Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | Juli.
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Ronde tafel discussie mét de Evolva klankbordgroep

De vier leden van de Evolva klankbordgroep zijn gepokt en gemazeld in alles wat met werkplekleren te maken heeft, elk van hen heeft zo z’n eigen specialisatie. Van hun jarenlange ervaring, én van hun uitgebreide netwerk, maken we graag en dankbaar gebruik. Zoals tijdens de bijeenkomst van 25 juni jl. in het o zo inspirerende Niekée Roermond: waar een select gezelschap in een inspirerende omgeving niet alleen luisterde naar wat er verteld werd, maar ook actief deelnam aan de discussies die volgden. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de visie van Joseph Kessels over educatief leiderschap. In de volgende nieuwsbrief aandacht voor het verhaal van Robert-Jan Simons over informeel leren. 

Lees meer

Quote van de middag

Werkplekleren invoeren betekent ook dat we de bestaande harkorganisaties moeten afbreken.

Magazine LEO verschenen: goed leesvoer!


De Daelzicht Academie is hard op weg om Centrum voor Leren En Ontwikkelen te worden: LEO dus. LEO is ook de naam voor het magazine dat onlangs verscheen en waarmee Daelzicht laat zien hoe werkplekleren inmiddels is ingeburgerd bij medewerkers en leidinggevenden. Actuele ontwikkelingen, toekomstige plannen, verhalen uit de praktijk, werkplekleren bij teamintervisies van de vakgroepen, en werkplekleren verbonden met de leerwerkplaats: het komt allemaal aan bod in LEO. Nog niet ontvangen? Vraag het magazine aan bij de Daelzicht Academie. 

Twee boeiende werksessies Cofely: big data en learning analytics


De Evolva-projectleider van Cofely, Serge Stijnen heeft een team geformeerd dat graag met/voor Evolva aan de slag gaat: Rianne Delnoy, Joost van den Berg, Roland Schneiders. De twee boeiende werksessies die zij organiseerden over learning analytics en dataopslag hebben duidelijk gemaakt dat de data die medewerkers met elkaar in een VLC genereren heel veel toegevoegde waarde kunnen hebben om zowel het leren zelf te verbeteren als de prestaties van je team en de hele organisatie of netwerk. De deelnemende Evolva-organisaties overwegen nu om te participeren in een deelproject van Cofely. Door het beschikbaar stellen van - anonieme - data kan Cofely een datamodel ontwikkelen dat de deelnemende organisaties kan helpen om een kwaliteitsslag te maken met leren en presteren. 

Zes pilots:

zes keer de stand van zaken

In april/mei gingen zes pilots van start. De stand van zaken werd in juni besproken in het projectteam, de referentiegroep én de stuurgroep: een tussenevaluatie op alle drie de Evolva-niveaus. 
Pilot 1: proof of concept.
Pilot 2: meer leden Evolva?
Pilot 3: wetenschappelijke studie.
Pilot 4: Kersten deelproject.
Pilot 5 en 6: leergang experts werkplekleren van Zuyd en project datamodelling van Cofely.
Lees Meer

Het Evolva Projectteam:
De interne projectleiders


Cofely: Serge Stijnen
Daelzicht: Paulette van Lierop 
Pergamijn: Marcel Janssen
ROC Gilde: Marij Pollux
SGL: José HuismanZorg aan Zet: Roel Custers
ZorgTechniek Limburg: Ton Pagen
Zuyd Hogeschool: Sioe Li Liem
(Kersten Revalidatie: Angelina Vial)

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?


Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter.
Aanmelden
Copyright © 2015 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Heerbaan 17, 6097 AV, Heel     Voeg ons toe aan je adresboek

Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.