiterste inschrijvingsdatum is 1 oktober 2015. Lees de brochure ‘Laureaten van de EU prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra Awards 2015.

Shaping European Cities, 15 september 2015, Brussel  
 

Shaping European Cities’ is het openingsevenement van de tentoonstelling in het kader van de ‘Creative Europe EU-prijs voor Hedendaagse Architectuur – Mies van der Rohe Award 2015’. Deze prijs wil de dialoog aanmoedigen tussen beleidsmakers, architecten en het brede publiek en het belang van kwaliteitsarchitectuur voor onze samenleving benadrukken. Het event vindt plaats op 15 september 2015 in Bozar – Brussel. Inschrijven kan tot en met 24 augustus 2015.

Cultuurforum 2020, 28 september 2015, Brussel


Op maandag 28 september 2015 nodigt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de cultuursector uit voor het Cultuurforum 2020 in Flagey Brussel. Het hoofdthema van deze namiddag is ‘cultuurparticipatie’. Aansluitend zal de minister de Cultuurprijs voor Algemene Verdienste 2014 overhandigen.
 
Inschrijven kan tot 23 september 2015.

Save the date: Audience development day, 19 oktober 2015, Gent


Op maandag 19 oktober 2015 organiseren Creative Europe Desk Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds 'Het publiek van morgen', een inspiratiedag over publiekswerking tijdens Film Fest Gent. ‘Audience development’ is  een van de hoofdprioriteiten van het Creative Europe programma.

In de voormiddag staat het vertonersveld centraal: een vijftal buitenlandse case-studies focussen op creatieve oplossingen waarmee uiteenlopende vertoners een nieuw publiek bereikten. Welke elementen zijn volgens hen essentieel voor een succesvolle publiekswerking?

Tijdens de namiddagsessie verbreden we het thema van publiekswerking naar cultuurparticipatie, van film naar de kunsten in het algemeen zoals ze functioneren in kleine, grote, private en publieke kunstenhuizen, cultuurcentra en andere ruimten.

Vragen die zeker aan bod zullen komen, zijn: “Is er een toekomst voor de collectieve beleving van de kunsten in technologische tijden die hoofdzakelijk gericht zijn op individuele beleving? Welke verschuivingen vinden er plaats en welke implicaties heeft dat? Wie is het publiek van morgen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?”

Als afsluiter reikt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Film uit.

Noteer alvast maandag 19 oktober 2015. Toegang is gratis en meer informatie volgt.

Save The Date: European Culture Forum, 26 & 27 november 2015, Brussel


Het jaarlijkse European Culture Forum, georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met het Uitvoerend Agentschap EACEA en de Creative Europe Desks, vindt plaats op 26 en 27 november 2015 in het Flageygebouw te Brussel. Dit jaar ligt de focus op de digitale eengemaakte markt, sociale cohesie en interculturele dialoog; op hoe talent en creativiteit ook innovatie, groei en jobs kunnen stimuleren en hoe cultuur Europa globaal kan versterken. De tweedaagse internationale meeting over het kunst- en cultuurbeleid in Europa is meteen ook een ideaal moment om te netwerken en je (potentiële) creatieve en culturele partners, alsook de Europese medewerkers, te ontmoeten.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Creative Europe Culture Desk Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier