Copy
Evolvagroup Nieuwsbrief | december 2015
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Landelijke werkdag Zorgpact: Evolva wijst de weg!
 

Inmiddels zijn in Nederland al 27 veelbelovende projecten uitgeroepen tot Koploper, zo bleek op de landelijke werkdag van Zorgpact begin december in Utrecht. Er wordt zelfs gesproken van een heuse Zorgpactbeweging en daar is Evolva - als een van de eerste zeven Koplopers! - een zeer gewaardeerd onderdeel van! Lees het blog van Jan Valkenborgh over hoe Evolva prima aansluit bij de tendensen in de vernieuwing van het zorgland en welke kwalificaties de zorgprofessional én –organisatie van de toekomst in huis gaan moet hebben.
 

Lees meer

Hackaton Werkplekleren 3.0: we gaan samen ontdekken wat de immateriële toegevoegde waarde van werkplekleren 3.0 is.  
 

Wat levert het ons eigenlijk op, dat werkplekleren 3.0? De financiële businesscase hebben we twee jaar geleden al gemaakt. Op zich is het niet zo moeilijk om een hoger leerrendement tegen lagere kosten te bewerkstelligen. Maar wat te denken van alle immateriële waarde, vernieuwing en oplossingskrachten die vrijkomen? In een value case spreken we dan over de sociale waarde, de HR-waarde, de intellectuele waarde, de waarde voor het netwerk. Deze domeinen willen we graag toegevoegd zien aan de klassieke businesscase. Want al die aspecten – weten we nu uit ervaring – varen wel bij het werkplekleren 3.0. Op vrijdag 11 december en zaterdag 12 december gaan we met betrokken en geïnteresseerden uit alle deelnemende organisaties, samen met een gevarieerde groep studenten van Hogeschool Zuyd,
 
Fontys Hogeschool en Maastricht University de verwachtingen en ervaringen met werkplekleren 3.0 in kaart brengen. Het bedrijf Driven by Values maakt aan de hand van alle verkregen informatie een raamwerk voor een integrated valuecase. En hierop volgen dan  - begin 2016 - workshops over de verschillende domeinen – sociaal, HR, intellectueel, netwerk – waar, dieper op de materie ingegaan wordt. De bedoeling is dat we vanuit deze integrated value case niet alleen de businesscase compleet maken, maar dat er ook handvaten voor managers en bestuurders uit ontstaan om de juiste afwegingen te kunnen maken bij het faciliteren van werkplekleren 3.0. We hopen immers op lange lijsten met tips en ideeën. Hier een heel simpel voorbeeld: als werkplekleren 3.0 de HR-waarde van een medewerker vergroot, moeten we dan niet een getuigschrift aanbieden aan de medewerker zodat deze zijn/haar persoonlijke portfolio kan aanvullen?
Je hulp is hard nodig! Aanmelden bij Nancy de Haas
Lees meer

Tussentranche “Educatief leiderschap”: liever geen half werk


Wat is dat eigenlijk dat werkplekleren? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat komt er allemaal bij kijken? Zo’n 50-tal deelnemers, bestuurders, managers en stafmedewerkers volgden momenteel een speciaal voor hen ontwikkeld ‘light-traject’. Twee groepen gingen in een Virtual Learning Community aan de slag met het thema educatief leiderschap. Zo konden ze ‘proeven’ van leren in een team, digitaal leren en informeel leren. Zo konden ze zelf ervaren wat het is om geen docent meer te hebben die kennis overdraagt, maar om samen kennis te delen en daardoor soms zelf de rol van docent en soms deze van student te hebben. De light-variant – ontwikkeld vanwege de volle agenda’s – staat nu echter ter discussie: vanuit de groep kwam het verzoek voor een volledig traject. “Want,” zo werd het verwoord door een van de managers, “Als ik mijn medewerkers niet kan uitleggen wat werkplekleren 3.0 is, dan kan ik ook niet van hen verwachten dat ze enthousiast mee gaan doen. Als ik zelf de volledige variant ervaar, kan ik beter aan mijn medewerkers uitleggen wat de toegevoegde waarde van werkplekleren is voor onze organisatie en hun team.”
Dit is een fantastisch inzicht dat de kern raakt van educatief leiderschap. Uiteraard zullen we in de volgende nieuwsbrief hierop terug komen.
 

Ken je iemand die ook de Evolva Nieuwsbrief wil ontvangen?

Elke zes weken sturen we deze Nieuwsbrief Evolva Werkplekleren 3.0 naar iedereen die zich via de website heeft aangemeld of op de een of andere manier ervaring aan het opdoen is met werkplekleren. Als je deze nieuwsbrief ontvangt, hoef je je dus niet meer aan te melden. Maar misschien ken je wel iemand die ook alles wil weten over Evolva. Stuur de nieuwsbrief dan eens vrijblijvend door. Hoe groter het netwerk hoe beter. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website of via deze link
Aanmelden
Copyright © 2015 Evolva werkplekleren 3.0, Alle rechten voorbehouden

Onze contact gegevens:
Evolva werkplekleren 3.0
Heerbaan 17, 6097 AV, Heel     Voeg ons toe aan je adresboek

Nieuwsbrief afmelden   Wijzig je voorkeuren.