Copy
Beste BPWers,
 
Er is weer een hoop gebeurd op woongebied en ook binnen de BPW. Met deze nieuwsbrief geven we je een overzicht van de ontwikkelingen.

BPW Leiden van start

In april is er een Leidse BPW groep begonnen. Volg ze op Facebook en Twitter. Naast Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag organiseren ook de Leidenaren zich nu. Alle woningzoekenden en solidaire mensen die tijdelijk onzeker of te duur wonen in Leiden en omgeving kunnen meedoen.

Wil je ook meedoen in een lokale groep, of een lokale groep starten in je eigen woonplaats? Word lid of neem contact op met een van de groepen!

26 Juni om 13:00 online Algemene Ledenvergadering


Op 26 juni om 13:00 is er een online Algemene Ledenvergadering. Helaas kan deze vanwege de corona toestand nog niet in een zaaltje plaatsvinden. Dat betreuren we zeer want BPW bestaat dit jaar 11 jaar. Naast de vergadering is dit natuurlijk ook goede reden voor een vrolijk treffen. Zodra het weer kan organiseren we een fysieke bijeenkomst en een feestje.
Leden krijgen nog een uitnodiging voor de ALV. Bent u nog geen lid maar wilt u wel solidair zijn in onze woonstrijd en meedoen? Meld u dan aan als lid.

Samen een vuist maken tegen huisuitzettingen en voor woonzekerheid.


Sinds de uitbraak van de corona-pandemie heeft de BPW wekelijks aandacht gevraagd voor woonzekerheid voor iedereen en voor het verlagen van de huren. We roepen de regering, overheid en verhuurders op hier nu echt werk van te maken en iedereen te beschermen. Juist de mensen die tijdelijk onzeker of te duur wonen. In tegenstelling tot de PR-praat van de rijksoverheid over het tegengaan van huisuitzettingen, moesten we meermaals in actie komen om woonrecht te claimen. We hielpen mensen zich te organiseren daar waar de overheid naliet mensen te beschermen. En regelmatig met succes, hoewel het natuurlijk dweilen met de kraan open blijft met dit woonbeleid. Veel respect voor alle BPW leden die dit solidaire geluid mede mogelijk maakten.

Lees hier meer over de acties in Breda en Den Bosch. In Rotterdam onder andere bij Vestia in de Tweebosbuurt en meermaals bij het Stadhuis waar verschillende mensen in woononzekerheid van zich lieten horen. Ook In Den Haag kwamen we in actie voor de Pletterijstraat bewoners, Asha en Karan, en voor Merel en JP en hun buurtbewoners. Hierover werden ook kamervragen gesteld.

Nick en Stefany eisten een sociale huurwoning op na een conflict rondom huisuitzetting uit een flexhuurwoning. Mede dankzij deze actie werd er in de tweede kamer gepleit voor het afschaffen van dit type flexcontract. Haagse woningbezetters kwamen in actie en claimden hun woonrecht in de stad. Ook in Moerwijk werd tot actie overgegaan door het bewonerscommitee ondersteund door BPW en werd dakloosheid van tientallen bewoners voorkomen. In Amsterdam waren verschillende actie voor onder andere Brent en Cedric, Andrej, huurstakers bij DUWO en de Key, ook Ehsan behield een dak boven zijn hoofd door woonstrijd. Gilermo uit Zaandam verweerde zich succesvol tegen huisuitzetting door Rochdale. Daarnaast zijn er nog vele andere zaken die op dit moment lopen en liepen waarbij we bewoners hebben gesteund en resultaat hebben geboekt. Onze inzet leidde tot meerdere raadsvragen en kamervragen. Door huurders, media, politiek en juristerij gezamenlijk te mobiliseren in een solidariteitsnetwerk hebben wij meermaals met succes verhuurders overtuigd van onze eisen. We danken voor jullie steun hierbij.
 
We hebben ook via petities, ingezonden brieven naar raads- en kamerleden verandering aangejaagd.  We schreven de handleiding: “Eerst het eten dan de huur” zodat bewoners zelf weer meer zeggenschap en zekerheid krijgen over hun leven en woning. Mensen die kampen met betalingsproblemen, contractopzegging, huisuitzetting, inkomensdaling, Te hoge huur, en huurverhoging kunnen deze hier gratis downloaden.
 
Wil je ook helpen bij de wederzijdse hulp? Samen staan we sterker: Meld je hier aan.

