Copy
Online versie
NEWSFLASH / 25 OKTOBER 2016

Toelichting cross-sectorale subsidieoproep voor de Integratie van Vluchtelingen


Het Uitvoerend Agentschap EACEA maakte onlangs de selectieresultaten bekend van de cross-sectorale subsidieoproep voor de Integratie van Vluchtelingen met deadline 28 april 2016.
 
De oproep

De oproep valt onder het cross-sectorale luik van het Creative Europe programma en heeft als doel om projecten van middelgrote omvang (subsidies van 100.000 tot 200.000 euro) aan te moedigen uit alle culturele sectoren, dus ook uit de audiovisuele sector.
 
De aanvragen
 • De oproep trok 274 aanvragen aan waarbij 1.124 organisaties uit 38 verschillende landen betrokken zijn.
 • 38 aanvragen (14%) werden uitgesloten van de selectie door onontvankelijkheid. 236 aanvragen werden ontvankelijk verklaard en geëvalueerd voor selectie.
Selectieresultaten
 • 12 projectaanvragen (van de 236) zijn geselecteerd (slaagpercentage van slechts 4,4%). Het totale toegekende subsidiebedrag bedraagt 2.352.965,46 euro
 • Italië krijgt het grootste bedrag aan subsidies via participatie als partnerorganisatie: meer dan 572.000 euro, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met meer dan 308.000 euro en Zweden met 291.000 euro. België krijgt in totaal meer dan 95.000 euro subsidies via participatie als partnerorganisatie in twee projecten: Beyond Theater en The sound routes.
 • De 12 geselecteerde projecten omvatten de actieve betrokkenheid en investering van 62 organisaties in 20 landen met een gemiddeld partnerschap van 5 organisaties (het minimum was 3 in 2 landen).
Thema's
 • Storytelling is een eerste belangrijk aspect in veel projecten. Deze projecten worden vooral gebruikt om verhalen van vluchtelingen vast te leggen, maar er wordt daarnaast nadruk gelegd op verschillende projecten waar vluchtelingen samenwerken met mensen van gastgemeenschappen.
 • Een cross-sectorale oproep, waarbij audiovisuele en andere culturele sectoren worden overbrugd, lijkt hoog kwalitatieve activiteiten voort te brengen. 4 van de 9 aanvragen vinden hun oorsprong in de wereld van de cinema, documentaire en animatie.
 • Workshops en training worden in verschillende projecten gebruikt om de doelgroep nieuwe skills aan te leren of om de skills die de vluchtelingen met zich meebrengen te delen.
 • Digitale kunst is een aspect dat terugkomt in meer dan één project. Bijvoorbeeld een voorstel om een platform te creëren dat de verhalen van vluchtelingen integreert met vertalingstools en interactieve kaarten.
De 12 geselecteerde projecten zijn:
 • 'Refugee Engagement and integration through community theatre' - van ACTA Community Theatre (UK)
 • Refugee Journeys International - van Artreach (UK)
 • ORPHEUS XXI - Music for Life and Dignity - van Saline Royale D'Arc et senans (FR)
 • BEYOND THEATER – creative platform for professional skills - van Strefa Wolnoslowa (PL); Dit project is in samenwerking met een Belgische partner: kunstZ
 • Storytellers Without Borders - van Foreningen Filmcentrum (SE)
 • A Million Stories - van Roskilde Kommune (DK)
 • The sound routes. Notes for getting closer - van Marmaduke (ES); Dit project is in samenwerking met een Belgische partner: De Verunning
 • Shared History - van Stiftelsen Färgfabriken (SE)
 • Story time - connecting people with the power of art - van Izvori (HR)
 • FUTURE - Fostering The integration of Unaccompanied Refugee minors - van Dugong (IT)
 • COMMUNITY: INteractive and Creative Approaches to Discover Different Cultures - van Cooperazione Internazionale Sud Sud (IT)
 • Re-build Refuge Europe - van European Alternatives Limited (UK)
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Creative Europe Culture Desk Vlaanderen · Departement CJM · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp