Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief No22 | november 2018
Bekijk in browser

Evolva nieuwsbrief no 22

Column

door: Leon Poels

Er is wederom een gigantische krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers en overheden hebben moeite om aan personeel te komen en zij vragen onderwijsinstellingen om in snel tempo veel meer mensen op te leiden. Er wordt gefocust op zij-instromers, meer stageplaatsen, laagopgeleiden, mensen met migratie-achtergrond, levenlang leren en nieuwe arbeidsvormen. Bij Evolva zien we dat dergelijke initiatieven succesvol kunnen zijn op voorwaarde dat zowel de werkvloer als de onderwijsinstellingen intensief betrokken zijn bij het vormgeven van de best mogelijke leeromgevingen hiervoor .
 
Lees meer

Medtronic, Manpower en Leeuwenborgh slaan de handen ineen voor het leren op de werkplek

 
Op 12 september bracht een stevige delegatie van Evolva een leerwerkbezoek aan het Beyond-project bij Medtronic Operations Center te Heerlen, een mooi bedrijf met een uitgesproken visie over samen de gezondheidszorg verbeteren. Zij zien de medewerker als de basis voor het succes van de onderneming en stimuleren een leven lang leren.
 
Lees meer

Netwerkbijeenkomst 10 oktober 2018

Hoe je door teamleren de werkplekken transformeert naar rijke leeromgevingen: drie verhalen uit de praktijk.

Jos Merx liet zien hoe er met teamcoaches geïnvesteerd werd in teamleren, terwijl Bart van Dolderen naarstig op zoek was naar een andere naamgeving voor zijn Experts werkplekleren, omdat hij vond dat ‘expert’ de verkeerde connotatie heeft. Mark Pluijmakers ging pas echt leren nadat hij van de schoolbanken was gekomen. Alle drie wisten ze de toehoorders te inspireren door ze te laten kennismaken met de wondere facetten van het leren op de werkplek.


 

Lees Meer

Samenwerking Coöperatie Verbindend Leiden

door:
Jan Valkenborgh, kwartiermaker Evolva en bestuurslid Verbindend Leiden

Leren op de werkplek is niet nieuw. Denk alleen al aan de meester-gezelconstructie uit de middeleeuwen en je weet dat leren op de werkplek al eeuwenoud is. Maar hoe blijf je in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt, innovatie en performancedruk van de werkplek een goede leeromgeving maken? Intussen is duidelijk dat werkplekleren zeer veel kansen heeft voor het aantrekken van nieuw personeel en een goede basis is voor een leven lang leren. Echter het gedijt niet in een omgeving van hiërarchisch leidinggeven, centrale sturing en administratieve regie. Voor werkplekleren is er juist behoefte aan ‘verbindend leiderschap’.
 

Om te komen tot het meer ‘gebruikersvriendelijk’ maken van werkplekleren is het partnerschap tussen de Coöperatie Verbindend Leiden en Evolva een heel logische en vanzelfsprekende samenwerking. Twee vragen die bij managers en bestuurders op dit moment bovenaan op de agenda hebben staan, zijn deze naar meer leeromgeving op de werkplek en medewerkers met de juiste competenties voor de toekomst. Coöperatie Verbindend Leiden staat o.a. voor leren door te delen, leren van onze verschillen en van onze ervaringen uit de verschillende domeinen zoals overheid, semi overheid en de markt. Vandaar dat we de voorbije maanden samen vorm zijn gaan geven aan initiatieven als Het congres op 7 juni 2018, dat een visionaire bijeenkomst was rondom Leren en Leiderschap en het leerwerkbezoek aan Medtronic Operations Center in Heerlen. Een andere visie op werk, bedrijfsvoering, innovatie en groei lijkt zich aan te dienen met nieuwe vormen voor de medewerkers om hun dagelijkse werk te organiseren. Reflecterend op de beide bijeenkomsten zien we ons partnerschap vooral als een zoektocht naar nieuwe aanknopingspunten om de vraagstukken die er momenteel leven in organisaties aan te pakken. We hebben geen routekaart voor de samenwerking Evolva - Coöperatie Verbindend Leiden, wel de intentie en het geloof om deze samenwerking duurzaam vorm te geven. Door nog meer samen op te trekken willen we komen tot concrete inspiraties over ‘Hoe werkplekleren en verbindend leiderschap elkaar nodig hebben’.

Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas uitgeroepen tot beste leerbedrijf 2018 van provincie Limburg

Aan de Pas in Bunde, een locatie van zorgorganisatie SGL, behaalde onlangs het Evolva-keurmerk én werd uitgeroepen tot beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de sector zorg, welzijn en sport in de provincie Limburg. Op 13 juli maakte Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat bekend tijdens een feestelijke zitting in het zorgcentrum zelf. De opzet van het leerbedrijf en de resultaten daarvan zijn aanleiding geweest om SGL deze prijs toe te kennen. Aan de Pas gaat ook door naar de landelijke verkiezing voor beste leerbedrijf, die op 19 november zal plaatsvinden.

In een leerbedrijf kan een grote groep studenten tegelijkertijd stagelopen en ervaring opdoen. Bij Aan de Pas noemt men het leerbedrijf ook wel het Leerhuis, omdat het gebaseerd is op een filosofie van werkplekleren. Momenteel werken 19 stagiaires in het Leerhuis van Aan de Pas, variërend van kwalificatieniveau 3 t/m 5. Het Leerhuis is erkend door SBB. De studenten worden begeleid door medewerkers van SGL, die allemaal zijn opgeleid tot werkbegeleider. Ook worden de stagiaires begeleid door een vaste docent van Leeuwenborgh, die één dagdeel per week aanwezig is op de locatie. Dat alles zorgt voor een goede afstemming tussen theorie en praktijk.Met het Leerhuis creëert Aan de Pas een omgeving waarbij meer tijd en aandacht is voor zowel de cliënt als voor de stagiaires. Daarnaast ervaren de medewerkers een vermindering van de werkdruk en de werklast. De stagiaires en werkbegeleiders kunnen hun opdrachten beter uitvoeren en begeleiden omdat ze direct voortkomen uit de praktijk. Het Leerhuis draagt bij tot een verbetering van kwaliteit van zorg, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

Save the date: netwerkbijeenkomsten 2019:

 
13 februari
15 mei
16 oktober

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?


Is deze nieuwsbrief ook interessant voor je collega of iemand die je kent? Stuur 'm dan door! Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2018 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Havikstraat 18, 6135 ED Sittard  Voeg ons toe aan je adresboek
Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.