Strijd voor meerjarige huurbevriezing met “Wij weigeren de huurverhoging”


De afgelopen 10 jaar steeg de huur met 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. De BPW hielp bij het opzetten van een actiegroep en het bouwen van een website voor “Wij weigeren de huurverhoging”. Zij streeft naar huurbevriezing voor de komende 5 jaar om wonen weer voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Velen huurders wisten al succesvol de huurverhoging te weigeren en mede naar aanleiding van deze actie en de brede strijd van huurders zoals Tom is dit jaar de huur in de sociale huursector bevroren. Meedoen met Wij weigeren de huurverhoging kan hier. Momenteel helpt de BPW bij het organiseren van webinars voor huurders en huurdersverenigingen om deze actie op landelijk niveau te gaan herhalen want ook nu dreigen weer huurverhogingen in de nabije toekomst.
 

International Housing Action Day en Dag van de Arbeid


Op 28 maart vond opnieuw de International Housing Action Day plaatst. Door heel Europa kwamen mensen in opstand voor hun recht op zekere en betaalbare woningen. In Den Haag kwam Diem25 samen met de BPW in actie vóór een sterke sociale huursector en tegen huisuitzettingen en huurverhogingen. Na een teleurstellende verkiezingsuitslag is het nog belangrijker om een sterk geluid van onderop te laten horen. Door samen te komen, verhalen te delen en ons uit te spreken voor het recht op wonen. In Amsterdam verzetten mensen zich tegen de huiszetting van Brent en Cedric en in Den Bosch leverden BPW-leden hun eisen voor woonzekerheid af aan burgemeester Jack Mikkers.
 
Ook tijdens de Dag van de Arbeid hebben wij de handen ineengeslagen met andere actiegroepen om een vuist te maken voor goede sociale huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en een toegankelijk en betaalbaar klimaatbeleid. De huisvestingsstrijd staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de algemene strijd voor een sociale, duurzame en solidaire samenleving. In Rotterdam kwamen bewoners samen voor een fietsdemonstratie tegen gemeentelijk gentrificatiebeleid en de toenemende ongelijkheid in de stad. En in Leiden vierde ‘Leiden voor 14’ de strijd voor een hoger minimumloon.

29 Mei in Utrecht: Mei Manifestatie voor een betere toekomst


Op 29 Mei organiseren BLM Utrecht, Niet Mijn Schuld, Peepshow Hoes, Vloerwerk, Migrante Holland en de Bond Precaire Woonvormen een Mei Manifestatie in het Park Transwijk in Utrecht voor een betere toekomst zonder crisis, uitbuiting en onderdrukking.

“Voel je je machteloos met alles wat er in de wereld aan de hand is? Wil je actief worden, maar weet je niet waar te beginnen? Ben je de schulden en je schamele loon zat? Kun je ook geen huis vinden? Heeft het wanbeleid van deze neoliberale overheid, zoals het toeslagen schandaal, de situatie van vluchtelingen en sexwerkers of de verkiezingswinst van rechts je moedeloos gemaakt? Kom dan met ons naar het Park Transwijk om samen te demonstreren, te protesteren, strijdliederen te zingen en nieuws uit te wisselen”.
 
BPW zal deelnemen  met een spreker en een infostand aan deze manifestatie.

Deel het facebook evenement.  Lees meer hier.

VVD Amendement stapelen tijdelijke contracten.
 

Afgelopen Maart heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat de inzet van onzekere huurcontracten nog breder toepasbaar heeft gemaakt voor verhuurders. Bijna de helft van de particuliere huurwoningen worden op dit moment al aangeboden met tijdelijke contracten. Dit amendement maakt het mogelijk voor verhuurders om tijdelijke huurovereenkomsten langer te laten duren én te verlengen. Huurovereenkomsten die vallen binnen de Wet Doorstroming Huurmarkt mogen hierdoor eenmalig met een jaar worden verlengd tot maximaal drie in plaats van twee jaar. Bovendien kunnen verhuurders nu ook een wettelijke minimumduur gaan stellen aan een contract, iets wat in de praktijk al lang gebeurde. Tijdens de eerste lockdown waarschuwde we al voor de gevolgen van de spoedwet verlenging tijdelijke huurcontracten. Hierdoor werd het stapelen van onzekere contracten voor het eerst “tijdelijk” mogelijk. Nu blijkt dat deze spoedwet, zoals we voorspelden, als “opstapje” tot nog permanentere woononzekerheid heeft geleid. De flexibilisering zet door. Woonzekerheid wordt nog meer een privilege dan een recht, zoals wij ook hebben duidelijk gemaakt via deze internetconsultatie. Het amendement komt ook op een opmerkelijk moment, omdat de evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt nog loopt.
 
Het moge duidelijk zijn dat het stapelen van tijdelijke contracten, langere huurtermijnen en de minimumduur tijdelijke verhuur nog aantrekkelijker maken voor verhuurders, en nóg onzekerder voor huurders. BPW zegt #fuckflex en blijft zich verzetten tegen onzekere woonvormen. Wij zien deze wetswijziging als een verdere ondermijning van de woonzekerheid waar iedere huurder recht op heeft.
WORD BPW LID!
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Bond Precaire Woonvormen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp