Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | September.
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Waar staan we?

Hoe gaat het? Wat hebben we geleerd? Zo vlak na de zomervakantie even een update. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van stuurgroep, projectgroep en referentiegroep:
 • Samenwerken over de grenzen van de organisatie heen is niet gemakkelijk.
 • Er is een groot verschil in ontwikkeling tussen teams en werkplekleren in de verschillende organisaties. De dynamiek is overal anders, elke organisatie maakt z’n eigen afwegingen en keuzes.
 • Dat alles vereist een andere koers van aansturen voor het project: minder sturen vanuit projectvisie, meer sturen vanuit netwerkvisie. Evolva is geen ‘klassiek project’, maar een duurzame samenwerking vanuit verschillende participanten in het netwerk.
 • De projectplanning voor uitvoering van de tranches 1 en 2 was toch wat optimistisch.
 • Er is meer aandacht van het management nodig voor de randvoorwaarden: een veilig leerklimaat, privacy van deelnemers en ICT-faciliteiten.
 • Werkplekleren vereist onder andere dat je de kennis die lager in de organisatie aanwezig is, laat delen. We ervaren nu concreet dat dit een mindshift is die inspanning, gewenning en dus tijd kost bij zowel het management als bij de teams.
 • De rol van het management is daarbij essentieel. Vandaar dat Evolva een tussentranche organiseert voor die managers, teamleiders, docenten en bestuurders die zich samen willen verdiepen in educatief leiderschap. In september gaan we daarmee - in een gemixte groep - aan de slag, uiteraard volgens de methodiek van werkplekleren.
 • Op alle deelprojecten zijn de voorbereidingen goed afgerond. We kunnen deze resultaten met elkaar gaan bespreken in de projectteams en vervolgens beslissen in de referentiegroep. In volgende nieuwsbrieven komen we hier inhoudelijk op terug.De voortgangsrapportages zijn door Keyport 2020 positief geëvalueerd zodat de tweede tranche aan subsidies ook verwacht mag worden.

Evaluatie stuurgroep: drie conclusies 

 1. Evolva staat op de kaart: goed werk verricht! De samenwerking een duurzaam karakter geven wordt de uitdaging voor de komende maanden.
 2. Werkplekleren 3.0 kun je niet een beetje invoeren! Het is een keuze die vraagt om een heel andere manier van denken en om engagement van de héle organisatie. Werkplekleren heeft veel invloed op actuele vraagstukken als zelfsturing, zelforganisering, participatie van familieleden enz. Het duurde even, maar nu pas wordt helder hoe je die visie, die methode, dat leerklimaat, kunt gebruiken in de eigen organisatie om de eigen doelen te behalen.
 3. De deelnemende organisaties moeten knopen gaan doorhakken en keuzes maken over de toekomst van hun participatie in de Evolvagroup op de langere termijn.

Hoe nu verder?

In pakweg anderhalf jaar tijd is er veel gebeurd en veel bereikt. Er is bijzonder plezierig én constructief samengewerkt met de verschillende partners en we hebben veel geleerd van en met elkaar. Stuurgroep, projectgroep en referentiegroep hebben positief geëvalueerd. Een paar belangrijke knopen zijn doorgehakt:
 1. Het project Evolva eindigt weliswaar officieel in november 2015, maar we verlengen het met een half jaar zodat de tussentranche goed kan worden ingepast en de eerste en de tweede tranche goed kan worden begeleid.
 2. Evolva krijgt zeker een vervolg. We willen samen verder met de basis die nu is gelegd. De stip op de horizon is helder, de weg er naar toe wordt nu verkend. Daarover binnenkort meer.

Tweede bijeenkomst Klankbordgroep op 13 oktober 2015: meld je nu aan!

Op dinsdag 13 oktober, tussen 10 en 12 uur, organiseren we in ECI in Roermond de tweede, ongetwijfeld opnieuw inspirerende, bijeenkomst met onze klankbordgroep (http://www.evolvagroup.nl/over-ons/klankbordgroep). Dit keer staat leertechnologie centraal. Marcel van der Klink en Peter Sloep gaan met jullie in gesprek over hoe leertechnologie kan bijdragen tot meer persoonlijke groei, rijke leerervaringen uit de praktijk en betere prestaties als team. Een verzoek: meld je even aan (nancy.dehaas@daelzicht.nl), dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. 

Workshop experts werkplekleren van Daelzicht Academie bij Vincent van Gogh Instituut

Regelmatig krijgen we het verzoek om meer informatie over werkplekleren en daar gaan we uiteraard graag op in. Zo organiseren experts werkplekleren van de Daelzicht Academie op 24 september een workshop werkplekleren en leertechnologie voor bestuurder, directie en managers van het Vincent van Gogh Instituut (met 12.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant). 

Enkele wijzigingen in het Evolva Projectteam: 

 • José Huisman stopt wegens gezondheidsklachten. We danken haar hierbij voor haar gedreven en betrokken inzet voor het project.
 • Marcel Jansen stapt over van Pergamijn naar SGL en wordt voor SGL de nieuwe Evolva projectleider.
 • Voor Pergamijn zal per 1 oktober een nieuwe interne projectleider aansluiten.
 • Kersten heeft voorlopig de invulling van het projectleiderschap aangehouden.
 • Ter ondersteuning van de stuurgroep is Hans Jonker toegetreden. 

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?

Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Als je deze nieuwsbrief ontvangt, hoef je je dus niet meer aan te melden. Maar misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2015 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Heerbaan 17, 6097 AV, Heel     Voeg ons toe aan je adresboek

Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.